Nawigacja

Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny 2014/2015 Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2007/2008

Kronika szkoły

Rok szkolny 2017/2018

„Żyj z całych sił!”… w wakacje!

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18 w ZSP w Bestwinie

Pani dyrektor Agata Rak była gospodarzem dwuczęściowej w tym roku uroczystości zakończenia roku szkolnego w naszej szkole. W części pierwszej wręczono świadectwa z wyróżnieniem uczniom klas 4-5, którzy stanowią jedną czwartą wszystkich uczniów tych klas. Pani dyrektor podkreśliła osiągnięcia, nagrody i wyróżnienia uczniów w wielu konkursach, m.in. w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Biblijnej „Jonasz” i Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Literackim  „Mieszkam w Beskidach”. Gość uroczystości, pan Łukasz Pasierbek, przedstawiciel OSP w Bestwinie, wręczył osobiście nagrody na zdobyte miejsca w etapie szkolnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które otrzymali: Daniel Krywult i Jakub Lipiński z klas czwartych oraz z klas starszych: Konrad Kraus, Nikodem Żurowski, Jakub Biela i Robert Drozd. Pani dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom za pracę oraz rodzicom za finansowe wsparcie szkoły, służenie pomocą  i wsparciem w ciągu minionego roku szkolnego.  W drugiej części uroczystości gościem oficjalnym był wójt gminy Bestwina pan Artur Beniowski. Przy udziale pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor przypomniała najważniejsze osiągnięcia szkoły w tym roku szkolnym. Mianowicie Pani Katarzyna Krywult otrzymała tytuł „Nauczyciel Innowator”, w konkursie ogłoszonym przez MEN. A pani Maria Drewniak przygotowała wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który został pozytywnie rozpatrzony i  z tego tytułu szkoła otrzymała dofinansowanie  do wyposażenia pracowni geograficzno-biologicznej. Następnie pani dyrektor wręczyła nagrodę dyrektora ZSP w Bestwinie. Otrzymała ją uczennica kl. 7a Zuzanna Oleśniewicz, o której w uzasadnieniu przeczytaliśmy, że jest m.in. dwukrotną laureatką Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego. W swoim wystąpieniu pani dyrektor jeszcze raz wymieniła wszystkich laureatów konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym: konkursu biblijnego „Jonasz”, „Mieszkam w Beskidach”, historycznego konkursu „Bohaterowie są wśród nas”, przeglądów i festiwali, w których nagrody zdobyły oba szkolne chóry. Wszystkim laureatom i ich opiekunom pani dyrektor złożyła gratulacje i podziękowanie za rozsławianie dobrego imienia szkoły. Nagrody i podziękowania dano także członkom pocztu sztandarowego: Szymonowi Korczykowi, Marii Kubera, Aleksandrze Jonkisz, Krzysztofowi Pieczce, Oliwii Gębala i Oliwii Krawiec oraz ich opiekunom. Następnie uczniowie z klas: 6, 7 a i b oraz II a i b gimnazjum wyróżniający się w nauce otrzymali z rąk pani dyrektor świadectwa. W ostatniej części uroczystości pożegnaliśmy księdza Wojciecha Pala, który odchodzi do pracy w innej parafii, a którego ciekawe kazanie podczas dzisiejszej mszy św. wielu uczniów na pewno zapamięta. Wiele podziękowań od pani dyrektor, uczniów i rodziców czekało też na panią Katarzynę Krywult, która także odchodzi z naszej szkoły. Wyrazem wdzięczności uczniów były specjalnie na tę okazję przygotowane piosenka i film, w którym uczniowie pani Kasi podkreślili jej wielkie zaangażowanie w pracę, rozwijanie ich zainteresowań i pasji pozaliterackich, co znalazło wyraz w entuzjastycznym, żywiołowym aplauzie dla nauczycielki. Żegnaliśmy także odchodzącą na odpoczynek, niezwykle zasłużonego nauczyciela naszej szkoły, wieloletniego wicedyrektora panią Eleonorę Ochman. Wielką życzliwość i poświęcenie pani Ochman społeczność szkolna  doceniała owacją na stojąco i wzruszającym podziękowaniem. Pani dyrektor w krótkich charakterystykach przedstawiła osiągnięciach tych nauczycieli i podziękowała im za pracę na rzecz szkoły. Do wszystkich tych podziękowań i życzeń dołączyła się Rada Rodziców. Na zakończenie pan wójt Artur Beniowski wyraził swoją wdzięczność dla nauczycieli, którzy od nas odchodzą, a także podziękował wszystkich pracownikom szkoły i rodzicom oraz życzył bezpiecznych, słonecznych wakacji. Zatem: rok szkolny 2017/2018 uważa się za zamknięty!                                                                                                                                                                Magdalena Piekarska

„Moje inspiracje” - III edycja

„Moje inspiracje”  to impreza kulturalna , w której już po raz trzeci  mogliśmy uczestniczyć podsumowując projekt zajęć  artystycznych. Inspiracje  to przegląd różnych działań i możliwości warsztatu twórczego naszych koleżanek i kolegów. W tym roku w plenerze pokazane zostały sposoby operowania różnymi materiałami i narzędziami plastycznymi. Przez działania  pani Magdaleny Sierant mogliśmy realizować nowatorskie pomysły ,rozwijać swoje pasje i  zmierzyć się z naszymi umiejętnościami twórczymi. W pokazach i prezentacjach brali udział nie tylko gimnazjaliści ale także uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej. Oprócz wystawy prac malarskich, pokazów sztuk walki, prezentacjom multimedialnym  uczestnicy warsztatów musieli zmierzyć się z zadaniami artystycznymi w których punktowane było twórcze działanie i kreatywność. Jak co roku w kolorowej plastycznej instalacji , miłej atmosferze, popijając orzeźwiające napoje mogliśmy twórczo i ciekawie spędzić czas. Projekt „Moje inspiracje” pozwalają otworzyć  się na sztukę, odkrywać ukryte talenty, rozwijać pasje, realizować zainteresowania artystyczne.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum

Spotkanie z misjonarzem, ks. Markiem Gizickim

Ks. Marek Gizicki jest naszym rodakiem, uczęszczał do szkoły w Bestwinie. Od 17 lat przebywa na misjach w Afryce. 11 czerwca spotkał się z uczniami. Opowiedał im o pracy misjonarza. Poznali życie plemion w Tanzanii, ich tradycje, zwyczaje, a także, w jaki sposób wygląda nauka w tym kraju. Zadawali wiele ciekawych pytań. Spotkanie zorganizowali wikarzy z Bestwiny: ks. Mariusz i ks. Wojciech. Myślę, że każdy z uczestników wyniósł wiele cennych informacji zarówno na temat Tanzanii jak i życia misjonarza w tamtych terenach Afryki.

 

 

Zostaliśmy laureatami konkursu

ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT'2018 i ZIELONA PRACOWNIA'2018.


Konkurs pn. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018” organizowany był  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  po raz czwarty. Kierowany był  on do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego.
Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

Celem konkursu jest nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej.

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu, opracowała projekt pracowni, wypełniła wszystkie potrzebne dokumenty – i udało się.

