Nawigacja

REGULAMIN RADY RODZICÓW Dokumenty Rady Rodziców Protokoły

Rada Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola w ZSP Bestwina w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodniczący 

Monika Nawrocka

3B

Wiceprzewodniczący

Izabela Głowicka

8

Skarbnik 

Joanna Furczyk 

4

Sekretarz

Ilona Bretner

5-latki

Księgowy

Judyta Jonkisz

0A

Członek

Agnieszka Kubik  

5A

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący                 Barbara Góra                        6B

Sekretarz                            Agnieszka Durajczyk            7A

Członek                               Wioletta Adamaszek            1C

Konto Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina

 

10 8453 0002 0000 0622 2000 0010

 

Regulamin Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020

 

Podsumowanie działalności Rady Rodziców ZSP w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola przy ZSP w Bestwinie prowadziła działania wspomagające placówkę szkolną w sferze działalności opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności poprzez opiniowanie planów szkoły, pracy nauczycieli, a także wsparcie finansowe różnorodnych inicjatyw, m.in.:

-       Mikołajki w szkole i przedszkolu;

-       Dzień Dziecka;

-       zakup tablicy interaktywnej

-       zabawa karnawałowa;

-       współfinansowanie nagród w konkursach organizowanych przez szkołę;

-       zakup nagród książkowych na zakończenie roku;

 

 

Zestawienie pod wynik działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019

W dniu 26.09.2019 odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców

Przedstwawiam najważniejsze decyzje podjęte na zebraniu oraz protokół z zebrania.

 Protokół zebrania z dnia 26.09.2019

Ad. 6 Przedstawienie propozycji stawek składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

 

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 2/2019-2020 o wysokości stawek na Radę Rodziców na bieżący rok szkolny. Kwoty pozostały bez zmian w stosunku do roku poprzedniego tj.

 

1 dziecko - 60,00 zł

2 dziecko - 30,00 zł

3 dziecko i każde następne – 30 zł.

 

W trakcie tej części obrad pojawiła się propozycja w kontekście sposobu dysponowania środkami zebranymi w ramach w/w składek. Ze względu na zróżnicowany poziom wpływów z tego tytułu w poszczególnych klasach do rozważenia poddano poniższą zmianę:

- grupy przedszkolne otrzymują kwotę 20 zł dofinansowania na organizację Mikołajek

- szkoła w miejsce dofinansowania Mikołajek otrzymuje te środki – tj. kwotę 20 zł -  na dofinansowanie wycieczek szkolnych. Każdy uczeń w danej otrzymywałby taki procent z tej kwoty, w jakim w jego imieniu została dokonana płatność na Radę Rodziców.

Jeśli wpłynęłoby 100% kwoty wynikającej z obowiązujących stawek – to wówczas otrzymuje pełną kwotę dofinansowania na ten cel tj. 20 zł.

Jeśli nie wpłynęłoby nic – taki uczeń nie skorzysta z dofinansowania. I odpowiednio, jeśli na Radę Rodziców wpłaci np. połowę obowiązującej stawki wówczas otrzymuje dofinansowanie w wys. 50% z kwoty 20 zł itd.

Takie rozwiązanie funkcjonuje już w jednej ze szkół i ma na celu zwiększenie skuteczności pozyskiwania od rodziców wpłat na działanie Rady Rodziców w ustalonych kwotach.

 

 Ad. 9 Zaopiniowanie  programu profilaktyczno-wychowawczego ja i zmian  w statucie szkoły wynikających ze zmiany prawa oświatowego.

Wdrażany program profilaktyczno-wychowawczy został zaopiniowany pozytywnie w formie uchwały nr  6/2016-2017.

Przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Zmiany w statucie szkoły wynikające z aktualnie obowiązującego prawa oświatowego i sposób ich prezentacji zostały zaopiniowane pozytywnie w formie uchwały nr 7/2019-2020.

