Nawigacja

Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny 2014/2015 Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2007/2008

Kronika szkoły

Rok szkolny 2012/2013

Radość płynąca z pieśni Gospel

10 kwietnia 2013 roku w Domu Strażaka w Janowicach odbył się I Festiwal Pieśni Gospel. Wystąpiły  w nim między innymi zespoły oraz soliści ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Bestwinie. Bardzo żywiołowe prezentacje wokalne  zostały zakończone wieloma sukcesami:

  • II miejsce - chór Cantata  ze Szkoły Podstawowej
  • I miejsce- chór Andante z Gimnazjum
  • I miejsce-  duet  Mirella Kubik i Mariola Gola z Gimnazjum
  • Nagroda Grand Prix – zespół wokalny Bel Canto z Gimnazjum

             

 

       W niedzielę 9 czerwca w Kościele Parafialnym w Janowicach odbył się koncert laureatów festiwalu. Niezwykle energiczna prezentacja połączonych chórów szkoły podstawowej oraz gimnazjum wywołała wielki aplauz publiczności. Gospel- to radość płynąca z pieśni o wierze, wyrażona nie tylko śpiewem ale również tańcem i gestodźwiękami. Tę niezwykłą spontaniczność naszych uczniów można obejrzeć w galerii. Bardzo dziękuję każdemu z chórzystów za ogromne zaangażowanie podczas wyczerpujących prób, gdyż  gospel to wielkie wyzwanie, którego nie baliśmy się podjąć.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Magdalena Wodniak- Foksińska 

Dzień bez tytoniu

W związku z obchodami światowego Dnia Bez Tytoniu, który świętujemy 31 maja każdego roku, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła tegoroczny temat „ Zakaz reklamy i promocji tytoniu oraz sponsoringu przez firmy tytoniowe.” Celem poruszenia powyższej tematyki było przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed skutkami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi wynikającymi z narażenia na dym tytoniowy, poprzez działania wspierające zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych.

W tegoroczną akcję włączyli się także wychowawcy i uczniowie naszego gimnazjum. Na lekcjach wychowawczych nauczyciele poinformowali uczniów o zdrowotnych skutkach czynnego i biernego palenia tytoniu. Natomiast wychowawcy świetlicy zaproponowali klasom wykonanie gazetki poświęconej antyreklamie palenia tytoniu.

Z góry dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzialnie wywiązali się z powyższego zadania. Miejmy  nadzieję, iż akcja ta jeszcze bardziej uświadomi młodemu pokoleniu jak dbać o swoje zdrowie. 

Ruszaj po Euro

 „Ruszaj po Euro”- to przedsięwzięcie będące kontynuacją corocznych programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży z województwa śląskiego, których celem jest propagowanie wiedzy o Funduszach Europejskich i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego w latach 2007-2013. Tegoroczna usługa edukacyjna odbyła się dnia 6 czerwca na obiekcie sportowym Hali Wielofunkcyjnej w Bielsku- Białej.

W zmaganiach konkursowych udział wzięła także grupa naszych gimnazjalnych omnibusów,  którzy przygotowywali się na dodatkowych zajęciach  z panią Magdaleną Wodniak- Foksińską do rozgrywek edukacyjnych dotyczących wypełniania i wizualizacji wniosków projektów unijnych, jak również drużyna siatkarzy oraz tenisa stołowego, biorąca udział w rozgrywkach sportowych pod czujnym okiem pana Artura Ścisłowskiego.

Naszymi konkurentami było 11 szkół z powiatu bielskiego. Doceniamy odniesione sukcesy- trzecie miejsce w meczach siatkówki oraz trzecie miejsce omnibusów w rozgrywkach edukacyjnych. Te wyniki zmobilizowały uczniów  i nauczycieli do ponownego startowania w powyższych konkurencjach w kolejnym roku szkolnym. Walkę sportowców oraz omnibusów można obejrzeć w galerii. A oto uczniowie poszczególnych konkurencji:

OMNIBUSY:

Magdalena Adamska kl. II a

Kinga Gandor kl. II c

Wojciech Zarzyka kl. II c

DRUZYNA SIATKÓWKI:

Weronika Wala kl. II a

Przemysław Szczypka kl. II c

Kamil Lejkowski kl. II c

Julia Markiel kl. III a

Sandra Ślosarczyk kl. III a

Mateusz Olejak kl. III a

Aureliusz Basiura kl. III b

Bartłomiej Kopaczka kl. III b

Patrick Wróbel kl. III b

DRUŻYNA TENISA STOŁOWEGO:

Katarzyna Dzida kl. I b

Michał Hebda kl. II c

 

Magdalena Wodniak- Foksińska
 

Impreza rekreacyjno - sportowa

 1 czerwca 2013r. na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie zo

stała zorganizowana Impreza rekreacyjno-sportowa "Osoby niepełnosprawne w akcji" - edycja III, połączona z III "Integracyjnym piknikiem sportowym" oraz "Festynem na wesoło". Na spotkanie przybyli znakomici goście, wśród których znalazł się Z-ca Wójta Gminy Bestwina Pan mgr Stanisław Wojtczak oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie – Pani Agata Rak.

Jak co roku młodzież z Gimnazjum przygotowała przedstawienie propagujące zdrowy styl życia pt.”Kopciuszek w wersji sportowej”. Szczególne podziękowania należą się uczniom klasy 3a: Julii Markiel, Patrycji Wróbel, Paulinie Płachcie, Wiktorii Kal, Szymonowi Bartnickiem, Dawidowi Gałce oraz chłopakom z 1b: Piotrowi Niemczykowi i Klaudiuszowi Wojtaszkowi.

O oprawę muzyczną zadbały: Mirella Kubik, Aleksandra Zoń i Mariola Gola. Po przedstawieniu gimnazjaliści pomagali Pani Agnieszce Dutce w prowadzeniu zawodów sportowych.

Atmosfera była gorąca pomimo pochmurnej aury, a czas płynął wyjątkowo szybko.

 

 

 

Wycieczka klasy I b do Tresnej

 

Egzamin gimnazjalny

 

„Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”

 

     W okresie od listopada do kwietnia 2013 roku Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Bestwinie wzięło udział w II Ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki  (ucznia-obywatela), przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Ponadto konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

   Równocześnie koordynatorzy: pani Katarzyna Kupper, pani Oliwia Sobieska i pan Janusz Kucia uczestniczyli w e-learningowym stugodzinnym kursie wzbogacając swoją wiedzę. Natomiast uczniowie brali udział w prelekcjach, pogadankach, przedstawieniach.

Przygotowywali gazetki ścienne i plakaty. Jednym z zaproszonych gości był rzecznik prasowy drużyny piłkarskiej z Cracovii.

 

Spotkanie z rzecznikiem drużyny piłkarskiej z Cracovii.

 

 

 

Gazetki ścienne przygotowane przez uczniów

 

Plakaty

 

Majowe święto

 

Tegoroczne obchody 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie naszej szkoły rozpoczęli już w kwietniu.

Gimnazjaliści  uczcili to święto biegiem patriotycznym na grób partyzancki w lesie Janowickim. Tam złożyli kwiaty i zapalili znicze oddając hałd walczącym za wolność.

 Chcąc przybliżyć ważne wydarzenia z kart naszej historii  młodszym i nieco starszym,  uczniowie z klas drugich gimnazjum przeprowadzili sondaż wśród społeczności uczniowskiej dotyczący majowego święta.  Dzięki uprzejmości p. Doroty Surowiak  zarejestrowane zostały również wywiady z mieszkankami Bestwiny i p. Andrzejem Wojtyłą , który odniósł fakty historyczne związane z Konstytucją  do naszej miejscowości.

Zebrane materiały pokazane  zostały na akademii z okazji 3 Maja. Sondaż pokazał jak dawniej  i jak dzisiaj obchodzono Narodowe Święto w Bestwinie, jak wspominają je najstarsi mieszkańcy Bestwiny, a jak najmłodsi mówiąc o patriotyzmie, symbolach narodowych
i wolnej Polsce.