            Na konkurs Zielona pracownia_projekt'2018 wpłynęły 153 zgłoszenia. Nadesłane prace oceniono biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Jako laureat konkursu, szkoła otrzymała 6500 zł.

Ale był to dopiero początek konkursowych zmagań.

Fundusz ogłosił konkurs pn.  Zielona Pracownia 2018, który przeznaczony był  dla organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym te, które zostały nagrodzone w konkursie pn. "ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018".

Przystąpiliśmy do tego konkursu i po raz drugi znaleźliśmy się w gronie laureatów. Na realizację  projektu Zielona Pracownia 2018 otrzymaliśmy 30000 zł. Bardzo się cieszymy     i zapałem przystąpimy do realizacji naszego projektu i modernizowania i wyposażania pracowni.

Przedstawiciele naszej szkoły zostali zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród w dniu 15 czerwca.

 

 

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży

12 czerwca 2018 roku, Michał Dziergas, uczeń drugiej klasy gimnazjalnej, odebrał nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Bohaterowie są wśród nas”. Wydarzenie to miało miejsce w Warszawie w siedzibie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, która znajduje się na Alejach Ujazdowskich.

Tematem pracy Michała był znaleziony pamiętnik wojenny z 1920 roku, napisany przez jego pradziadka z Janowic. Nad opracowaniem czuwali: nauczyciel historii pan Janusz Kucia i przewodnicząca TMZB a zarazem nauczycielka, pani Dorota Surowiak. Praca Michała znalazła się wśród 19 nagrodzonych spośród 151 prac. Konkurs stał na najwyższym poziomie merytorycznym. W Jury zasiadali wybitni specjaliście z tytułami naukowymi w tej dziedzinie jak np.: dr hab. Witold Lisowski itd.  

Gratulujemy Michałowi Dziergasowi, nauczycielom i Jego rodzinie.

nauczyciel, Dorota Surowiak

Planetarium w szkole czyli Wszechświat na wyciągnięcie ręki

 

W dniach od 5 do 7 czerwca w sali gimnastycznej naszej szkoły rozgościło się…objazdowe planetarium. W komfortowych warunkach, półleżąc na miękkich materacach, w klimatyzowanym namiocie mieliśmy możliwość obejrzeć na slajdach i filmach, wykonanych przez satelity ziemskie, planety Układu Słonecznego, dowiedzieć się o działaniu kosmicznych teleskopów czy poznać życie gwiazd. Piękne kolory, niesamowite kształty, można by powiedzieć, że „nieuczynione ludzką ręką”, nieustanny ruch we Wszechświecie i tajemnicza cisza tam panująca – wszystko to wywarło na uczniach ogromne wrażenie. Pracownicy planetarium w niezwykle przystępny, ciekawy sposób przybliżyli nam tajemnice przestworzy, tłumacząc niezrozumiałe dla uczniów zawiłości astronomiczne i opowiadając ciekawostki. Dodać trzeba, że program każdego pokazu dostosowany był do wieku uczestników – od przedszkolaków do gimnazjalistów. Widać było, że w planetarium pracują sami pasjonaci, a to stanowi dla uczniów najlepszy wzór wychowawczy. Chciałoby się, aby wszystkie lekcje, ze wszystkich przedmiotów wyglądały tak, jak ta – w objazdowym planetarium!

                                                                                                                 Magdalena Piekarska

„Z rodziną najlepiej!”  -  impreza środowiskowa.

Piękna pogoda dopisała w tym roku na imprezie środowiskowej naszej szkoły. W sobotnie południe 26 maja już godzinę przed rozpoczęciem programu artystycznego zapełniła się duża sala gimnastyczna rodzicami, którzy przybyli niezawodnie, wraz ze swoimi młodszymi pociechami. Pani dyrektor Agata Rak, jako gospodarz dzisiejszego pikniku, powitała gości w murach szkoły i życzyła miłej zabawy w gronie rodzinnym i przyjaciół, wszak impreza tegoroczna odbyła się pod hasłem „Z rodziną najlepiej”. Pani Oliwia Sobieska w roli konferansjera rozpoczęła program artystyczny. Zaznaczyła, że dochód z całej imprezy szkolnej przeznaczony zostanie na zakup nagród dla uczniów, którzy – każdy na swoją miarę i w swojej dziedzinie – odnoszą sukcesy. Pierwszym artystycznym doznaniem był piękny pokaz choreograficzny w wykonaniu uczennicy gimnazjum Karoliny Klasy. Scenariusz całego programu przygotowała pani Magda Wodniak-Foksińska. Zatem występy klas 1-4 przeplatały piosenki w wykonaniu chórów przez nią prowadzonych: Cantata i Andante.  Słowa refrenu jednej z tych piosenek mogłyby stanowić motto popisów dzieci: „Możesz dziś zmienić wszystko, bo bardzo tego chcesz…” Na wielobarwnej scenie, wśród kwiatów i serduszek obejrzeliśmy występy dzieci, w specjalnie dla nich opracowanych tańcach, przygotowanych dla uczczenia Dnia Matki i Dnia Ojca. Wychowawczynie klas 1-4 przy pomocy pani Marii Drewniak przygotowały uczniów do wykonania skomplikowanych układów choreograficznych, na przemian lirycznych i żywiołowych, w tańcach hiszpańskich, amerykańskich i walcach. Dzieci występowały bez śladów widocznej tremy, przy wiwatującej publiczności, składającej się – wiadomo – z rodziny! Każde dziecko z klas1-3 wręczyło także rodzicom specjalnie przygotowany na tę okazję w szkole prezent.  

Chór zachęcał w kolejnej piosence: „Zacznij na 100, nie na pięć procent żyć!”, więc następnie usłyszeliśmy też Marysię Litwinek, akompaniującą chórowi na flecie. Na zakończenie mali wykonawcy odśpiewali „Cup song”, prezentując przy tym, jak bawią się podczas przerw między lekcjami. Występ chóru, raz licznego, raz żywiołowego, zakończył część artystyczną pikniku. Wszyscy uczestnicy i goście zostali zaproszeni na wiele przygotowanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli rozmaitych atrakcji. Zatem mogliśmy oglądać pokazy ratowników z OSP Bestwina, podziwiać sprawność najmłodszych zawodników drużyny piłkarskiej oraz judo. Na wystawionych na świeżym powietrzu stoiskach można było zakupić wyroby rękodzieła, wykonane przez uczniów na zajęciach artystycznych i w świetlicy szkolnej, był kiermasz książek oraz wyprzedaż garażowa. Na boisku szkolnym pod kierunkiem nauczycieli w-f rodzice wraz ze swoimi pociechami stanęli w szranki sportowych konkurencji. Dla pokrzepienia ciała rodzice przygotowali kiermasz ciast i wypieków, szkolna kawiarenka oferowała same słodkości, a dla amatorów czegoś konkretniejszego była kiełbasa z grilla, chleb ze smalcem i ogórkiem, w końcu napoje ciepłe i zimne. Zadbano, aby nikt nie wyszedł głodny czy spragniony. Wszyscy nauczyciele i wielu, wielu rodziców zaangażowało się w przygotowanie tej imprezy . Mogliśmy zauważyć też harcerzy, którzy bezinteresownie pomagali w organizacji pikniku. Wszystkim tym – uczestnikom, wykonawcom, w jakikolwiek sposób pomagającym czy wspomagającym , dorosłym i dzieciom - składamy serdeczne podziękowania. Udowodniliśmy, że i z rodziną najlepiej, i ze szkołą – najlepiej!

