Nawigacja

Regulamin wyjazdu uczniów w ramach projektu UrUnique Wizyta robocza w Gateshead, Newcastle w Wielkiej Brytanii Prezentacje o krajach partnerskich Ankiety HEALTHY LIFESTYLE Wyniki ankiety HEALTHY LIFESTYLE Spotkanie z dietetykiem Ilustrowane powiedzenia o zdrowiu Komiksy o zdrowym stylu życia Wyjazd do Finlandii Przepisy kulinarne Food Festival Wizyta w Turcji Recipe Day, Poland Vegie patch Sport Podsumowanie pierwszego roku Wizyta w Bestwinie System edukacji w Polsce Ankieta FEELING GOOD Wyniki ankiet FEELING GOOD Scenariusze lekcji wychowawczych Wizyta na Sycylii Talent Show Pieczenie chleba - jak to dawniej bywało Zajęcia wychowawcze - jak sobie radzić w trudnych sytuacjach Ostatnie spotkanie projektowe na Sycylii PODZIĘKOWANIA Projekt CUSTOMS & CULTURE Podsumowanie projektu

Projekty gimnazjalne

Regulamin wyjazdu uczniów w ramach projektu UrUnique

Regulamin wyjazdu młodzieży Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie do …………….  w ramach realizacji projektu U r Unique programu Comenius 

w dniach ……………………

 

1. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

 • posiadać następujące dokumenty: paszport lub dowód osobisty, (dokument przyniesiony wcześniej do kserowania), legitymacje szkolną, europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego NFZ, kartkę z numerami telefonów kontaktowych
   i adresem miejsca noclegowego kierownika, opiekunów oraz własnego,
 • bagaż – 1 sztuka do max. ……kg dozwolone max. wymiary ………………….. (opłatę za ewentualny nadbagaż uczeń pokrywa samodzielnie); bagaż podręczny – 1 sztuka do max. ……..kg, max wymiary ………………..

(Ze względów bezpieczeństwa, nie wolno wnosić na pokład artykułów niebezpiecznych, takich jak: noże, nożyki, scyzoryki lub przyrządy naukowe, sportowe, przemysłowe, rolnicze itp. Zabrania się też wnoszenia przedmiotów imitujących broń palną oraz zabawek dziecięcych w formie pistoletów lub karabinów. Nadal obowiązuje zakaz przewożenia płynów, płynnych lub żelowych kosmetyków, dezodorantów w bagażu podręcznym.)

 

 • przybyć na miejsce zbiórki …………o godz. ….. (parking przed szkołą  ul. Szkolna 11),
 • zająć miejsce w autokarze i w samolocie wyznaczone przez opiekuna,
 • umieścić bagaż w wyznaczonym miejscu,
 • w czasie jazdy/lotu nie spacerować, nie wstawać, nie klęczeć na siedzeniu, nie wychylać się przez okno, zachowywać się kulturalnie, nie zaśmiecać pojazdu,
 • z urządzeń technicznych korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • w razie złego samopoczucia poinformować o tym opiekunów,
 • w czasie postoju i ewentualnego zwiedzania nie oddalać się od grupy, w razie konieczności skorzystania z toalety zgłosić ten fakt opiekunowi (wszelkie zakupy pamiątek i pożywienia dokonywane będą grupowo),

2. Po przybyciu na miejsce zakwaterowania rolę opiekunów przejmują rodzice (opiekunowie) uczniów goszczących.

3. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń kierownika, opiekunów wycieczki, w tym rodziców (opiekunów) uczniów goszczących.

4. Zabrania się samowolnego (bez opieki osób dorosłych) oddalania się z miejsca zakwaterowania.

5. W przypadku niepokojących sytuacji w miejscu zakwaterowania bezwzględnie skontaktować się z kierownikiem, opiekunami, bądź nauczycielami szkół goszczących, pełniących rolę przewodników.

6. Zachowywać się w każdej sytuacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami dobrego wychowania i kultury, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo własne          i współuczestników.

7. W razie zagubienia się i braku możliwości powiadomienia opiekuna pozostać w miejscu i czekać na przybycie opiekuna.

8. Planowany powrót ………… około godziny ………

9. Nie stosowanie się do niniejszego regulaminu, zachowanie niegodne ucznia, skutkować będzie obniżeniem oceny z zachowania.

Telefon kontaktowy szkolny, który opiekun będzie miał przy sobie: +48 728 203 612

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINIE
  ul. Szkolna 11
 • 32 215 71 21

Galeria zdjęć