Uroczysta akademia  przybliżyła nie tylko wydarzenie historyczne z roku 1791 gdzie została uchwalona przez Sejm Czteroletni ustawa zasadnicza I Rzeczpospolitej, piękne strofy wierszy i pieśni naszych poetów i kompozytorów uświadomiły, że każdy z nas powinien  być dumny  z tego, że jest Polakiem i żyje w wolnym kraju.

Uczniowie klasy II B i C gimnazjum

 

 

 

„Żywa” lekcja wiedzy o społeczeństwie

 

W dniu 12.03.2013 r. klasy drugie gimnazjum tj. klasa A i B, wzięły udział  w ciekawej „żywej” lekcji wiedzy o społeczeństwie.  Tym razem spotkaliśmy się na zajęciach w sali plenarnej Urzędu Gminy w Bestwinie. Były to wyjątkowe zajęcia podsumowujące dział „Samorząd lokalny”. Mieliśmy wyjątkową okazję aby skonfrontować zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyczną. Zajęcia odbyły się dzięki uprzejmości „gospodarza”, czyli Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy Pana mgr Stanisława Wojtczaka. Po przybyciu do Urzędu zostaliśmy zaproszeni do Sali w której na co dzień zapadają ważne decyzje mające wpływ na życie codzienne w naszej gminie. Zajęliśmy miejsca przeznaczone dla radnych (15), w ten sposób choć na chwilę mogliśmy poczuć się „współodpowiedzialnymi’ za losy naszej gminy.

Na początku spotkania nauczyciel wiedzy o społeczeństwie przedstawił Sekretarza Gminy, następnie prowadzanie zajęć przejął  „gospodarz”, który zapoznał nas min. ze swoimi obowiązkami, min.:

a. zapewnienie prawidłowej organizacji pracy Urzędu,
b. sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym przygotowaniem przez referaty materiałów dla radnych,
c. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
d. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
e. kontrola przestrzegania kodeksu postępowania administracyjnego,
f. prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy,
g. nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków mieszkańców,
h. prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Urzędu,
i. koordynacja i nadzór nad przebiegiem prac związanych z wyborami, referendami i spisami statystycznymi,
j. spisywanie ostatniej woli spadkodawców,
k. poświadczenia zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii z oryginałami oraz poświadczenia własnoręczności podpisu,
l. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów,
m. zatwierdzanie nagród dla kierowników jednostek organizacyjnych podczas nieobecności Wójta Gminy
n. współpraca i koordynacja pracy także w zakresie materiałów przygotowywanych pod obrady sesji na polecenie Wójta,
o. koordynacja działań w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi oraz związkami i porozumieniami międzygminnymi,
p. przygotowywanie założeń i projektów w zakresie planowania wynagrodzeń,
q. prowadzenie spraw pieczęci urzędowych, pieczątek dla pracowników (ustalania treści, zamawianie, wydawanie, zwroty, ewidencja),
r. opracowuje zakresy czynności dla kierowników referatów
s. wykonuje inne czynności zlecone przez pracodawcę odrębnym poleceniem.

 Pod koniec spotkania mieliśmy możliwość zadnia kilku pytań:

- w jaki sposób ustalana jest cena wywozu śmieci w naszej gminie i ile będzie wynosiła od     1 lipca 2013 r,?

- jaki wydział decyduje o wycince drzewa na prywatnej posesji?

- czy potrzebne jest specjalne zezwolenie na zapalenie ogniska na prywatnej działce na terenie gminy?

- czy dawni właściciele – Habsburgowie starali się o odzyskanie budynku Urzędu Gminy?

 

Ciekawe i nietypowe zajęcia zapewne pozwolą nam w przyszłości sprawniej poruszać się w gąszczu zagadnień administracyjnych, z którymi styka się każdy obywatel gminy czy też państwa.

 

 

                                                    

 

 

Mikołajki w naszej szkole

 

W dniu 6 grudnia w dzień Świętego Mikołaja w naszej szkole czekała uczniów bardzo miła mikołajkowa niespodzianka. Myślę, że większość z nas mimo dużego naporu nauki nie zapomniała, że akurat w ten dzień dostaje się nieoczekiwane upominki.