                                                                                                                  Magdalena Piekarska

 

  

             

 

 Sukcesy naszych uczniów 

w XXI Międzynarodowym Ekumenicznym Konkursie Wiedzy Biblijnej „Jonasz” 2018

             Przez cały rok szkolny uczniowie zarówno ze szkoły podstawowej jak i z gimnazjum przygotowywali się do tego bardzo ważnego konkursu, w którym już od lat nasza szkoła występuje i zdobywa laury.

             W tym roku uczestnicy pochylali się nad księgami ze Starego Testamentu, a były to: Księga Estery, Księga Rut, Księga Jonasza i Księga Daniela. Uczniowie byli przygotowywani przez katechetkę Dorotę Surowiak i ks. Mariusza Chwedczuka.

             Ze znajomości treści tych ksiąg, laureatami zostali: Marta Markiel – 4b, Weronika Moczek – 4b, Krzysztof Kubik – 4c zaś finalistami, Gabriel Moczek – 7a, Katarzyna Gawron – IIIA, Bartłomiej Dzida – IIIA oraz Jakub Madejski – IIIC. Natomiast w konkursie recytatorskim i teatralnym: Antonina Foksińska – 4b, Wiktoria Pieczka – 5b, Łukasz Wojtuszek – 5b i Natalia Góra – 5b zajęli II miejsce, a grupa teatralna w składzie: Mikołaj Szostak – IIA, Szymon Korczyk – 7b, Łukasz Baścik – 7b zajęli III miejsce. Jest to wielkie osiągnięcie. Dziękuję rodzicom za wsparcie.

            17 maja 2018 roku, uczestniczyli w BCK-u na ulicy Słowackiego w uroczystym podsumowaniu XXI Edycji Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz” 2018. Warto wiedzieć, że w etapie szkolnym startowało 18 tysięcy uczniów. Do finału zaś dotarli tylko wytrwali uczestnicy. Grupa recytatorska wystąpiła na scenie teatralnej w Bielskim Centrum Kultury. Julia Placuch z klasy 4a w ostatniej chwili musiała zastąpić Natalię Góra z przyczyn niezależnych od uczennicy. Natalia w tym samym dniu uczestniczyła w konkursie przyrodniczym.  

Katechetka Dorota Surowiak

        19 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy 3B mogli wziąć udział w akcji „Żonkile”, która miała na celu upamiętnienie powstania w getcie warszawskim. W tym roku obchodziliśmy 75. rocznicę tego wydarzenia. Uczniowie przypinali papierowe żonkile wszystkim osobom, będącym tego dnia w naszej szkole. W ten sposób mieliśmy okazję, aby oddać hołd ofiarom powstania.

                Sam pomysł nadania żonkilom symboliki związanej z powstaniem w getcie wyszedł od Marka Edelmana – ostatniego przywódcy powstania w getcie warszawskim.  Mężczyzna przez wiele lat miał zwyczaj składania pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie bukietu żółtych kwiatów. Z tego powodu żonkile są symbolem akcji. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

        Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie zaangażowali się w akcję. Mamy nadzieję, że pamięć o niesamowitych bohaterach uczestniczących w powstaniu w getcie warszawskim nigdy nie zaginie.

za udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile upamiętniającej 75. rocznicę powstania w getcie warszawskim

nasza szkoła otrzymała dyplom i podziękowania:dyplom_Zespol_Szkolno-_Przedszkolny_w_Bestwinie.pdf

 

 Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2018

 

Wyniki dla kategorii: Maluch klasa 3 szkoły podstawowej:

RUSIN MATEUSZ, 3c - wyróżniony Anna Rezik

FILIP CIEPIELA, 3b - wyróżniony Anna Krywult-Dyrek

Wyniki dla kategorii: Maluch klasa 4 szkoły podstawowe:

FOKSIŃSKA ANTONINA, 4b  wyróżniony Agnieszka Gutka

Wyniki dla kategorii: Kadet klasa 7 szkoły podstawowej:

MARKIEL PAWEL, 7a wyróżniony Agnieszka Gutka

Wyniki dla kategorii: Kadet klasa II gimnazjum:

GRZEGORZ MAGA, IIb  wyróżniony Aneta Pasierbek

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom GRATULUJEMY.

 

Po wizycie w byłym nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz- -Birkenau w Oświęcimiu

 

23 kwietnia klasy trzecie udały się na wycieczkę do Oświęcimia, aby zobaczyć i poznać historię niemieckich obozów zagłady Auschwitz-Birkenau. Gdy stanęliśmy przed bramą obozu, już czułam strach i przerażenie. „Arbeit macht frei"- praca czyni wolnym, głosił sarkastyczny napis umieszczony na niej przez nazistów. Czytając go, zastanawiałam się, jak czuli się ludzie, którzy przechodzili przez tę bramę- czy w ogóle wiedzieli, co ich czeka? Czy wierzyli w to, co czytali? Pani przewodnik opowiedziała nam, jak wyglądał każdy dzień więźniów. Rozpoczynał się o świcie. Starszy obozu bił w gong; każdy, kogo obudził, miał świadomość, że to może być jego ostatni dzień. Następnie mieli kilka minut na przemycie wodą twarzy i rąk, lecz tylko nieliczni mieli siłę się do niej dopchać. Potem w biegu, bo za spóźnienia dostawano kary, ustawiano się w kolejce do śniadania. Było nim pół litra „kawy”, a dokładnie woda z dodatkiem kawy. Kolejny gong wzywał więźniów do apelu, na którym przydzielano więźniom pracę, która trwała od 6 do 17 godzin z półgodzinną przerwą na obiad, który składał się z około jednego litra zupy, której podstawowymi składnikami były zgniłe ziemniaki, psująca się brukiew oraz niewielkie ilości kaszy jaglanej, mąki. Zupy gotowane dla więźniów były niesmaczne i często zdarzało się, że nowo przybyli nie chcieli ich jeść lub spożywali je z obrzydzeniem. Na kolację wydawano około 300 gramów czarnego chleba, do którego czasami dodawano około 25 gramów kiełbasy albo margaryny lub łyżkę stołową spleśniałej marmolady czy czegoś, co przypominać miało ser. Otrzymany wieczorem chleb miał być spożywany także rano, lecz wygłodzeni więźniowie zjadali najczęściej całą porcję natychmiast. Należy zaznaczyć, że wartość odżywcza tych posiłków była niska.Po skończonej pracy udawali się do baraków. Były ich dwa rodzaje: murowane i drewniane; każdy miał pomieścić 700 więźniów, w  praktyce jednak ich liczba dochodziła nawet do 1200. Warunki tam panujące były przerażające- brud, robactwo, gryzonie oraz wszechobecny smród.

