Nawigacja

Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny 2014/2015 Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2007/2008

Kronika szkoły

Rok szkolny 2015/2016

 

"CHWILA, KTÓRA TRWA MOŻE BYĆ NAJLEPSZĄ Z TWOICH CHWIL"

Te słowa, umieszczone w sali gimnastycznej naszej szkoły, były mottem dla wielu uczniów, którzy przybyli na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/16. Społeczna szkolna zaszczycili swoją obecnością sekretarz gminy Bestwina pan Arkadiusz Maj oraz pan Łukasz Pasierbek, reprezentujący OSP w Bestwinie i Janowicach. Gospodarz uroczystości, pani dyrektor Agata Rak, powitała gości, rodziców, nauczycieli i uczniów gimnazjum oraz szkoły podstawowej. We słowie wstępnym podkreśliła znaczenie sukcesów uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, które następnie wymieniła, jeszcze raz im gratulując.   Najpierw nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły podstawowej nowo zaprzysiężonemu pocztowi –obecnym  uczniom klas piątych. Pani dyrektor podziękowała dotychczasowemu składowi uczniowskiemu oraz opiekunom pocztu, paniom: Dorocie Surowiak, Magdalenie Zarzyka i Magdalenie Wodniak-Foksińskiej.  Wśród tych sukcesów znalazło się wyróżnienie przyznane uczennicy klasy 6a Justynie Wawszczyk za najwyższe oceny z przedmiotów i wzorowe zachowanie. Uczennica wraz z mamą odebrała gratulacje od pani dyrektor. Podobnie wśród uczniów klas 1 i 2 gimnazjum  uczennica Julia Sołtysik także może się cieszyć takim wyróżnieniem, a pani dyrektor złożyła także gratulacje rodzicom Julii. Następnie pożegnaliśmy owacyjnie klasy 6a i 6b, których uczniowie odebrali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z rąk pani dyrektor. Taki sam zaszczyt spotyka co roku uczniów klas 4 i 5, którzy wypracowali sobie świadectwa z wyróżnieniem. Wszyscy oni,  pozując do zdjęć z pamiątkowymi,  pięknie wydanymi książkami jako nagrodami, ufundowanymi przez Radę Rodziców, otrzymali gromkie brawa. Pani dyrektor następnie odczytała nazwiska tych rodziców, którzy wspomagali szkołę w jej przedsięwzięciach dydaktycznych i wychowawczych w mijającym roku szkolnym. Złożyła im serdeczne podziękowania w imieniu uczniów.  Miłym akcentem było dla wszystkich wystąpienie pana Łukasza Pasierbka, który pogratulował naszym uczniom i wręczył nagrody w konkursie o tematyce pożarniczej na etapie szkolnym : Nikodemowi Żurowskiemu, Danielowi Ćwichule, Sebastianowi Wilczkowi, Krzysztofowi Nowakowi, a w gimnazjum : Julii Sołtysik, Martynie Kubik, Damianowi Kopaczce i Bartkowi Mynarskiemu. Na zakończenie głos zabrał pan Arkadiusz Maj, sekretarz gminy Bestwina. Uczniom życzył bezpiecznych, udanych wakacji oraz pogratulował im sukcesów, a nauczycielom – zasłużonego odpoczynku. I potem tylko pani dyrektor… ogłosiła rozpoczęcie wakacji! Zatem do zobaczenia we wrześniu!

 

 

SŁONECZNE ZMAGANIA W KANIOWIE - PLAŻÓWKA

 

„Średniowieczny jarmark”

 

1 czerwca odbył się pierwszy średniowieczny jarmark w bestwińskim grodzie im. św. Jana Pawła II. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczniów  gimnazjum byliśmy w stanie przenieść się w odległe czasy. Jarmark składał się z pięciu części. Pierwszą z nich stanowił pokaz mody średniowiecznej. Następnie odbyła się degustacja potraw wzorowanych na dawnych czasach. Kolejną konkurecją był quiz  z wiedzy historycznej , w którym uczniowie musieli odpowiedzieć na trzy pytania związane z czasami Mieszka I. Kolejną atrakcję stanowił „turniej rycerski”. Polegał on na poszukiwaniach chorągwi innych klas. W dalszej części imprezy gimnazjaliści zaprezentowali swoje wersje tańca średniowiecznego. Dzień Dziecka zakończyliśmy wspólnym tańcem belgijskim.
Całe wydarzenie  uważamy za udane dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i organizatorów.
 
Podziękowania kierujemy na ręce:
 
Wszystkich wychowawców za pomoc przy organizacji imprezy,
Pana J. Kijasa za pomoc w nagłośnieniu,
Pani A. Dutki za pomoc przy dekoracji,
Pana B. Stasickiego za wykonanie zdjęć,
Pani J.Kijas, Pani A.Dutki, U.Kraus
i wychowawcom za rzetelne ocenianie konkurencji,
Przewodniczących klas, którzy w tym dniu byli dla nas niezastąpieni,
Wszystkich uczniów, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w tą imprezę, dziękujemy za wsparcie i entuzjazm,
Pani Dyrektor, która zezwoliła na realizację tego projektu,
Pani M. Wodniak – Foksińskiej za pomysł.
 
Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy was do dalszych działań w szkole. Mimo iż opuszczamy już mury szkolne, zostawiamy wam pomysł. Chętnie odwiedzimy was za rok i posłuchamy relacji z kolejnego jarmarku może w stylu renesansowym…?
 
                                               Julia Kubera i Bartosz Równicki
 
 
 

96 ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II

 
17 maja, w wigilię urodzin św. Jana Pawła II, uczniowie gimnazjum zaprezentowali słowno – muzyczny program poświęcony postaci patrona szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas: sekretarz gminy - pan Arkadiusz Maj, dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowicach – pani Urszula Kal, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - pani Teresa Lewczak, redaktor Magazynu Gminnego – pan Sławomir Lewczak oraz pani Jolanta Kuczyńska wraz z szóstoklasistami z Janowic.
Po krótkim przemówieniu pani dyrektor, uczniowie zaprezentowali swoje niezwykłe zdolności recytatorskie i muzyczne. Słowa uznania należą się panu Ireneuszowi Sikorskiemu oraz pani Magdalenie Wodniak – Foksińskiej, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie akademii, pani Magdalenie Sierant za pomoc w dekorowaniu sali, pani Dorocie Surowiak za prezentację multimedialną oraz wszystkim uczniom, którzy swoim śpiewem i recytacją sprawili, że ta akademia była wyjątkowa i pełna wzruszeń.
 
 

„Warsztaty z pisania”

 

            Dnia 16 maja młodzież klas drugich gimnazjum udała się do Gminnej Biblioteki Publicznej na warsztaty poświęcone pisaniu scenariusza filmowego. Prowadzący, pan Zbigniew Masternak, krótko zarysował swoją biografię, a następnie zapytał uczniów o ich plany na przyszłość. Głównym jednak punktem spotkania było omówienie jak napisać dobry scenariusz i skąd czerpać pomysły na dobrą fabułę. Po krótkim wykładzie, uczniowie zostali podzieleni na grupy. Ich zadaniem było napisanie opowiadania – scenariusza, którego akcja będzie się działa na terenie Bestwiny.

         Dwie grupy z klasy IIa zostały zostały wyróżnione przez Zbigniewa Masternaka, które otrzymają ocenę celującą za wykonanie zadania.

         To było ciekawe, pełne emocji spotkanie. Teraz już wiemy, kto jest twórcą słynnych dialogów do sitcoma „Świat według Kiepskich”.

  

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

225 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja uczciliśmy w naszej szkole poetycko-muzycznym programem, przygotowanym przez uczniów klas I gimnazjum. Usłyszeliśmy najpierw fragmenty tekstu konstytucji, historyczny komentarz do wydarzeń majowych tamtego roku i wojny w obronie konstytucji. Skupieni i poważni młodzi wykonawcy urzekli słuchaczy. W tle muzyki Chopina zabrzmiały wiersze Norwida i Krasickiego, także w wykonaniu starszych uczniów:  Kacpra Wójtowicza i Wojtka Sawkiewicza, który przejmująco wyrecytował ponadczasowy, uniwersalny wiersz Zbigniewa Herberta „Przesłanie Pana Cogito”.  Tym razem zabrzmiał on jako utwór głęboko patriotyczny.  Cechą charakterystyczną tej akademii była więc  różnorodna  symbolika, zarówno w prezentowanych tekstach, jak i dekoracji czy środkach scenicznych -  poprzez  rozdarcie na części mapy Rzeczpospolitej czy zdmuchnięcie świec i odejście króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na zakończenie programu.  Uczniów przygotowali i opiekę nad całością sprawowali nauczyciele: p. Aneta Pasierbek, p. Janusz Kucia i p. Ireneusz Sikorski.

 

XVI Diecezjalny Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek

Dnia 23 kwietnia 2016 roku w Domu Kultury w Strumieniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród XVI Diecezjalnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek. Jako przedstawicielki nagrodzonych chórów ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Bestwinie wraz z Panem Franciszkiem Owczarzem, prezesem Akcji Katolickiej, miałyśmy ogromy zaszczyt uczestnictwa w owym wydarzeniu. Występy oraz przemówienia wielu znamienitych gości jeszcze bardziej podkreśliły rangę konkursu,  w którym uczestniczyło ponad 1000 wykonawców a poziom wykonań był bardzo wysoki.
Niestety pani Magdalena Wodniak Foksińska  z racji pełnionych w tym dniu obowiązków nie mogła być z nami obecna podczas wręczania nagród ale pragniemy podkreślić, że corocznie przygotowuje  wykonawców do owego przeglądu i wszyscy, którzy zostali zakwalifikowani do przesłuchań finałowych zarówno w chórze jak i solo wspólnymi wysiłkami zajęli także w tym roku  zaszczytne miejsca:
Zespół Vivace – wyróżnienie w kategorii „Dzieci i Młodzieży Innych Placówek, była to jedyna nagroda w kategorii II chóry.
Chór Cantata - III miejsce w kategorii „Uczniowie SP kl. IV-VI  kat.II- chóry”,
Chór Andante - wyróżnienie w kategorii „Młodzież Szkół Gimnazjalnych kat. II- chóry”,
 oraz nasza wspaniała solistka Wiktoria Pasierbek - II miejsce w I kategorii "Solo, duet zespół do 6 osób"
Udział w tak wielkim wydarzeniu oraz całym przedsięwzięciu mobilizuje nas jeszcze bardziej do pogłębiania patriotyzmu, poszanowania  wolnej Ojczyzny. Poprzez trudny, wymagający repertuar jesteśmy zżyci z  historią dzielnie walczących, wtedy i dziś.......
Nikola Owczarz, Julia Kubera

