• Prezydium, Komisja Rewizyjna, Konto

    • PREZYDIUM RADY RODZICÓW  2021-2022

     PRZEWODNICZĄCY          -       MONIKA NAWROCKA

     WICEPRZEWODNICZĄCY -      DANIEL KOPEĆ

     SEKRETARZ                       -      SZCZEPAN WOŹNIAK

     SKARBNIK                           -      JOANNA FURCZYK

     KSIĘGOWA                          -      JUDYTA JONKISZ

     CZŁONEK PREZYDIUM      -      AGNIESZKA JĘDRYKA

      KOMISJA REWIZYJNA

     PRZEWODNICZĄCY           -      BARBARA GÓRA

     SEKRETARZ                        -      WIOLETTA ADAMASZEK

     CZŁONEK                            -      EDYTA WOJCIECH

       KONTO RADY RODZICÓW

       10 8453 0002 0000 0622 2000 0010

     PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2020-2021

     PRZEWODNICZĄCY              -MONIKA NAWROCKA

     WICEPRZEWODNICZĄCY    -DANIEL KOPEĆ

     SEKRETARZ                           -ILONA BRETNER

     SKARBNIK                             -JOANNA FURCZYK

     KSIĘGOWA                           -JUDYTA JONKISZ

     CZŁONEK PREZYDIUM        -AGNIESZKA KUBIK

     KOMISJA REWIZYJNA

     PRZEWODNICZĄCY             -BARBARA GÓRA

     SEKRETARZ                           -WIOLETTA ADAMASZEK

     CZŁONEK                               -EDYTA WOJCIECH

      

     Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola w ZSP Bestwina w roku szkolnym 2019/2020

      

     Przewodniczący 

     Monika Nawrocka

     3B

     Wiceprzewodniczący

     Izabela Głowicka

     8

     Skarbnik 

     Joanna Furczyk 

     4

     Sekretarz

     Ilona Bretner

     5-latki

     Księgowy

     Judyta Jonkisz

     0A

     Członek

     Agnieszka Kubik  

     5A

      

     Skład Komisji Rewizyjnej

     Przewodniczący                 Barbara Góra                        6B

     Sekretarz                            Agnieszka Durajczyk            7A

     Członek                               Wioletta Adamaszek            1C

     Konto Rady Rodziców

     Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina

      

     10 8453 0002 0000 0622 2000 0010

      

     Regulamin Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020

      

     Podsumowanie działalności Rady Rodziców ZSP w roku szkolnym 2018/2019

     W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola przy ZSP w Bestwinie prowadziła działania wspomagające placówkę szkolną w sferze działalności opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności poprzez opiniowanie planów szkoły, pracy nauczycieli, a także wsparcie finansowe różnorodnych inicjatyw, m.in.:

     -       Mikołajki w szkole i przedszkolu;

     -       Dzień Dziecka;

     -       zakup tablicy interaktywnej

     -       zabawa karnawałowa;

     -       współfinansowanie nagród w konkursach organizowanych przez szkołę;

     -       zakup nagród książkowych na zakończenie roku;

      

      

     Zestawienie pod wynik działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019

     W dniu 26.09.2019 odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców

     Przedstwawiam najważniejsze decyzje podjęte na zebraniu oraz protokół z zebrania.

      Protokół zebrania z dnia 26.09.2019

     Ad. 6 Przedstawienie propozycji stawek składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

      

     Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 2/2019-2020 o wysokości stawek na Radę Rodziców na bieżący rok szkolny. Kwoty pozostały bez zmian w stosunku do roku poprzedniego tj.

      

     1 dziecko - 60,00 zł

     2 dziecko - 30,00 zł

     3 dziecko i każde następne – 30 zł.

      

     W trakcie tej części obrad pojawiła się propozycja w kontekście sposobu dysponowania środkami zebranymi w ramach w/w składek. Ze względu na zróżnicowany poziom wpływów z tego tytułu w poszczególnych klasach do rozważenia poddano poniższą zmianę:

     - grupy przedszkolne otrzymują kwotę 20 zł dofinansowania na organizację Mikołajek

     - szkoła w miejsce dofinansowania Mikołajek otrzymuje te środki – tj. kwotę 20 zł -  na dofinansowanie wycieczek szkolnych. Każdy uczeń w danej otrzymywałby taki procent z tej kwoty, w jakim w jego imieniu została dokonana płatność na Radę Rodziców.

     Jeśli wpłynęłoby 100% kwoty wynikającej z obowiązujących stawek – to wówczas otrzymuje pełną kwotę dofinansowania na ten cel tj. 20 zł.