Program profilaktyczno-wychowawczy na rok 2019/2020

ZEBRANIE RADY RODZICÓW Z DNIA 04.02.20202r.

1. Dochód wypracowany przez Radę w 1 półroczu

     1 kiermasz Przegląd Pieśni Patriotycznej  2740zł

     2 kiermasz charytatywny dla Antka 3024zł+50euro

     3 kiermasz świąteczny 1543zł

     4 kalendarze ( sprzedaż nadal trwa)

2. Dochód Rady w tym roku zostanie przeznaczony na przebudowę i szafki dla każdego ucznia Szkoły Podstawowej a więc również na przyszłe lata dla dzieci przedszkola, koszt takich szafek to ponad 20tyś zł.

3. Pojawił się na korytarzu szkoły automat z napojami zimnymi i przekąskami. Produkty spełniają wymogi tzw."Ustawy Sklepikowej". Rada będzie dostawała na konto co miesiąc czynsz w wysokości 150zł.

4. Każda klasa ma wpłacić 20zł z klasowych pieniędzy na papier ksero w(podjęta decyzja na poprzednich zebraniach) proszę o uregulowanie wpłat w sekretariacie, które jeszcze nie wpłynęły.

5. Prosimy o wpłaty na komitet rodzicielski i  przypominamy, że za niedługo zaczynają się wycieczki klasowe, każde dziecko z wpłatą na komitet dostaje 20zł dofinansowania do wycieczki. Dzieci przedszkolne dostały dofinansowanie 20zł do paczek na mikołaja. Nr konta na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców. Pamiętajmy przy wpłacie imię i nazwisko dziecka oraz klasa!

6. Rozmowa na temat dnia dziecka i wstępne propozycje dla dzieci szkoły , szerzej temat poruszymy na marcowym spotkaniu. W przedszkolu tak jak do tej pory na dziecko 10zł dofinansowania wycieczki lub wyjścia wg ustaleń z wychowawcami grup.

7.  20 czerwca organizujemy piknik rodzinny. Napiszemy pismo z prośbą o sponsoring pieniężny lub w postaci fantów na loterię i prześlę go w załaczniku w najbliższym czasie. Proszę o poważne podejście do tematu i pomoc każdego rodzica w uzyskaniu funduszy na nasze dzieci. Proszę również o pomysły na piknik oraz pomoc przy ich realizacji. Moze ktoś ma dojście na tańszy wynajem dmuchańcy dla najmłodszych oraz pomoc przy ich zabawach malowanie buziek puszczanie baniek gry i zabawy. Padł pomysł na darmową gałkę lodów, grillowanie, zawody sportowe(mecz piłki nożnej nauczyciele-rodzice) pokaz talentów dzieci naszej szkoły, może straż by się wlączyła.itd  Trzeba będzie również zrobić w terminie póżniejszym plakaty i ulotki-może ktoś chętny?

8. Pni dyrektor Urszula Kraus przedstawiła zmiany w statucie szkoły, zostanie on przedstawiony w dokumentach szkoły w najbliższym czasie.

9. Przypominam również o aplikacji Fani mani. Udostępniam ją na facebooku, jeżeli ktoś się zarejestruje na udostępnionej  stronie i w ciągu miesiąca przez nią coś kupi w internecie zostaje wypłacone dodatkowe 5zł na Radę Rodziców.(cel przy rejestracji to Rada Rodziców ZSP w Bestwinie)

Mam prośbę aby na spotkania Rady Rodziców jednak byli przedstawiciele wszystkich klas. Trudno podejmować decyzje dla całej szkoły i przedszkola jeżeli na spotkaniu pojawia się 6 grup. Następne spotkanie zaplanowane jest na koniec marca datę podam 2 tyg wcześniej.

 

Pozdrawiam Monika Nawrocka

Aktualności

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINIE
    ul. Szkolna 11
  • 32 215 71 21

Galeria zdjęć