 

 

WARSZTATY O UZALEŻNIENIACH

22 marca w naszym Gimnazjum odbyły się warsztaty dotyczące problemu uzależnień. Głównym ich tematem był nałóg związany z nadmiernym korzystaniem z urządzeń elektronicznych. Przedstawiono objawy oraz skutki nadmiernego korzystania z telefonu, komputera, tabletu, laptopa i innych urządzeń mobilnych. Nie potrafiąc narzucić sobie rozsądnych ograniczeń czasowych, często ponosimy zbyt wielkie konsekwencje z używania tak przydatnych w życiu codziennym urządzeń. Na spotkaniu mieliśmy okazję obejrzeć film o nastolatkach nie umiejących żyć bez komputera i telefonu. Zaniedbywali oni swoje potrzeby takie jak sen, jedzenie, picie i kontakt z bliskimi, a często również obowiązki szkolne.

Kolejnym wątkiem spotkania był problem cyberprzemocy, czyli prześladowania emocjonalnego drugiej osoby przy użyciu internetu lub telefonu. Poruszane były tematy związane z udostępnianiem niekorzystnych, ośmieszających oraz krzywdzących kogoś zdjęć i filmów jak również z podszywaniem się pod kogoś.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, choćby zgłaszając się na ochotnika do przedstawiania scenek obrazujących prawdopodobne sytuacje z cyberprzemocy.
Zapewne warsztaty te dały uczniom wiele do myślenia, ukazując problemy XXI wieku oraz zwróciły uwagę na fakt, jak ważne jest poszanowanie własnej i cudzej prywatności.
Izabela Małeszko z kl. I c

 

 

„Moje Inspiracje”

 wystawa prac plastycznych uczniów gimnazjum

            W dniu siedemnastego marca  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wydarzeniu kulturalnym, którym było otwarcie wystawy „Moje Inspiracje”. Swoje prace prezentowały koleżanki i koledzy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie.
            W korytarzach szkoły, które na czas wystawy zostały zaaranżowane na galerię, można było obejrzeć szkice, obrazy olejne, rysunki wykonane ołówkiem, piórkiem czy akwarelą. Duże zainteresowanie wzbudzały projekty ubrań uszyte przez ucznia klasy trzeciej, który swoją dalszą edukację ma zamiar kontynuować w liceum plastycznym.
Oprócz obrazów, rysunków i kreacji, pokazane zostały makiety ogrodów zaprojektowane przez uczniów klas pierwszych i drugich.
Całość wystawy uzupełniły prace wykonane na zajęciach artystycznych, modele starych samochodów oraz gipsowe maski i dłonie.
            Sprawczynią tego kulturalnego zamieszania była pani Magdalena Sierant prowadząca zajęcia z plastyki. Przez swoje działania rozbudziła zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuki i zachęciła do zmierzenia się z naszymi możliwościami twórczymi.
            Artystyczna atmosfera towarzyszyła wszystkim uczniom przez kilka dni i z pewnością działała motywująco na „młodych artystów”, którzy pokazali po raz pierwszy swoje prace.
Wystawa stała się ważnym dopełnieniem edukacji artystycznej.

Filmik

 

 

Uczniowie gimnazjum prezentujący prace:

Gonet Paweł, Chromik Justyna, Maciejny Paulina,

Mrowiec Justyna, Równicki Bartosz, Zyzańska Julia

SPORT JEST CZYMŚ NIESAMOWITYM.

 

Sport jest czymś niesamowitym. To ciężkie treningi, setki wyrzeczeń, wylewane litry potu, a także łzy, które raz są skutkiem porażek, a raz triumfów. To jak bitwa pomiędzy dwiema armiami. 14 marca 2016 roku - jako siatkarze oraz siatkarki z Janowic i Bestwiny - stoczyliśmy w Kozach kolejną wspaniałą batalię. Najpierw na parkiecie potykały się dziewczęta. Walczyły dzielnie, podnosiły się z każdej przegranej akcji i zapewniały ogromne emocje. Wynikiem ich nieustępliwości stało się III miejsce.