     Jeśli nie wpłynęłoby nic – taki uczeń nie skorzysta z dofinansowania. I odpowiednio, jeśli na Radę Rodziców wpłaci np. połowę obowiązującej stawki wówczas otrzymuje dofinansowanie w wys. 50% z kwoty 20 zł itd.

     Takie rozwiązanie funkcjonuje już w jednej ze szkół i ma na celu zwiększenie skuteczności pozyskiwania od rodziców wpłat na działanie Rady Rodziców w ustalonych kwotach.

      

      Ad. 9 Zaopiniowanie  programu profilaktyczno-wychowawczego ja i zmian  w statucie szkoły wynikających ze zmiany prawa oświatowego.

     Wdrażany program profilaktyczno-wychowawczy został zaopiniowany pozytywnie w formie uchwały nr  6/2016-2017.

     Przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

     Zmiany w statucie szkoły wynikające z aktualnie obowiązującego prawa oświatowego i sposób ich prezentacji zostały zaopiniowane pozytywnie w formie uchwały nr 7/2019-2020.

     Program profilaktyczno-wychowawczy na rok 2019/2020

     ZEBRANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 04.02.20202r.

     1. Dochód wypracowany przez Radę w 1 półroczu

          1 kiermasz Przegląd Pieśni Patriotycznej  2740zł

          2 kiermasz charytatywny dla Antka 3024zł+50euro

          3 kiermasz świąteczny 1543zł

          4 kalendarze ( sprzedaż nadal trwa)

     2. Dochód Rady w tym roku zostanie przeznaczony na przebudowę i szafki dla każdego ucznia Szkoły Podstawowej a więc również na przyszłe lata dla dzieci przedszkola, koszt takich szafek to ponad 20tyś zł.

     3. Pojawił się na korytarzu szkoły automat z napojami zimnymi i przekąskami. Produkty spełniają wymogi tzw."Ustawy Sklepikowej". Rada będzie dostawała na konto co miesiąc czynsz w wysokości 150zł.

     4. Każda klasa ma wpłacić 20zł z klasowych pieniędzy na papier ksero w(podjęta decyzja na poprzednich zebraniach) proszę o uregulowanie wpłat w sekretariacie, które jeszcze nie wpłynęły.

     5. Prosimy o wpłaty na komitet rodzicielski i  przypominamy, że za niedługo zaczynają się wycieczki klasowe, każde dziecko z wpłatą na komitet dostaje 20zł dofinansowania do wycieczki. Dzieci przedszkolne dostały dofinansowanie 20zł do paczek na mikołaja. Nr konta na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców. Pamiętajmy przy wpłacie imię i nazwisko dziecka oraz klasa!

     6. Rozmowa na temat dnia dziecka i wstępne propozycje dla dzieci szkoły , szerzej temat poruszymy na marcowym spotkaniu. W przedszkolu tak jak do tej pory na dziecko 10zł dofinansowania wycieczki lub wyjścia wg ustaleń z wychowawcami grup.

     7.  20 czerwca organizujemy piknik rodzinny. Napiszemy pismo z prośbą o sponsoring pieniężny lub w postaci fantów na loterię i prześlę go w załaczniku w najbliższym czasie. Proszę o poważne podejście do tematu i pomoc każdego rodzica w uzyskaniu funduszy na nasze dzieci. Proszę również o pomysły na piknik oraz pomoc przy ich realizacji. Moze ktoś ma dojście na tańszy wynajem dmuchańcy dla najmłodszych oraz pomoc przy ich zabawach malowanie buziek puszczanie baniek gry i zabawy. Padł pomysł na darmową gałkę lodów, grillowanie, zawody sportowe(mecz piłki nożnej nauczyciele-rodzice) pokaz talentów dzieci naszej szkoły, może straż by się wlączyła.itd  Trzeba będzie również zrobić w terminie póżniejszym plakaty i ulotki-może ktoś chętny?

     8. Pni dyrektor Urszula Kraus przedstawiła zmiany w statucie szkoły, zostanie on przedstawiony w dokumentach szkoły w najbliższym czasie.

     9. Przypominam również o aplikacji Fani mani. Udostępniam ją na facebooku, jeżeli ktoś się zarejestruje na udostępnionej  stronie i w ciągu miesiąca przez nią coś kupi w internecie zostaje wypłacone dodatkowe 5zł na Radę Rodziców.(cel przy rejestracji to Rada Rodziców ZSP w Bestwinie)

     Mam prośbę aby na spotkania Rady Rodziców jednak byli przedstawiciele wszystkich klas. Trudno podejmować decyzje dla całej szkoły i przedszkola jeżeli na spotkaniu pojawia się 6 grup. Następne spotkanie zaplanowane jest na koniec marca datę podam 2 tyg wcześniej.

      

     Pozdrawiam Monika Nawrocka