• Nowa podstrona

    • Witamy na naszej stronie.

     Generator WWW oferowany przez firmę LIBRUS jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła/przedszkole, publikując stronę internetową, mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

     Strona nasza jest w trakcie migracji do nowszej wersji spełniającej wymogi standardu WCAG.