                Później przyszła kolej na chłopaków. Gdy janowicko-bestwińskie wojsko wyszło w pole, naprzeciw nich ukazały się szeregi z Kóz oraz Wilkowic. Tuż przed meczem powiedzieliśmy sobie: ,,Panowie, cokolwiek się stanie - trzymać się razem!". Po oficjalnym powitaniu rozpoczęto krwawą bitwę. Początkowo zostaliśmy zaskoczeni przez przeciwników dysponujących niemiłą zagrywką, ale po chwili nasze bombardy opowiedziały ogniem ze skrzydeł. Nie odpuszczaliśmy żadnych piłek, błędy staraliśmy się zaraz naprawiać, co pozwoliło uzyskać przewagę. Gdy zdobyliśmy dogodną pozycję, sztab generalny (w osobie generała Artura ,,Napoleona" Ścisłowskiego i Pani Magdaleny Solich), dał znak, by rozpocząć szarżę. Wsparci znakomitą zagrywką niemiłosiernie atakowaliśmy linie cofających się nieprzyjaciół. Wygrywając set za setem, doszliśmy do upragnionego ostatniego, który dawał nam awans do finału powiatu. Już od początku byliśmy skupieni na grze, staraliśmy się perfekcyjnie dogrywać piłkę do rozgrywających, a ci posyłali je ,,z ułańską fantazją" do naszych armat na skrzydłach. Nagle wstrzymano nasz szturm i wróg przeszedł do kontrataku. Sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli, piłki uciekały, a atak przestał czynić pogrom. Wtedy wzięto dla nas czas. Ochłonęliśmy trochę i szybko przeanalizowaliśmy błędy. Szansa gry w kolejnym etapie pojawiła się dla wielu z nas po raz pierwszy i zarazem ostatni. Nie mogliśmy tego zmarnować. Pełni wiary w zwycięstwo wróciliśmy na pole bitwy, by pokazać, że ta historia, będzie miała inne zakończenie. Zdołaliśmy utrzymać nasze pozycje i znów wyszliśmy na prowadzenie. Wówczas nasz generał krzyknął: ,,Chłopaki! Teraz albo nigdy! Do ataku!". Na dany sygnał wprowadzono piłkę do gry. Ponownie niczym grecka falanga, niczym rzymskie legiony, niczym skrzydlata husaria uderzyliśmy na wrogów - i zajęliśmy I miejsce. Eksplozja radości wypełniła halę, a wszyscy płakali ze szczęścia.

                Ten dzień stał się jednym z tych, które pozostają w pamięci na zawsze. Jako młoda DRUŻYNA odnieśliśmy nasz największy sukces i zapisaliśmy się na złotych kartach w historii naszego gimnazjum. W bólu, w pocie i łzach zdobyliśmy finał, a o naszym zwycięstwie będą mówić legendy. Walczyliśmy jak gladiatorzy na arenie, jak polskie rycerstwo na przedpolach Grunwaldu,  jak amerykańscy koloniści o wolność. Walczyliśmy jak chłopaki z Bestwiny oraz Janowic - i wywalczyliśmy chwałę.

Wojtek Sawkiewicz

SPOTKANIE NOWOROCZNE

 

GLADIATORZY ZWYCIĘŻYLI.

                Dzień 22 stycznia dla wielu był zwykłym dniem. Jedni udali się do pracy, inni do szkoły - nic specjalnego. Ale właśnie wówczas dziewięciu chłopaków z naszej szkoły stoczyło bitwę, która na długo pozostanie w pamięci Damiana Kopaczki, Konrada Zdeba, Filipa Jafernika, Artura Lemańskiego, Mateusza Lisa, Patryka Zdrowaka, Kacpra Wójtowicza, Bartka Ślosarczyka, Wojtka Sawkiewicza i Pana Artura Ścisłowskiego.  Oto, co się zdarzyło tego pięknego, styczniowego poranka.
                Pełni wiary pojechaliśmy na zawody z piłki ręcznej do Kaniowa. Tam, po krótkiej rozgrzewce i oficjalnym powitaniu, rozpoczął się mecz. Szybko objęliśmy wysokie prowadzenie 5:1, ale nastąpił przestój w naszej grze i zrobiło się niebezpiecznie - 8:7. Dzięki znakomitej grze w obronie i przemyślanym akcjom, które obfitowały w niekonwencjonalne rozwiązania, po pierwszej połowie schodziliśmy z prowadzeniem. Druga odsłona była walką już nie tylko z graczami z Bestwinki, ale z o wiele groźniejszym przeciwnikiem - samym sobą. Zaczęły rodzić się pytania ,,Czy damy radę grać przez kolejne 20 minut w całkowitym zmęczeniu?", bo na zmianie był zawsze tylko jeden zawodnik. Ponowny przestój w grze i na tablicy widniał wynik 13:12 dla Bestwiny. Wtedy nastąpił moment przełomowy. Dzięki dwóm znakomitym bramkom, przy stanie 15:12, niesieni euforią i wiarą w upragnione zwycięstwo, znowu uciekliśmy rywalom i cieszyliśmy się grą. Twarda obrona nie zawiodła do końca, a w połączeniu z ułańską fantazją w ataku mecz zakończył się wynikiem 19:12. Po końcowym gwizdku zmęczenie gdzieś uciekło, wszyscy skakaliśmy w kółeczku i śpiewaliśmy: ,,Tak się bawi, tak się bawi - BESTWINA!".                
                Z łez, bólu, potu i emocji narodziła się bestwińsko-janowicka reprezentacja, która potrafiła przełamać chwile zwątpienia i pokazać piękno piłki ręcznej. Broniliśmy bramki jak paulini Częstochowy, zaś w ataku szarżowaliśmy niczym skrzydlata husaria. Walczyliśmy jak gladiatorzy na rzymskiej arenie, jak Spartanie pod Termopilami, jak koloniści w wojnie o niepodległość USA, jak polscy żołnierze w oblężonej Karbali. Walczyliśmy jak młodzi chłopcy tworzący DRUŻYNĘ i wywalczyliśmy chwałę.