Dzień zaczął się zwyczajnie. Pierwsze lekcje przebiegały zgodnie z planem lecz na późniejszych zajęciach zostaliśmy obdarowani słodkościami od Mikołaja, który odwiedził nas razem z diabłem i aniołkiem. Każdy z nas uważał, że jest grzeczny i nie za bardzo rozumiał skąd ten diabeł dla niegrzecznych urwisów?

Jednak kolejna niespodzianka związana z dniem Świętego Mikołaja nastąpiła dopiero dzień później. Na lekcjach wychowawczych wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami zeszli na małą salę gimnastyczną. Tam czekał na nas dwu osobowy zespół muzyczny.

Zespół przygotował dla nas parominutowy koncert z ciekawostkami dotyczącymi historii gitary. Największe zaskoczenie jednak przeżyła nasza koleżanka Mirella, którą na scenę zaprosił prowadzący prosząc o zaprezentowanie swoich umiejętności. Mirella była niesamowicie zaskoczona lecz po chwili zaprezentowała swój talent muzyczny. Następnie, już w wykonaniu zespołu, usłyszeliśmy tradycyjną muzykę hiszpańską, irlandzką i wiele innych utworów, również z czasów współczesnych. Po części muzycznej Panowie zaprezentowali nam budowę gitary. Dowiedzieliśmy się między innymi co to jest pudło rezonansowe, czy mostek. Obejrzeliśmy i również usłyszeliśmy różnorodne typy gitar, zaczynając od mandoliny a kończąc na współczesnej gitarze elektrycznej. Właśnie na tym typie gitary swój talent zaprezentowała nam nasza szkolna przewodnicząca, Ewelina. Podczas całego koncertu wielu z naszych kolegów uczestniczyło we wspólnym występie. Grali oni na różnych instrumentach muzycznych, a pozostali śpiewali.

Cały koncert uważam za bardzo udany. Byliśmy mile zaskoczeni, że nasze koleżanki to wirtuozi gitary, a wiedza zdobyta na tym koncercie pozwoliła szerzej poznać historię powszechnie nam znanego
a jednocześnie i najstarszego instrumentu jakim jest gitara.

 

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zorganizowanie tak nietypowego, a jednocześnie bardzo udanego koncertu jak i za upominki mikołajkowe.         

                                                                                                                                                                                                                    Bartek, 3b

Finał Roku Korczakowskiego i projektu „Starsi Bracia w wierze”

 

W wypełnionej rodzicami, uczniami i zaproszonymi gośćmi sali gimnastycznej w sobotnie popołudnie do szabasowego stołu zasiedli uczniowie i uczennice- uczestnicy trwającego półtora roku projektu edukacyjnego „Starsi Bracia w wierze”, którego pomysłodawcą i koordynatorem był Pan Ireneusz Sikorski- nauczyciel języka polskiego.

Przy zapalonych szabatowych świecach wśród pięknych dekoracji, jakby żywcem przeniesionych z żydowskiego domu przedwojennej Polski, dały się słyszeć słowa: Bądź pochwalony Wiekuisty Boże nasz, Królu Wszechświata…” W ten niecodzienny sposób rozpoczęła się trwająca dwie godziny wędrówka po tradycji, zwyczajach i obyczajach oraz historii Żydów polskich.

Uczniowie zaprezentowali swoje wiadomości i umiejętności, „prowadząc” nas po zakamarkach Starej Synagogi na krakowskim Kazimierzu, synagogi Remus i przylegającego do niej żydowskiego cmentarza, potem zaś barwnie opowiadając o bestwińskim Kaźmierzu  i mieszkających tam przed wojną Żydach.

Całości dopełniały piękne tańce i żydowskie piosenki w wykonaniu szkolnego chóru.

Wzruszenia dostarczyły wszystkim prezentowane fragmenty Nocy Elie Wiesela przeplatane zdjęciami z wizyty studyjnej w byłym hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu.

Pewnie gdy w żydowskich domach na całym świecie gasły już płomienie szabasowych świec, my wsłuchiwaliśmy się w opowieść o Januszu Korczaku, wszak to właśnie jemu dedykowany jest zbliżający się już ku końcowi rok 2012. Na koniec uczniowie szkoły podstawowej zaprezentowali się wszystkim w fragmencie „Króla Maciusia Pierwszego”.