Obozowi strażnicy byli bezwzględni. Za każdy niewinny występek karali. Ich absurdalna władza rozpoczynała się już w momencie selekcji na rampie, kiedy jednym ruchem ręki skazywali dzieci, kobiety w ciąży i starców na śmierć, a ludzi zdrowych, zdolnych do pracy kierowano do baraków, a potem do pracy. Strażnicy mogli ukarać więźnia za dowolne przewinienie. Powodem mógł to być brudny drelich czy brak guzika w pasiaku, zbyt wolna praca, która wynikała z głodu. Każdy mógł zostać pobity, posłany na chłostę lub tortury, czy nawet rozstrzelany. O wszystkim decydował kaprys oprawców.

Nie mogę sobie wyobrazić, jak można było być tak bezwzględnymi i  obojętnymi na ludzkie cierpienie. Traktowano niewinnych ludzi gorzej niż zwierzęta. Robiono na nich doświadczenia, chcąc np. wypróbować nowe lekarstwa.

 

Ciągle zastanawiam się, jak ludzie ludziom mogli zgotować ten los

 

Martyna Popielarczyk z klasy III b

 

KOLEJNY SUKCES MAŁYCH SPORTOWCÓW

We wtorek 27.03.2018r uczniowie naszej szkoły wzięli udział kolejnym etapie  zawodów  z  „ Gier i zabaw” w Radziechowach.  Nasi mali sportowcy zajęli III miejsce w ćwierćfinale województwa. Zawodnicy startowali w trzech kategoriach wiekowych:

 1. Rocznik 2009 i młodsi: Pokładnik Karolina, Ozimina Wiktoria, Kudrys Milena, Kramarczyk Patryk, Kopeć Kajetan, Jędryka Zosia, Górka Julia, Dwornik Kamil, Ciepiela Filip, Hubert Nicpoń

 

 1. Rocznik 2008: Boboń Damian, Górka Oliwia, Jonkisz Damian, Korczyk Kamila, Kubik Krzysztof, Kudła Martyna, Lejkowski Jakub, Nikiel Gabriela, Piech Cyprian, Rezik Amelia

 

 1. Rocznik 2007: Foksińska Antonina, Górka Natalia, Kraus Nikodem, Litwinek Stanisław, Moczek Weronika, Placuch Julia, Płoskonka Jakub, Radzik Antonina, Skiba Nikodem, Strzelecka Wiktoria, Węglarz Antoni

Gratulujemy sukcesów!

 

Sukces w XXI Edycji Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”

Konkurs recytatorski i teatralny

Uczniowie z naszej szkoły pod kierunkiem katechetki Doroty Surowiak wzięli udział w Konkursie Recytatorskim i Teatralnym w ramach XXI Edycji Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Odbył się on 12 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach. W konkursie recytatorskim zajęliśmy 2 miejsce, była to recytacja grupowa na podstawie fragmentów z Księgi Estery. Wzięli w niej udział: Antonina Foksińska z kl. 4b, Łukasz Wojtuszek z kl. 5b, Natalia Góra z kl. 5b i Wiktoria Pieczka z kl. 5b. Natomiast grupa teatralna zajęła 3 miejsce. Przedstawienie 15 minutowe było oparte na postaci Jonasza, dotykało postaw ludzi nam współczesnych. Zagrali w nim: Mikołaj Szostak z II klasy gimnazjalnej, Łukasz Baścik z kl. 7b oraz Szymon Korczyk z kl. 7b. Dziękuję i gratuluję uczestnikom oraz ich rodzicom.

Katechetka Dorota Surowiak

 

KONKURS "MIESZKAM W BESKIDACH" - ODBIÓR NAGRÓD

W dniu 5.04.2018r w Auli Towarzystwa Oświatowego im. Mikołaja Reja w Bielsku - Białej odbyło się podsumowanie jubileuszowego XXV Międzynarodowego Konkursu  Plastycznego
„Mieszkam w Beskidach”. Co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział  w tym konkursie zdobywając czołowe miejsca. Wszyscy laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody i dyplomy  wręczane przez Mieczysława Krzaka Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej.

Gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Magdalena Sierant
Maria Drewniak

Sukces trzecioklasistki

   Uczennica klasy 3a Wiktoria Mazur otrzymała wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić” w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2018” .

   Organizatorami konkursu byli Wojewoda Śląski, Komendant Wojewódzki Policji
w Katowicach, Śląski Kurator Oświaty i Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Konkurs, był skierowany do uczniów klas od I do VI szkół podstawowych. Celem konkursu było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku, promowanie zasad bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich, w tym jazdy w kaskach, kształtowanie umiejętności oceny i wyboru miejsc bezpiecznych do zimowych zabaw i rekreacji oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej.

   Spośród 377 nadesłanych prac 8 zostało nagrodzonych. Wiktoria swoją nagrodę odebrała
6 kwietnia 2018r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach.

wychowawczyni Magdalena Zarzyka

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

 

W dniu 28 marca w naszej szkole mieliśy okazję gościć podróżnika, Pana Emila Witta, który opowiedział nam o swoich wyprawach do Brazylii i Peru. Już od pięciu lat pan Witt regularnie eksploruje Amazońską Puszczę, mógł więc podzielić się z nami wieloma opowieściami i anegdotami ze swoich wypraw. Z zainteresowaniem oglądaliśmy slajdy ukazujące niesamowitą przyrodę i mieszkańców dalekiej Amazonki. Słuchaliśmy o ich zwyczajach, innej od naszej codzieności i barwnych przygodach podróżnika, który gorąco zachęcał nas do realizowania marzeń! Ta ciekawa "lekcja geografii" z pewnością została nam w pamięci.

 

EduMagica: Wielka przygoda małego żółwika!

16 marca klasy 1-3 wybrały się na innowacyjny projekt dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej „Wielka przygoda małego żółwika! Tomek poznaje Polskę!”

Avatar Live to nowoczesna forma interakcji z widzem - uczniem. To komputerowo wygenerowany żółwik Tomek, który rozmawia z uczestnikami wydarzenia. Aktor sterujący postacią, odgrywa rolę na żywo. To połączenie zaawansowanej grafiki komputerowej, animacji, ciekawego scenariusza i aktorskiej improwizacji pozwala wziąć udział w nowym, fascynującym doświadczeniu.

Dzięki tej technologii dzieci nie były tylko biernymi obserwatorami, ale aktywnie uczestniczyły w zabawie. Wyruszyły z żółwikiem Tomkiem w fascynującą podróż, płynąc po Polsce z nurtem Wisły. Podróżnicy spotkali kilka zwierząt typowych dla fauny Polski, zwiedzili miasta nad Wisłą, poznali kilka ciekawostek historycznych. Dowiedzieli się również skąd bierze się woda, dlaczego nie wolno jej zanieczyszczać i co to jest dorzecze.

Dzieci mogły rozmawiać z postacią i wpływać na to, co dzieje się na ekranie.

Dzieciaki były zachwycone!