DLA MATEUSZA

             Kto w niedzielę, 17 stycznia,  po godzinie 16 pojawił się w okolicy szkoły w Bestwinie, mógł zobaczyć mnóstwo zaparkowanych aut, którymi przyjechały … anioły. Właśnie tego mroźnego wieczora, kiedy odbył się koncert charytatywny  dla małego Mateusza, wydawało się, że nie tylko „anioły są wśród nas”, ale że „wszyscy jesteśmy aniołami” w bestwińskiej  szkole, że jest tu jak w niebie. Do takich porównań skłonić mogła przepiękna dekoracja sali gimnastycznej w bieli, uśmiechnięte twarzy przybyłych gości, niebiańska muzyka i… energia, emanująca zewsząd. Budynek szkoły wypełnili  mieszkańcy Bestwiny i okolic, goście z daleka i bliska, rodzice, uczniowie, absolwenci,  nauczyciele, pracownicy szkoły, sympatycy i wszyscy ludzie dobrej woli. Na pewno było nas pięćset, ale może nawet sześćset … Przywitał wszystkich, a potem  koncert profesjonalnie  prowadził Kacper Wójtowicz.  Na scenie od początku towarzyszyły pięknym śpiewem połączone chóry Cantata, Vivace, Andante i Allegro pod kierownictwem pani Magdy Wodniak-Foksińskiej. Wszyscy występujący ubrani byli na biało, także soliści. Na początek obejrzeliśmy wzruszające, liryczne jasełka w wykonaniu uczniów młodszych klas, przygotowanych przez panie: Barbarę Górkę i Edytę Zemanek-Bierońską.   Niewątpliwie najbardziej emocjonującą częścią koncertu była licytacja kilkunastu przedmiotów, prowadzona z werwą przez panią Oliwię Sobieską. Pomagali jej uczniowie gimnazjum, prezentując  widzom  licytowane przedmioty. Pojedynki licytujących były momentami zażarte, a nadspodziewanie ogromną ofiarność  darczyńców nagradzano brawami. W przerwach licytacji, aby ochłonąć z emocji, obejrzeliśmy pokaz tańca w wykonaniu pana Mikołaja Strzyża ze szkoły tańca Cubana oraz występ pana Piotra Mireckiego z zespołu Dzień Dobry, który akompaniował chórowi na gitarze. Na korytarzach szkolnych można było kupić ciasto, upieczone przez rodziców, płyty zespołu Dzień Dobry, książki, różne unikatowe gadżety i  pojedyncze egzemplarze, wykonane przez nauczycieli oraz  wspaniałomyślnie podarowane przez różne osoby. Dziękując  na zakończenie koncertu pani dyrektor Agata Rak złożyła głęboki ukłon tym wszystkim, którzy przygotowali koncert, uczniom, rodzicom i nauczycielom. Darczyńcom życzyła, aby dobro, które okazali, do nich wróciło. Podziękowała za każdą obecność, za to, że tak licznie zgromadzili się na to przejmujące hasło, że  chore dziecko potrzebuje pomocy. Można powiedzieć, że jeśli - według wstępnych obliczeń  - dzięki temu koncertowi konto „dla Mateusza” zostało zasilone około 25 tysiącami złotych, to  serca tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego , zostały zasilone  jakąś niebiańską energią. Dziękujmy zatem sobie wzajemnie za ten dar, a małemu Mateuszkowi życzymy zdrowia, zdrowia, zdrowia… 

Magdalena Piekarska

 

ŻYWA LEKCJA HISTORII

               
 