Zanim przybyli na naszą uroczystość mogli poczęstować się chanukowymi pączkami i faworkami, Pani dyrektor Agata Rak wraz z Panią wicedyrektor Eleonorą Ochman podsumowały konkursy dotyczące Roku Korczakowskiego i wręczyły laureatom dyplomu oraz nagrody rzeczowe.

Wśród gromkich i zasłużonych braw pożegnaliśmy się, a na usta wielu cisnęło się słowo Shalom i myśl- marzenie o wycieczce do Erec Izrael.

 

 

 

Spotkanie mikołajkowe z niepełnosprawnymi

4 grudnia 2012 roku klasa 3a wraz z trzema koleżankami z równoległych klas oraz panią Oliwią Sobieską wybrała się do Gminnej Biblioteki Publicznej na mikołajkowe spotkanie z niepełnosprawnymi. Tym razem to podopieczni SDŚ Centrum przygotowali dla nas sztukę opowiadającą historię narodzin Jezusa. Radość jaka biła od artystów, sprawiała, że oczy widzów były pełne łez. To niezwykle przejmujące i wzruszające przeżycie.

            Po spektaklu zaprosiliśmy aktorów do wspólnego kolędowania. Zaangażowanie niepełnosprawnych budziło we wszystkich wielkie zdziwienie, a zarazem podziw.

            Spotkanie uważam za udane i pełne pozytywnych emocji. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się znowu.

                                                                               

                                                                                                                           Mirella Kubik

 

Interaktywne warsztaty edukacyjne

 

W dniu 15.11. 2012 (czwartek) uczniowie klas drugich naszego gimnazjum pod opieką nauczycieli: Katarzyny Kupper,  Agnieszki Dutki, Anny Goryczko i Artura Ścisłowskiego udali się do NAUKOTECHNIKI - Beskidzkiego Centrum Nauki w Świnnej.

Swoją przygodę uczniowie rozpoczęli od interaktywnej wystawy fizycznej, której celem jest nauka przez zabawę. Na sali znajdowały się stanowiska, na których uczniowie samodzielnie mogli wykonywać doświadczenia. Uczniowie poznali podstawowe prawa rządzące nauką. W Naukotechnice cała nauka jest zabawą przeplecioną pokazami logiki myślenia.

Nasz przewodnik w sposób ciekawy przeprowadził pokazy:

·      gasiliśmy świeczkę przy pomocy dwutlenku węgla otrzymanego poprzez zmieszanie octu z sodą oczyszczoną

·      głaskaliśmy czajnik „Gina” – ducha spełniającego marzenia

·      bliskie spotkanie z kulą plazmową pozwoliło nam przekonać się jak wielką energię ona gromadzi

·      obserwowaliśmy jak kolba „wciągała” jajko

·      oglądaliśmy monety w powiększeniu

Największe zainteresowanie wzbudziły pokazy z ciekłym azotem:

·     bananem wbijaliśmy gwoździe – jak to możliwe? zanurzenie banana w ciekłym azocie zmieniło jego właściwości

·     dętka rowerowa przestała być rozciągliwa, można ją było rozbić na małe kawałeczki

·     wiemy jak się robi reklamówki  ;)   - balonik z powietrzem zanurzony w ciekłym azocie zaczął drastycznie się kurczyć. Po wyjęciu balonika z azotu i ponownym ogrzaniu  
  do temperatury pokojowej balonik wrócił do pierwotnych rozmiarów

·     przekonaliśmy się, że piłeczka pingpongowa może „tańczyć”

Uczniowie uczestniczyli także w interaktywnych warsztatach z budowy Ziemi – poznawali i rozróżniali skały i minerały występujące na naszej planecie.  Widzieli, dotykali, poznawali skały oraz samodzielnie przyklejali je do tablicy z zestawem minerałów. Uczniowie przekonali się jak czarny jest obsydian, jak kruchy jest piaskowiec i jak ostry jest krzemień. Porównywali kryształy górskie, takie same ale jednak o innych kolorach – od żółtego cytrynu, przez fioletowy ametyst do czarnego moriona.