Anna Krywult-Dyrek

Wyniki poetyckiego konkursu w klasach trzecich pt. ”Uroki zimy”

Klasa 3a: 1. Martyna Goliasz, 2. Miłosz Maga, 3. Karolina Jankowska

Klasa 3b: 1. Filip Ciepiela, 2. Wiktoria Czyrpak, 3. Dawid Owczarz

Klasa 3c: 1. Robert Czech, 2. Katarzyna Litwinek                                                                                                          

Anna Krywult-Dyrek

WIELKI SUKCES MAŁYCH SPORTOWCÓW

We wtorek 13.03.2018r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach powiatowych  z  „ Gier i zabaw” w Kozach. Zawodnicy startowali w trzech kategoriach wiekowych:
 

Rocznik 2009 i młodsi:

 • Pokładnik Karolina, Ozimina Wiktoria, Kudrys Milena, Kramarczyk Patryk, Kopeć Kajetan, Jędryka Zosia, Górka Julia, Dwornik Kamil, Ciepiela Filip, 

Rocznik 2008:

Boboń Damian, Górka Oliwia, Jonkisz Damian, Korczyk Kamila, Kubik Krzysztof, Kudła Martyna, Lejkowski Jakub, Nikiel Gabriela, Piech Cyprian, Rezik Amelia

 

Rocznik 2007:

Foksińska Antonina, Górka Natalia, Kraus Nikodem, Litwinek Stanisław, Moczek Weronika, Placuch Julia, Płoskonka Jakub, Radzik Antonina, Skiba Nikodem, Strzelecka Wiktoria, Węglarz Antoni

 

Nasza reprezentacja zajęła wysokie drugie miejsce awansując w ten sposób do ćwierćfinału wojewódzkiego. Kolejne zmagania  27.03.2018r. Trzymamy kciuki!!!
Gratulujemy sukcesów!

LEKCJA MUZYKI

Dnia 16 lutego 2018 roku, do naszej szkoły zawitali muzyczni goście. Zespół Kontra przyjechał w towarzystwie instrumentów perkusyjnych z krajów południowych. W myśl tematyki warsztatów –Muzyka łagodzi obyczaje, odbyliśmy kolorową, muzyczną podróż w ciepłe regiony świata. Wraz z dźwiękami instrumentów, które niejednokrotnie cechowała skomplikowana nazwa, poczuliśmy bryzę oceanu, rytmy latynoskich hitów oraz afrykańskie słońce. Wiele z przedstawionych nam instrumentów swym brzmieniem naśladowało odgłosy przyrody. Entuzjazm wzbudził niesamowity dźwięk burzy i piorunów. Koncert a zarazem naszą podróż zakończyły koncerty samych uczniów, którzy tworząc orkiestrę mogli zaprezentować nabyte umiejętności warsztatowe na scenie.

Dziękujemy naszym gościom  za pełną słońca, energii  i uroczych brzmień wędrówkę.

Antonina Foksińska, kl. 4 b

 

Udział w XII Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Regionalistów

W czwartek, 8 marca, w sali Parnassos Biblioteki Śląskiej odbyło się XII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów zainicjowane i organizowane przez Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego, a od 5 lat we współpracy z Kuratorium Oświaty. Z naszej szkoły pani Dorota Surowiak i pan Janusz Kucia wzięli udział w tym spotkaniu.

Tegoroczne tematy dotyczyły „Odzyskanie Niepodległości w 1918, a sprawa Śląska” oraz w jaki sposób można przekazywać wiedzę o regionie uczniom na różnym szczeblu nauki.  Forum było przygotowane kolejny raz pod nauczycieli uczących na terenie historycznego regionu Śląska. W wykładach zabrakło pokazania tej problematyki, na ziemi małopolskiej, która wchodzi w skład woj. śląskiego. Nasze województwo jest nie tylko wielokulturowe, ale i posiada różną Historię. Nauczyciel potrzebuje pełnego oglądu, tym bardziej, że Forum było skierowane do wszystkich nauczycieli w woj. śląskim. Dla nas najistotniejsze były wystąpienia w drugiej części. Nauczyciele praktycy podzieli się z nami sposobami i metodami, które realizują wśród uczniów przekazując im wiedzę o regionie. Pan Zbigniew Widera profesor Uniwersytetu Ekonomicznego powiedział tak „Młodzi żyją w wirtualnym świecie, tym większe znaczenie powinna mieć edukacja regionalna”. Ponieważ, wpływa ona na budowanie tożsamości i świadomości młodego człowieka.

Wyjechaliśmy z Forum z nowymi inspiracjami do pracy z uczniami oraz zostało potwierdzone nasze przekonanie co do słuszności prowadzenia edukacji regionalnej w naszej szkole. Dziękujemy bardzo pani dyrektor za wysłanie nas na Forum.

 Dorota Surowiak

 

Certyfikat Mega Misja Orange

Nasze przygody z Mega Misją trwają już drugi rok. Połączenie edukacji i zabawy opartej na nowej technologii komputerowej było realizowane z uczniami klas 1-4. Ukończylismy cykl zajęć zdobywając ważne w cyfrowym świecie kompetencje:

 - uczyliśmy się jak kreatywnie korzystać z nowych technologii,

- przestrzegaliśmy internetowej etykiety i praw autorskich,

- szukaliśmy w sieci wiarygodnych informacji,

- dowiedzieliśmy się jak unikać niebezpieczeństw i chronić swoją prywatność w sieci.


Przebieg programu oparty był na fabularyzowanej grze, która przenosiła dzieci do cyfrowego laboratorium. Realizując kolejne zadania pomagaliśmy bohaterom historii sprawnie poruszać się wśród cyfrowych wynalazków i chronić ich przed figlarnym Psotnikiem. Mega Misja to nie tylko zajęcia przy komputerze, to kreatywne działania na wielu płaszczyznach artystycznych, to zdobywanie kompetencji społecznych: umiejętności współpracy i osiągania kompromisów.

Za nasze zmagania otrzymaliśmy Certifikat - udziału w programie edukacji cyfrowej.

Nie kończymy naszej przygody z Mega Misją dalej bawimy się z naszymi bohaterami.

Magdalena Sierant

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”

W środę tj.28.02.2018r  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Lepiej zapobiegać niż leczyć” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej we współpracy z Gminą Wilamowice.
Jest to pierwsza edycja tego konkursu o charakterze profilaktycznym w następujących obszarach:

1. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej;

2. Zdrowe odżywianie;

3. Choroby cywilizacyjne;

4. Uzależnienia;               

5. Promowanie aktywności fizycznej.

Nasza drużyna w składzie: Paulina Kraus z klasy 6, Krzysztof Pieczka i Nikodem Żurowski z klasy 7a, zajęła II miejsce w gminie przegrywając o włos z drużyną z Janowic.  Gratulujemy!!!

II etap Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”

 

19 lutego 2018 roku, w Zespole Szkół w Dankowicach przeprowadzono II etap Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz” dla naszego regionu. Uczniowie naszej szkoły startowali w dwóch kategoriach wiekowych. Do finału przeszli, w grupie I (klasy 3-4 SP): Krzysztof Kubik z kl. 4c, ucznia przygotowała katechetka Dorota Surowiak; Marta Markiel i Weronika Moczek z kl. 4b, uczennice zostały przygotowane przez ks. Romana Berke; z grupy III (klasy 7 SP i Gimnazjum): Gabriel Moczek z kl. 7a, Jakub Madejski z kl. IIIC, Katarzyna Gawor z kl. IIIA oraz Bartłomiej Dzida z kl. IIIA. Uczniowie byli przygotowani przez ks. Mariusza Chwedczuka.

Gratulujemy sukcesu uczniom i ich rodzicom.

Ks. Mariusz Chwedczuk

SPORT ŁZY RADOSĆI I SMUTKU !