Z okazji „Mikołajek”  uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum otrzymali niebanalny prezent. Było to spotkanie z grupą rekonstrukcyjną – „Rekonstrukto”. W czwartek na pierwszej lekcji wszystkie klasy Gimnazjum miały szansę zapoznać się życiem codziennym średniowiecznego rycerza. W ciekawy i dowcipny sposób rekonstruktorzy wprowadzili nas w świat sprzed kilkuset lat. Mieliśmy okazję obejrzeć z „bliska”, a nawet dotknąć elementy wyposażenia bojowego rycerza. Jeden z uczniów pierwszej klasy gimnazjum miał możliwość poczuć się rycerzem -  został na niego pasowany!!!! Kolejny z uczniów klasy pierwszej – założył hełm z przyłbicą. W trakcie ciekawej pogadanki i prezentacji poznaliśmy kolejne elementy wyposażenia, jak: miecz, sztylet, tarczę, topór czy też buzdygan. Jednak największą atrakcją okazały się – dyby, w których wątpliwą przyjemność  przebywania miał uczeń, który według zapewnień rekonstruktora,  sprawiał nauczycielom „trudności wychowawcze”. Na zakończenie występu uczeń klasy trzeciej miał możliwość odbycia pojedynku rycerskiego na miecze, i ku naszemu „zdziwieniu” ten pojedynek wygrał!!!!!!!

Uczniowie klas Gimnazjum

 

 

 

MIKOŁAJKI Z PODOPIECZNYMI SDŚ CENTRUM

          „Już pierwszego grudnia do Bestwiny przybył Święty Mikołaj, przynosząc podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum” miłe prezenty, a przede wszystkim chwile pełne radości. Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II przygotowali dla osób niepełnosprawnych przedstawienie, w którym spotkali się na jednej scenie Mały Książę, postacie z tradycyjnych jasełek i sam dobry biskup Miry.
Spektakl wystawiony na deskach estrady w Gminnej Bibliotece Publicznej wyreżyserowała nauczycielka języka polskiego Oliwia Sobieska. Jak powiedziała, aktorzy nie mieli zbyt wiele czasu na przygotowania, jednakże całość wypadła bardzo dobrze. Gimnazjaliści ujawnili talenty sceniczne i muzyczne, wspólnie z niepełnosprawnymi śpiewali kolędy, rozdawali upominki i przypomnieli o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, czasie miłości i pokoju.
Tak jak w powieści Saint - Exupéry’ego, tak i w przestawieniu ważnym motywem stało się stworzenie wzajemnych więzów, „oswojenie” ze szczególnymi widzami. Podopieczni „Centrum” to wdzięczna publiczność, na każde „Mikołajki” czekają z utęsknieniem, licząc że szkolni przyjaciele na pewno ich nie zawiodą.”
Sławomir Lewczak
 

 

NAUCZYCIEL ROKU

W październiku Rada Młodzieżowa zorganizowała konkurs z okazji Dnia Nauczyciela na Nauczyciela Roku. Konkurs został przeprowadzony w kilku kategoriach. A oto wyniki:

w kategorii Domowopracoholik zwyciężyła Pani Jadwiga Kijas,

w kategorii Rozmowy w toku zwyciężył Pan Bartosz Stasicki,

w kategorii Dusza towarzystwa zwyciężyła Pani Oliwia Sobieska,

w kategorii Bez nerwów zwyciężył Pan Janusz Kucia.

Tytuł nauczyciela roku i puchar przechodni należy do Pani Oliwii Sobieskiej.

 

ŚWIĘTO EDUKACJI 

Czy wszyscy pamiętamy, obchodząc co roku popularny Dzień Nauczyciela, że jest to rocznica powstania pierwszego ministerstwa oświaty w I Rzeczpospolitej za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego? Ten historyczny fakt z roku 1773 przywołała pani dyrektor Agata Rak, rozpoczynając akademię w dniu 14 października. Społeczność  szkoły podstawowej i gimnazjum zechciała tego dnia uczcić też swoich patronów, świętych : Jana Kantego i Jana Pawła II. W obecności obu pocztów sztandarowych, wtórując chórowi w połączonych siłach szkoły podstawowej i gimnazjum, odśpiewaliśmy hymn szkoły. Następnie odbyło się zaprzysiężenie tych uczniów gimnazjum, którzy tworzyć będą nowy skład pocztu sztandarowego. W części artystycznej obejrzeliśmy nastrojowy, refleksyjny program  złożony z pantomimicznych scenek z życia św. Jan Kantego, począwszy od jego młodości, poprzez życie w Krakowie, aż do dokonania cudów. W teraźniejszość przenosiły nas współczesne, żywe piosenki w znakomitym wykonaniu chóru pod kierunkiem p. Magdaleny Wodniak-Foksińskiej. Pieśni te stanowiły też muzyczną ilustrację do scenek, które odegrali (bez słowa!) ubrani w piękne, barwne stroje uczniowie klas: 6a i 6b. Treści narracji o przedstawionych wydarzeniach towarzyszyły cytaty z Kazania na Górze. Inscenizację i młodych aktorów  przygotowała p. Dorota Surowiak. Dekoracje wykonały pp. Ewa Sierant i Magdalena Sierant. Na zakończenie pani dyrektor podziękowała wszystkim twórcom i wykonawcom. Usłyszeliśmy też życzenia skierowane do nauczycieli od przewodniczących samorządów uczniowskich szkoły podstawowej i gimnazjum, po czym w miłym nastroju odśpiewaliśmy ulubioną pieśń Jana Pawła II – „Barkę”.