 

Wszyscy dobrze się bawili, uśmiech na twarzach uczniów był tego najlepszym wyrazem.

Panowie prowadzący zauważyli, że nasi uczniowie są wspaniali, a nasi nauczyciele to potwierdzili ;)

 

„Wyjazd na warsztaty do Świnnej okazał się rewelacyjny (…)
Jeśli w przyszłości będę miał okazję, to pojadę jeszcze raz. Polecam wszystkim starszym i młodszym. 
Podobało mi się bardzo !!!”  
Szymon

 

„(…) To była naprawdę niesamowita przygoda.
Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu nie tylko dla takiej młodzieży jak my, ale także dla młodszych dzieci.

Zachęcam do odwiedzenia tego centrum.”  Martyna 

 

„(…) Bawiliśmy się świetnie. Zachęcam do odwiedzenia tego ośrodka. Nie będziecie żałować.”  Kasia

 

„Uważam, że wycieczka była udana. Poznaliśmy wiele ciekawych rzeczy i zobaczyliśmy bardzo fajne doświadczenia”  Jakub

 

„Uważam, że wycieczka była udana. Panowie demonstrujący doświadczenia byli śmieszni, mili i ciekawie opowiadali,
a eksperymenty pokazały, że nauka nie jest taka zła (…)
W nagrodę za współpracę dostaliśmy w prezencie minerały
.”  Adam

 

„Fajnie było. Naprawdę.”  Marcin

Katarzyna Kupper

 

 

Sprawozdanie z meczu…

 

W dniu 03.11. 2012 (sobota) grupa uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II z Bestwiny wraz z panią Oliwią Sobieską i panem Arturem Ścisłowskim, udała się  do Bielska na mecz Orlen ligi pomiędzy BKS Aluprof Bielsko-Biała a Bank BPS Muszyniania Fakro Muszyna.

O godzinie 12.50 wyruszyliśmy autobusem linii  56 spod Piekarni w Bestwienie w kierunku Bielska-Białej. Na miejscu byliśmy około godziny 13.15. Atmosfera była super, ponieważ zapowiadał się naprawdę zacięty mecz, gdyż oba te zespoły od początku sezonu prezentują wysoką formę. Spokojnym spacerkiem przeszliśmy pod salę na ulicy Rychlińskiego. Dzięki pani Sobieskiej – wielkiej fance siatkówki mieliśmy już zarezerwowane wejściówki na to widowisko. Po przekroczeniu progu hali, czuło się wspaniała atmosferę, która zawsze  panuje na meczach siatkarskich. Prawie wszystkie miejsca były już zajęte. Wszyscy kibice ubrani byli w barwy czerwono- zielono- żółte, czyli oficjalne kolory BKS Aluprof. Podczas rozgrzewki można było zobaczyć doskonale wyszkolone zawodniczki. Niejeden z nas chciałby tak plasować, czy przyjmować piłkę.

Mecz rozpoczął się o godz. 14.30.Poczatek spotkania był pod dyktando gości. Nasze siatkarki popełniały dość dużo własnych błędów, co pozwoliło odskoczyć Muszyniance na parę punktów. Na szczęście bielszczanki powoli opanowały sytuację i teraz one osiągnęły przewagę punktową, która doprowadziły do końca pierwszego seta.   Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga partia. Drugi set rozpoczął się spokojnie i na korzyść naszych siatkarek. Ani na chwile nie oddały inicjatywy na korzyść przeciwniczek i z większą przewaga niż w poprzednim secie wygrały 2 odsłonę. Bielszczanki w meczu prowadziły 2:0.  Trzeci seta, był podobny do poprzedniego. Skupienie i walka siatkarek BKS dawały punkty, a w drużynie przyjezdnych nie pomagały nawet największe gwiazdy. W naszej drużynie, genialnie, grała Joanna Wołosz(NVP), dokładnie rozgrywając każda piłkę z odpowiednim przyspieszeniem, co pozwalało na zgubienie bloku przeciwniczek. Bielszczanki po pięknym meczu wygrały 3:0. Przed rozpoczęciem rywalizacji nikt z nas nie spodziewał się tak gładko wygranego meczu. Było to bardzo miłe zaskoczenie. Nie żebyśmy nie wierzyli w nasze dziewczęta, ale to co zaprezentowały w tym meczu, było naprawdę na wysokim poziomie.   