Sport to rozpierająca serca duma  gdy się wygrywa,  a czara goryczy kiedy doznaje się porażki. To ciężki trening, łzy, pot, kontuzje, bitwy  wygrane ale i przegrane.   Tak właśnie było w ostatniej naszej potyczce w koszykówce. Po wygranej  z drużyną gimnazjalną z Bestwinki  na szczeblu gminny otrzymaliśmy awans do kolejnej bitwy do półfinału powiatu.  Dwudziestego pierwszego lutego  drużyna nasza   pod wodzą wspaniałego naszego profesora i trenera  pana Artura Ścisłowskiego w składzie Mateusz Lis, Mateusz Adamski, Mateusz Poniewierski, Jakub Poniewierski, Oskar Nycz, Maksymilian Markiel, Mateusz Wójtowicz, Bartek Dzida, Kondrat Łuszczak i Damian Kopaczka wyruszyła do Czechowic na kolejny pojedynek sportowy. Naszym mottem przewodnim była myśl św. Augustyna  „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą”.  Nikt nie myślał inaczej przed tymi bitwami jak tylko o zaciętej walce i zwycięstwie. Mimo naszej  waleczności, pozostawionych kroplach potu i łez złości na parkiecie,  w  pierwszym meczu przegraliśmy niestety ze szkołą w Wilamowicach. W drugim boju, mimo wcześniejszej porażki podjęliśmy walkę z naszymi rówieśnikami z Czechowicami 2. Pomimo zaciętej walki, stoczonych pojedynkach  niejednokrotnie na granicy faulu i tym razem nie udało się nam uzyskać korzystnego rezultatu. Drugi  raz w tym dniu przeciwnik okazał się lepszy od nas. Mimo że przegraliśmy oba mecze i nie osiągnęliśmy awansu do dalszych rozgrywek nie załamujemy się Wiemy , że w tym składzie w tej dyscyplinie już się nie spotkamy i cóż musimy się z tym pogodzić, ale przed nami kolejne wyzwanie już w marcu. Tym razem będziemy walczyć o przejście do kolejnego etapu w piłce ręcznej. Nikt nas nie poddaje się , wierzymy mocno że tym razem uda nam się powalczyć o lepszy wynik. Być może walcząc tego feralnego dla nas 21 lutego  zabrakło nam umiejętności, opanowania czy chłodnej głowy. Wierzymy że następnym razem to nasze ręce powędrują w górę w  geście zwycięstwa, a na parkiecie to my gimnazjaliści z Bestwiny  odtańczymy taniec zwycięzców.

Damian Kopaczka

 

Wręczenie nagród zwycięzcom Gminnego Konkursu Plastycznego

„Trzej Królowie”

12 lutego 2018 roku w Muzeum Regionalnym w Bestwinie podczas otwarcia wystawy fotograficznej Karoliny Francuz i Mikołaja Gurgula nastąpiło wręczenie nagrody laureatom konkursu plastycznego „Trzej Królowie” zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie. Z naszej szkoły otrzymali je: w kategorii klas 1-3, Daria Balon z klasy 1a za zajęcie II miejsca, przygotowała ją katechetka Dorota Surowiak; w kategorii klas 4-6, I miejsce Hanna Garstka kl. 4b; II miejsce Aniela Gwóźdź kl. 4a; III miejsce Natasza Gac kl. 4c. Uczennice do konkursu przygotowała pani Magdalena Sierant. W ramach niespodzianki autorzy wystawy zaprosili zwycięzców na sesję zdjęciową i lekcję fotografii. To wspaniały prezent, dlatego wieść o nim została nagrodzona przez publiczność gromkimi oklaskami. Całe spotkanie poprowadził kustosz Muzeum Regionalnego Andrzej Wojtyła.

Relację przygotowała Dorota Surowiak - katechetka

 

MEGA MISJA ORANGE

Kolejne wyzwanie postawione przez organizatora ogólnopolskiego programu edukacyjnego Mega Misja Orange za nami. Nasi uczniowie jak zwykle poradzili sobie doskonale. Tym razem stanęli przed zadaniem  jakim jest nagranie  niemego  filmu pt. „Czerwony Kapturek”.  Aktorzy zgromadzili  niezbędne materiały, kostiumy i rekwizyty.  Poznali podczas zajęć  zagadnienia  związane z filmem min.  zoom, oddalenie, kadr, akcja, scena perspektywa (żabia), aktorzy, reżyser, operator.
Były one  niezwykłym ułatwieniem  w późniejszym nagrywaniu filmu.  
Uczestnikom  spodobała się akcja filmowa, na pewno nagrają jeszcze niejeden film.

 
https://drive.google.com/file/d/1ubfNXo4gHH5WxgTQv4Z_L-YiFfwS7I9w/view?usp=drive_web     Magdalena Sierant
 

Opowieść wigilijna.

26 stycznia 2018 roku po raz pierwszy mieliśmy okazję zobaczyć efekt pracy koła teatralno – językowego „Drama in Classroom”, działającego od tego roku szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwinie. Była to inscenizacja sztuki Charlesa Dickensa w adaptacji i reżyserii opiekuna grupy p. Urszuli Kraus. Przedstawienie zostało wystawione na dużej sali gimnastycznej. Odtwórcą głównej roli: Scrooge'a był uczeń klasy II Gimnazjum Michał Dziergas, w rolę siostrzeńca Freda wcielił się Gabriel Nycz, z klasy 7a. Dawid Adamaszek z klasy 6 zaprezentował się nam jako Cratchit i młody Scrooge (odtrącony z powodu swego sknerstwa przez narzeczoną – Amelię Cieślik z klasy 6). Panią Cratchit była Martyna Antosz, a żoną Freda Amelia Piech (która była także małym Scroogem w scenie z przeszłości) – obydwie z klasy 6. W noc wigilijną do swojego byłego wspólnika, Scrooge;a, przychodzi z wizytą duch Boba Marley;a – Kajetan Gac (kl.5a). Trzy zjawy, które po kolei nawiedzają starego sknerę to: Aleksandra Radzik (kl.6), Szymon Korczyk (kl.7b) i Amelia Cieślik (kl.6). Kobiety, które usiłują dostać od Scrooge'a jakieś datki na biednych to: Malwina Markiel (kl.6) i Adrianna Polaszek (kl.5a). W role służących wcieliły się: Maya Żurek (kl.5a) i Oliwia Florek (kl.6), a stary Joe i cień duchów to Emilia Wojtuszek z klasy 5b. W rolę Fan, siostrę małego Scrooge'a w scenie z przeszłości wcieliła się Małgorzata Gawron, a chłopcem w końcowej scenie był Kacper Motłoch – obydwoje z klasy 5a.

Nie byłoby tej pięknej scenografii bez pomocy pani Doroty Surowiak, która sama wykonała większość dekoracji. O to, aby muzyka była w odpowiednim momencie zadbała pani Magdalena Wodniak-Foksińska. Dziękujemy panu Wojciechowi Łysoniowi za przewóz większych elementów potrzebnych do dekoracji, a przede wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w przygotowania: Państwu Gac za przywiezioną ławkę oraz wykonanie i dostarczenie części dekoracji.