Pielgrzymka Rodzin Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.

W dniu 8.10.2015 r. wszystkie klasy pierwsze Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno– Przedszkolnym w Bestwinie, uczestniczyły w XV pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Niemalże wszyscy pierwszoklasiści w liczbie 48 pod opieką wychowawców i nauczyciela religii ks. Mariusza Chwedczuka o godz. 7.30., wyruszyli autokarem w kierunku Częstochowy, która powitała nas piękną jak na tą porę roku pogodą. Na tegoroczną pielgrzymkę przybyło blisko 20 tys. osób reprezentujących około 500 szkół z całej Polski oraz z Wilna. XV pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „Jan Paweł II – patron rodziny”. W swym nauczaniu Papież Polak mówił o rodzinie: „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. O godz. 11 rozpoczęła się uroczysta msza święta z udziałem pocztów sztandarowych odprawiona pod przewodnictwem duszpasterza Rodziny księdza biskupa Henryka Tomasika. Zgromadzeni na Jasnej Górze uczniowie, nauczyciele i rodzice modlili się w intencji Ojca Świętego Franciszka, swoich rodzin oraz prosili o wstawiennictwo maryjne w trudnym zadaniu wychowania młodego pokolenia odpowiedzialnych Polaków. O konieczności wzmożonej troski o współczesną rodzinę przypomniał również w homilii biskup Henryk Tomasik „Przychodzimy z wielką modlitwą za nasze rodziny. Nasz patron św. Jan Paweł II był bardzo zatroskany o los rodzin”. Odnieśliśmy wrażenie, że dzięki temu spotkaniu nasz Patron jest obecny, nie tylko w nazwie szkoły, ale także w naszym życiu i działaniach. Na zakończenie naszego pielgrzymowania odwiedziliśmy kaplicę z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

 

Uczniowie klasy: IA, IB, IC.

 

 

Wyjazd do Goczałkowic

Pogoda wydaje się być czymś zwykłym, codziennym. Ludzie zazwyczaj nie budzą się pełni zachwytu w obliczu zmiennych zjawisk atmosferycznych. O tym, jak w rzeczywistości jest to ekscytujące, mogli się przekonać uczniowie naszej szkoły 1 X 2015 r. na wycieczce do stacji meteorologicznej w Goczałkowicach. Po przyjeździe weszliśmy do sali, gdzie została nam pokazana prezentacja multimedialna dotycząca klęsk żywiołowych, prognozowania pogody i sprzętu do niej służącego. Byliśmy zadziwieni tym, jak wielką siłę ma natura i w jaki sposób może działać na wszystko wokoło. Następnie udaliśmy się na zewnątrz do parku edukacyjnego. Tam ujrzeliśmy modele elektrowni wodnej, reaktora jądrowego, rakiet kosmicznych oraz laboratorium badania składu wody i składników pogody. Później, po zrobieniu pamiątkowych zdjęć, pojechaliśmy zwiedzić Ogrody Kapiasa. Mieliśmy okazję udać się w zaciszne miejsca, pełne altanek, ławek i  niesamowitych kompozycji z roślin, które zachwycały każdego. Alejki prowadziły nas w coraz to piękniejsze części ogrodów. Po zakończeniu przechadzki poszliśmy do restauracji na oczekiwany przez wielu posiłek. Przytulna i elegancka restauracja wspaniale uwieńczyła cały wyjazd. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, wrócili do szkoły w doskonałych nastrojach.
Wojtek Sawkiewicz

 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA W II A 

            Przygotowania do tego dnia trwały cały tydzień. Najpierw trzeba było założyć grupę na portalu, aby w konspiracji przed chłopakami ustalać szczegóły lekcji wychowawczej. Tam trwała „burza mózgów”, by ustalić indywidualny prezent dla każdego mężczyzny naszej klasowej społeczności. Także w tym miejscu ustalane były konkurencje w których mieli się zmierzyć, np. łapanie jabłka z zamkniętymi oczyma. We wtorek spora grupa dziewczyn przebrała się za chłopaków. Natomiast dzięki Radzie Młodzieżowej mogli wziąć udział w dyskotece. Możemy się również pochwalić, że zdobyliśmy pierwsze miejsce na gazetkę poświęconą naszym panom. Na koniec nasi panowie poddali się zabiegom upiększającym i spotkali się z profesjonalnymi wizażystkami, które zaproponowały im gratisowy makijaż oraz ciasto z niską zawartością cukru.
            Byłłłłłooooo wesooołłło, a chłopcy wykazali się dużym dystansem do siebie i poczuciem humoru.
 