Podczas całego spotkania na trybunach rozlegały się piękne śpiewy kibiców BKS. Był również klub kibica z Muszyny, ale mniej słyszalny.  

Po zakończeniu meczu kibice wraz z nami głośnymi okrzykami podziękowali zawodniczkom za piękny mecz i zwycięstwo. Zawodniczki przechodząc pod siatką wzajemnie dziękowały sobie za wspaniałą rywalizację. Atmosfera na meczach piłki siatkowej jest naprawdę zupełnie inna niż na meczach np. piłki nożnej. Nie ma tu wulgaryzmów, opluwania przeciwników, gwizdów – po prostu nie ma chamstwa. Żal było żegnać się z tą atmosferą, halą, zawodniczkami – ale cóż trzeba było wracać do domu. Spacerkiem przeszliśmy na przystanek, gdzie odjechaliśmy autobusem nr 56 w kierunku Bestwiny.  

Uważam, że wyjazd był bardzo udany, ponieważ wynieśliśmy lekcję jak być mądrym, czyli kulturalnym kibicem. Nie spędziliśmy całego popołudnia przed komputerem, a zaserwowanie nam tak wspaniałego widowiska i takiej atmosfery, jaka panuje na meczach piłki siatkowej, nie można porównać z tym, co widzimy siedząc przed telewizorem.

                                                                                              Kopaczka Bartłomiej

 

11 LISTOPADA

     W dniu 9 listopada w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

     Na dużej sali gimnastycznej zebrały się dzieci ze Szkoły Podstawowej i młodzież z Gimnazjum. Oprawę artystyczną przygotowały klasy szóste.   Akademia miała charakter podniosły i nawiązywała do wydarzeń z 11 listopada 1818r.   Całość przeplatana była różnymi piosenkami o tematyce wojennej i patriotycznej. Jedną z nich był utwór pt. "Jeszcze jeden mazur dzisiaj" do której akompaniament wykonało rodzeństwo Barbara i Piotr Niemczyk na własnych instrumentach muzycznych - było czego posłuchać ...

Zuzanna Międzybrodzka

 

 

DZIEŃ PATRONA - UROCZYSTA AKADEMIA

 

19 października  uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wspólnie zorganizowali uroczystą akademię z okazji przypadającego prawie jednocześnie Dnia Patrona SP św. Jana Kantego i Gimnazjum bł. Jana Pawła II.

Dyrektor szkoły, Agata Rak, na samym wstępie przywitała  całą społeczność ZSP oraz zaproszonych gości. Zaproszenie przyjęli m.in. reprezentujący wójta przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Benedykt Kohut, dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj, dyrektor GBP Teresa Lewczak, proboszcz parafii w Bestwinie ks. Cezary Dulka oraz radny Andrzej Wojtyła.
Ważnym wydarzeniem w tym dniu było  zaprzysiężenie nowego pocztu sztandarowego dla gimnazjum oraz ślubowanie pierwszoklasistów.

Uczniowie  klasy 3a przedstawili spektakl na motywach sztuki Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera”. Młodzi aktorzy rozważali wartość małżeństwa wyrażoną w słowach: Ciężar tych złotych obrączek to nie ciężar metalu, ale ciężar właściwy człowieka, każdego z osobna i was obojga. A wśród tego wszystkiego wolność, która uwikłana jest w pęknięcia. Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem pań Oliwii Sobieskiej i Doroty Surowiak.
Zadbano o zróżnicowaną oprawę muzyczną. Duży talent wykazała uczennica klasy 3a Mirella Kubik wraz z koleżankami z gimnazjum i szkoły podstawowej. Całości dopełniały poświęcone Janowi Pawłowi II prezentacje multimedialne – wykonała je pani Dorota Surowiak.

 Przypominamy, że w  bieżącym roku mija dziesięć lat od chwili nadania bestwińskiemu gimnazjum imienia Jana Pawła II.
 