Rodzicom, którzy razem z uczniami i nauczycielami oglądali przedstawienie, dziękujemy za przybycie.

Bal karnawałowy

 

11 stycznia klasy 1a, 1b, 2 i 3a uczestniczyły w balu karnawałowym. Tego dnia pięknie udekorowana sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną księżniczek, aniołków, wróżek, piratów, kowbojów, rycerzy, motylków, biedronek i innych barwnych postaci z kreskówek i bajek. Nie zabrakło też bohaterów filmu Star Wars. Bal poprowadził wodzirej Andrzej, który od pierwszych taktów muzyki porwał dzieci  do wspólnej zabawy. Nie obyło się również bez konkursów. Wszystkie dzieci oprócz pięknych strojów mogły zaprezentować swoje umiejętności taneczne. Myślę, że zabawa się udała i wszyscy byli zadowoleni.

 

M. Szwajkowska

Kolędowanie z Małym Księciem

Oczywiście, najlepszym towarzyszem bożonarodzeniowej wędrówki w szkole został bohater naszych lektur – Mały Książę.  Autorzy scenariusza tegorocznego szkolnego kolędowania przyjęli sobie za hasło znane słowa tej postaci,  mówiące, że „widzi się tylko sercem”. No i zaczęło się: najpierw kompania diabełków  ogłosiła, że wędrując do ludzi, zabiorą im coś dla nich najcenniejszego, czyli … miłość. Ale cóż z tego? Chyba bez rezultatu, skoro już więcej się nie pojawili. Przybył  za to na ziemię Mały Książę i wraz z Narratorem  udał się na poszukiwanie przyjaźni. Obraz współczesnej młodzieży, ale i dorosłych nie pozostawiał mu wątpliwości : nawet gdyby dla nich najważniejsza była miłość, to odpowiedzią na nią jest wszechobecny „brak czasu”. Pokazały to grupy uczniów bawiących się, spędzających czas na przyjemnościach, ale też szeregi zapracowanych, smutnych dorosłych. Lekarstwem na to , ale też i najważniejszym wydarzeniem ludzkości było pojawienie się Boga na ziemi. Stąd piękna, skromna w wyrazie scena z jasełek, a potem refleksje nad Dobrą Nowiną i  jej znaczeniem dla współczesnego człowieka. W białej, lekkiej scenografii w tle,  coraz to śpiewał chór szkolny (razem uczniowie od 3 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy gimnazjum), prezentując znane kolędy w nowych, nieraz skomplikowanych aranżacjach, ale też współczesne piosenki z przesłaniem bożonarodzeniowym. Pod kierunkiem pani Magdy Wodniak-Foksińskiej ta kilkudziesięcioosobowa grupa wspaniale sprostała zadaniu. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia , a pani dyrektor Agata Rak przeczytała wzruszający list od dziewczynki, która zmaga się z chorobą nowotworową. Obyśmy wszyscy, każdy na swój sposób, umieli  w te święta „zobaczyć sercem”! 
„Kolędowanie z Małym Księciem”. Przygotowanie inscenizacji: uczniowie klas 2a i 2b wraz z opiekunami, paniami: Oliwią Sobieską, Agnieszką Dutką, Katarzyną Kupper; przygotowanie chóru, oprawa muzyczna: Magdalena Wodniak-Foksińska, stroje: Dorota Surowiak, dekoracje: Magdalena Wodniak-Foksińska, Magdalena Sierant, Wojciech Łysoń, Agnieszka Dutka,  .

                                                                                                                                           Magdalena Piekarska

W dniach od 11.12.2017 r. do 20.12.2017 r. w naszej szkole, w klasach siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjalnych, odbyły się czterogodzinne „Profilaktyczne Warsztaty Klasowe”

Program skierowany był do uczniów klas siódmych szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum – młodzieży szkolnej wchodzącej lub będącej w okresie dojrzewania.

 Cele programu to:
 wyposażenie młodzieży w taką wiedzę i umiejętności, które umożliwią uczestnikom radzenie sobie ze stresowymi i kryzysowymi sytuacjami bez używania przemocy, sięgania po środki odurzające lub inne patogenne sposoby radzenia sobie – czyli PROFILAKTYKA, a także zaktywizowania w młodych ludziach potrzeby dbania o własne bezpieczeństwo, własny rozwój, poprawy jakości relacji interpersonalnych, dbania o kondycję psychofizyczną – czyli PROMOCJA ZDROWIA.

Tym priorytetowym celom ogólnym służą cele szczegółowe:

 • Informacyjny – wyposażenie uczniów w pełną, aktualną wiedzę dotyczącą: powstawania mechanizmów przemocy,
 •  wchodzenia w uzależnienie,
 • funkcjonowania człowieka,
 • Edukacyjny – warsztaty pokazały młodym ludziom jak w sposób zdrowy i konstruktywny społecznie, można radzić sobie z sytuacjami trudnymi, zaspokajając potrzeby emocjonalne bez przemocy, konieczności korzystania z używek, umożliwiły rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

Realizacja celów umożliwi młodym ludziom podjęcie bardziej świadomej i odpowiedzialnej decyzji dotyczącej własnych działań.

Zajęcia prowadziła: Magdalena Cholewa Stępniakowska z Śląskiego Ośrodka Fundacji Praesterno w Bielsku Białej.

 

Boże Narodzenie to czas miłości.

Boże Narodzenie to czas miłości, dobroci i dzielenia się z innymi… To szczególna pora, kiedy w tym codziennym pędzie możemy zatrzymać się na chwilę i pomyśleć, pomyśleć o sobie i drugim człowieku.
Stało się już tradycja w naszej szkole, że uczniowie robią podarki dla innych. I w tym roku Gimnazjaliści z klas III b i III c wraz z Rodzicami i Wychowawcami przygotowali prezenty dla Dzieci z Domu Dziecka w Bielsku- Białej. Dzięki współpracy z Panem Andrzejem Michalskim- dyrektorem placówki, kolejny raz byliśmy gośćmi przy ulicy Pocztowej. Zgodnie z tradycją święty Mikołaj obdarował dzieci prezentami. Była też okazja do wspólnego śpiewania kolęd, żartów i wspólnej, pamiątkowej fotografii.
 
 

Szkolny konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową

 

W grudniu, w naszej szkole ogłoszono konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową dla uczniów klas 1-3. Wpłynęło 35 bardzo ciekawych i różnorodnych prac. Organizatorki postanowiły więc nagrodzić autorów wszystkich ozdób świątecznych. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. Dziękujemy za zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów.

 

M. Szwajkowska i A. Krywult-Dyrek

 

ZWYCIĘSTWO W MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODACH W PIŁKĘ RĘCZNĄ

W poniedziałek 4.12.2017r na hali sportowej w Kaniowie dobyły się kolejne zawody  międzyszkolne w piłkę ręczną. Rywalizowały drużyny ze szkół gminy Bestwina.

 Powodem do dumy dla naszej szkoły jest fakt, że wszystkie drużyny startujące w zawodach z naszej szkoły zdobyły pierwsze miejsca .

Reprezentacja Szkoły Podstawowej dziewcząt w składzie: Aleksandra Jonkisz, Maria Kubera, Milena Riva, Paulina Kraus, Monika Nowak, Amelia Piech, Aleksandra Radzik, Oliwia Florek i Kamila Jankowiak.