WIZYTA KLASY II A W MUZEUM

            Klasa II A w dniu 25.09.2015 r. w ramach lekcji historii wzięła udział w ciekawej prelekcji poświęconej wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 r. Spotkanie odbyło się w sali Muzeum Regionalnego w Bestwinie, gdzie kustosz Pan Andrzej Wojtyła zaprosił ciekawego gościa, członka Grupy Rekonstrukcji Historycznych Grupy Operacyjnej „Śląsk” z 75 pułku piechoty. Grupa ta należy do Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”. Prelegent wystąpił w replice munduru garnizonowego żołnierza piechoty z września 1939 r. Dowiedzieliśmy się o ciekawych i mało znanych faktach związanych z przebiegiem kampanii wrześniowej w 1939 r. na obszarze naszej gminy, powiatu i województwa. Na prezentacji mogliśmy zobaczyć ówczesne polskie schrony bojowe z terenu Bielska – Białej, Czechowic – Dziedzic i Chorzowa, oraz ich stan obecny, szczególnie schron nr 5 z rejonu Chorzowa odrestaurowany
przez rekonstruktorów z 75 pułku piechoty G.O. Śląsk. Jednak największą atrakcją były repliki broni polskiego żołnierza z września 1939 r,. jak: karabin Mauzer wz. 98a, bagnet(oryginał) wz. 28 oraz polskiej konstrukcji karabin ppanc wz.35. Ciekawe wiele wnoszące do naszej wiedzy spotkanie, być może zaowocuje tym, że może ktoś z nas zostanie w przyszłości członkiem grupy rekonstrukcyjnej.
                                                                                              Janusz Kucia

 

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE KLASY 1b

Spotkania integracyjne klas pierwszych
Oto relacja z tych wydarzeń:
17 września- pierwszy dzień (każda klasa miała podzielone te zajęcia na dwa dni)
O godzinie 8:00 uczniowie spotkali się ze swoimi Wychowawcami oraz Pedagogiem i Psychologiem w klasach. Pierwszoklasiści opowiadali o sobie, nauczyciele także. Spotkania te dostarczyły wszystkim  wielu wrażeń i doskonałej zabawy, ale gdy zadzwonił dzwonek, musieli zakończyć ten etap integracji.
   Nikt się nie smucił, gdyż następna atrakcja tego dnia zbliżała się wielkimi krokami, mianowicie wszyscy Uczniowie poszli ze swoimi Wychowawcami na lody. Podczas spaceru podziwiali piękne widoki Bestwiny. Była to też okazja do rozmów i lepszego poznania się. W drodze powrotnej wstąpili jeszcze na plac zabaw (na zabawę nigdy nie jest za późno!).
 
18 września - dzień drugi
Tego dnia zaczęły się zawody sportowe pomiędzy klasami pierwszymi. Pierwszy mecz klas 1c i  1b wygrała klasa 1b wynikiem 6:0! Hurrrrrrra! Następnie grały klasy a i b. Tu również wyższość okazała klasa 1b wynikiem 4:0. Ostatnie wydarzenie sportowe na Orliku, to mecz klas a i c  zakończony remisem .
Podobnie było w meczach siatkówki. Wszystkie swoje mecze wygrała klasa 1b, a mecz ich rówieśników zakończył się porażką klasy 1c – mimo wyrównanej walki. Wszyscy byli w dobrych nastrojach, bo liczy się przecież dobra zabawa!
Jakub Poniewierski z klasy I b

 

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE KLASY 1a

 

           Dnia 16 września 2015 roku klasa 1a wzięła udział w zajęciach organizacyjnych przygotowanych przez panią pedagog i psycholog oraz wychowawcę. Trwały one cztery godziny. W tym czasie, także podczas zabaw, mogliśmy poznać swoje zainteresowania, dowiedzieliśmy się co lubimy robić w wolnym czasie itp. Na koniec pan Janusz Kucia zaskoczył swoich uczniów propozycją pójścia na lody. Nie muszę chyba mówić, że pomysł spotkał się z ogromnym entuzjazmem.
            To był sympatycznie spędzony czas. Byliśmy zadowoleni.
Julka 1a
 

 Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

          Tegoroczna inauguracja roku szkolnego 2015/16 rozpoczęła się od uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym. W obecności pocztów sztandarowych szkoły podstawowej i gimnazjum liturgię sprawował i słowo do uczniów wygłosił ks. Mariusz Chwedczuk. Po mszy św. przeszliśmy do szkoły, gdzie w klasach spotkaliśmy się z wychowawcami. Następnie uczniowie klas pierwszych, delegacje starszych klas, nauczyciele i rodzice spotkali się w dużej sali gimnastycznej. Powitała wszystkich pani dyrektor ZSP Agata Rak, w krótkim przemówieniu zaznaczając tegoroczne szkolne innowacje. Głównym punktem programu było ślubowanie uczniów trzech  klas pierwszych Szkoły Podstawowej. Na zakończenie pani dyrektor życzyła wszystkim wielu sukcesów  oraz uroczyście ogłosiła rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16.

Aktualności

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINIE
    ul. Szkolna 11
  • 32 215 71 21

Galeria zdjęć