 

 

                               ŚWIĘTO PATRONA W NASZEJ SZKOLE

 

      Dzień 18.10.12 r. dla uczniów naszej szkoły był wesoły, a zarazem uroczysty. Obchodziliśmy Dzień Patrona, a także otrzęsiny klas pierwszych.

O godz. 8:00 rano razem z wychowawcami poszliśmy do kościoła, gdzie odbyła się uroczysta msza święta, po czym wszyscy udaliśmy się do sali widowiskowej. Obejrzeliśmy cztery prezentacje dotyczące patrona naszego gimnazjum – Jana Pawła II. Następnie rozdano nagrody i dyplomy za konkursy oraz przygotowane prezentacje. Święto Patrona Gimnazjum zbiega się także z Dniem Komisji Edukacji Narodowej. Jest to czas refleksji nie tylko nad życiem Jana Pawła II, ale także czas przywołania pamięci tych nauczycieli, którzy przed laty tworzyli społeczność szkolną. Zatem tego dnia klasy drugie obejrzały nie tylko wystawę w muzeum poświęconą naszemu papieżowi, ale również odwiedziły cmentarz parafialny, gdzie zapalili znicze i odmówili modlitwę przy grobach: ks. Dziekana J.Rączki, W.Gryzełki, P.Godynia, J.Merty, E.Kubicowej, W.Car, B.Stanclik, M.Wieczorkiewicz, A.Krystyan, A.Gac.

Natomiast klasy pierwsze, po powrocie do szkoły, stanęły przed trudnym wyzwaniem. Każdy uczeń musiał przejść chrzest bojowy - tor przeszkód przygotowany przez panią A. Dutkę.

      Myślę, że warto kontynuować tradycję i organizować imprezy na Dzień Patrona oraz chrzty bojowe dla pierwszych klas.

 

                            Uczniowie klasy 2c i Z. Międzybrodzka z klasy 1b

 

 

 

 

 

 

 

„METRO – SPOSÓB NA ŻYCIE”

            W niedzielę 14 października z samego rana uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II pojechali do warszawskiego teatru „Buffo” na spektakl pt. „METRO”. Po kilku godzinach spędzonych w autobusie dojechaliśmy na miejsce. W stolicy mieliśmy trochę wolnego czasu, aby pospacerować i posilić się. Na Starówce zaciekawiły nas występy ulicznych grajków i tancerzy oraz koncert z okazji XII Dnia Papieskiego.

            Musical opowiadał o grupie osób, która pragnie zdobyć sławę, kocha muzykę i występy przed publicznością.  To również opowieść o marzeniach, rozczarowaniach, o władzy i pieniądzach, ale przede wszystkim o miłości. W „METRZE” jak w życiu nie każda historia kończy się szczęśliwie. W pamięci zostały nam piękne choreografie, muzyka, stroje oraz efekty specjalne.

            Spektakl nauczył nas, że nigdy nie należy wątpić w nawet najbardziej niemożliwe marzenia. Musical jest godny polecenia.

                                                           W.Szlósarczyk i N.Szpaczek

WYJAZD DO CZĘSTOCHOWY

 

11 października 2012 roku uczniowie Gimnazjum wraz z opiekunami po raz kolejny uczestniczyli w XII już Zjeździe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie. Był to dla naszej społeczności szczególny wyjazd, gdyż w tym roku przypada dziesiąta rocznica nadania imienia Jana Pawła II naszej szkole.

Jak co roku przeżyliśmy na Jasnej Górze niezapomniane chwile. Uroczysta Msza Święta  rozpoczęła  się o godzinie 11.00.  Przewodniczył jej ks. Arcybiskup Wacław Depo, który już na początku liturgii przypomniał nam słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane kiedyś do młodych: „Nie lękajcie się”.

Wszystkich uczestników zjazdu było w tym roku ponad dwadzieścia tysięcy z 433 szkół. Modląc się wspólnie łączyliśmy się duchowo ze Stolicą Apostolską, gdzie obecny Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił właśnie tego dnia otwarcie Roku Wiary.

                                                                  Oliwia Sobieska

 

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

 

 

Aktualności

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINIE
    ul. Szkolna 11
  • 32 215 71 21

Galeria zdjęć