Nawigacja

O wolontariacie Działania

wolontariat

O wolontariacie

 

WOLONTARIAT

 

Innowacja „RAZEM możemy więcej”. Wolontariat dla podopiecznych Stowarzyszenia RAZEM w Bestwinie działa od wielu lat. W tym jednak roku postanowiliśmy szerzej społeczności Gminy i nie tylko pokazać naszych cudownych gimnazjalistów, którzy poświęcają swój wolny czas dla innych. Będziemy nasze działania również propagowali w kolejnej edycji programu „WF z klasą”, w którym zostaliśmy wyróżnieni na stronie głównej CEO za propagowanie wolontariatu na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Jesteśmy dumni z naszej młodzieży, dlatego chcemy pokazać nasze wspólne działania, chcemy przełamywać stereotypy, barierę lęku przed nieznanym. Wreszcie, chcemy pokazać wszystkim jak pięknie można integrować się z tymi, którzy tak bardzo potrzebują naszego wsparcia. W tych działaniach wspierać gimnazjalistów będą przede wszystkim: pani Agnieszka Dutka i Oliwia Sobieska oraz pani Ewa Sierant i pani Magdalena Wodniak – Foksińska.

Oliwia Sobieska

 

 Cele:

        Uczniowie:

 

 

 • podejmują i realizują różne działania edukacyjne i integracyjne,

 • współpracują ze Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych RAZEM oraz Biblioteką Gminną,

 • nawiązują kontakty między młodzieżą a osobami niepełnosprawnymi poprzez wspólne warsztaty plastyczne, zajęcia sportowye wspólne wyjazdy, organizowanie przedstawień, imprez środowiskowych,

 • uwrażliwiają się na potrzeby niepełnosprawnych,

 • pomagają organizować czas wolny podopiecznym stowarzyszenia podczas sobotnich spotkań na terenie naszego Ośrodka Rehabilitacyjno - Szkoleniowego w Bestwinie oraz pomagają przy sędziowaniu podczas organizowanych przez nas imprez rekreacyjno-sportowych,

 • pomagają podczas wycieczek krajoznawczo - turystycznych oraz podczas zajęć na basenie czy orliku...

 

 

 

PRAWA WOLONTARIUSZA

 

1.Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2.Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu i własnego odpoczynku.

3.Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora.

4.Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna.

 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

 • Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

 • Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

 • Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

 • Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

 • Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje

odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą

problem.

 • Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

 • Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

 • Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

 • Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

 • Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

PIszą o nas:

Sport.pl

Magazyn Gminny

Stowarzyszenie Razem

GBP w Bestwinie

Ceo

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINIE
  ul. Szkolna 11
 • 32 215 71 21

Galeria zdjęć