Reprezentacja Gimnazjum dziewcząt w składzie: Katarzyna Gawron, Martyna Popielarczyk, Martyna Olejak, Ewa Mynarska, Iza Mełeszko, Ewelina Mrowiec, Nikola Owczarz, Kamila Wiśniewska, Rozalia Nowak, Karolina Klasa, Wiktoria Nowakowska.

Reprezentacja Gimnazjum chłopców w składzie: Maksymilan  Markiel, Bartek Dzida, Mateusz Wójtowicz, Mateusz Adamski, Łukasz Kucharski, Oskar Nycz, Mateusz Lis, Konrad Łuszczak, Kuba Poniewierski, Damian Kopaczka.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Małe igrzyska szczęśliwe dla Bestwiny V Memoriał Anny Krystyan

 Gdy tylko rozległ się dźwięk gwizdka, zawodnicy ruszyli z miejsc startowych! To był ich dzień, święto sportu, które pod wieloma względami przypominało pierwsze nowożytne igrzyska w Atenach. Liczyła się oczywiście siła, sprawność, zwinność, ale też duch zdrowej rywalizacji, w której nie ma przegranych. Kolejny już memoriał Anny Krystyan pod hasłem "Gry i zabawy ruchowe" został rozegrany 27 listopada w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwinie.
 Prowadząca całą imprezę Agnieszka Dutka, zarazem nauczyciel WF i prezes klubu UKS "Wojownik" przypomniała na wstępie imprezy sylwetkę patronki Memoriału: Anna Krystyan rozpoczęła pracę w naszej placówce 1 września 1999 roku. W 2002 r. otrzymała stopień nauczyciela mianowanego - w tym samym roku ukończyła też kurs instruktora piłki siatkowej. Rok później nastąpił niestety pierwszy rzut choroby nowotworowej. W grudniu 2004 i 2005 przeprowadzone zostały Turnieje o Puchar Wójta "Rośnij zdrowo". W 2006 r. otrzymała tytuł "Nauczyciel z klasą". Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej. Ostatni przeprowadzony turniej z udziałem Anny Krystyan odbył się 9 stycznia 2007 roku. W grudniu 2007 r. nastąpił powrót choroby, który uniemożliwił pani Ani pracę w szkole...
Pan Jarosław Krystyan, mąż śp. Anny, był szczerze wzruszony, kiedy przemawiał do uczestników zgromadzonych na otwarciu zawodów. Emocje udzieliły się także kierownikowi Referatu Sportu i Promocji Łukaszowi Wojsławowi i dyrektor ZSP Bestwina Agacie Rak.     Do Memoriału przystąpiło ponad 120 trzecio - czwarto - i piątoklasistów z Bestwiny (zieloni), Bestwinki (niebiescy), Janowic (czerwoni) i Kaniowa (pomarańczowi). Współzawodnictwo odbywało się w takich konkurencjach jak sztafeta gwiaździsta, rzut woreczkiem czy piłką lekarską, toczenie piłki do koszykówki, skoki ze skakanką, tor przeszkód i wielu innych. Każda z grup wiekowych miała do wykonania pięć zadań, a w ich przeprowadzaniu pomagały uczennice z Gimnazjum im. Jana Pawła II. Przygotowaniem szkolnych reprezentacji zajęli się oczywiście nauczyciele wychowania fizycznego.
Po zakończeniu zmagań można było podliczyć punkty i zapoznać się z klasyfikacją końcową. Oto ona:Klasy III: 1. Bestwina; 2. Bestwinka; 3. Kaniów; 4. Janowice. Klasy IV: 1. Bestwinka; 2. Bestwina; 3. Kaniów; 4. Janowice. Klasy V: 1. Bestwina; 2. Kaniów; 3. Bestwinka; 4. Janowice.Klasyfikacja generalna: 1. Bestwina; 2. Bestwinka; 3. Kaniów; 4. Janowice.
W ręce niezwykle ucieszonych uczniów i nauczycieli z Bestwiny powędrował zatem puchar, uroczyście wręczony przez wójta gminy Bestwina, Artura Beniowskiego. Warto nadmienić, iż wójt ufundował także nagrody rzeczowe, zaś Urząd Gminy dofinansował organizację Memoriału. Innymi sponsorami byli UKS "Wojownik", czekoladowa "Solidarność" i "Danone" - przedstawiciel tego przedsiębiorstwa, pan Tomasz Piecha także zaszczycił uczniowskie igrzyska swą obecnością. Na szyi startujących zawisły medale, a do rąk trafiły dyplomy, sprzęt sportowy i rozmaite słodkości. Po wysiłku czas przecież na regenerację! Nie zapomniano rzecz jasna o trenerskim wysiłku nauczycieli - oni również odebrali dyplomy. Patronat honorowy nad V Memoriałem Anny Krystyan objął wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, natomiast patronat medialny - redakcja "Magazynu Gminnego"

 

Mega Misja nie zwalnia.

Mega Misja czyli program nowoczesnej cyfrowej edukacji jest realizowany w świetlicy szkolnej od września 2016r. Już drugi rok uczniowie z klas młodszych poprzez zabawy edukacyjne uczą się zasad bezpiecznego Internetu  oraz poznają sposoby wykorzystania nowych mediów w sposób pożyteczny. Wszystkie zadania są rozwiązywane w formie przyjaznej zabawy w cyfrowym laboratorium, gdzie dzieci pomagają animowanym bohaterom złapać niesfornego Psotnika ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty. Uczestnicy programu zdobywają kolejne punkty, które wymieniane są na nagrody pomocne w realizacji zajęć. W tym roku szkolnym już kolejny raz otrzymaliśmy materiały plastyczne do kreatywnego działania. Mega Misja nie zwalnia.

 

Magdalena Sierant

 

 

Dyskoteka andrzejkowa

W dniu 30.11 w klasach młodszych odbyły się Andrzejki. Uczniowie mogli spotkać się,  by wspólnie potańczyć przy najnowszych i najpopularniejszych hitach muzycznych. Dziękujemy za wspólną zabawę. 

 

 

 

Konkurs powiatowy Lepiej zapobiegać niż leczyć!!! 

Zarząd Powiatowy w Bielsku - Białej przeprowadził konkurs plastyczny, adresowany dla klas 1-3. Celem konkursu było promowanie wiedzy na temat jakości życia poprzez wykonanie plakatu ukazującego właściwą postawę wobec zdrowia. Oprócz nagród głównych zostały wręczone również wyróżnienia, które otrzymała Wiktoria Czyrpak z klasy 3b.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

VII Gminny Konkurs Recytatorski

W tym roku tematem przewodnim była jesień, dlatego był to bardzo kolorowy konkurs. Liście spadały, ptaki odlatywały a Pani Jesień wybrała się do fryzjera… Emocji i wrażeń było wiele, jak co roku z resztą. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.

Oto wyniki konkursu:

GRUPY 0

1 miejsce: Laura Wotuszek z Bestwiny;  opiekun - Lilla Czernek

2 miejsce: Martyna Rychta z Bestwiny; opiekun – Dorota Międzybrodzka

3 miejsce: Weronika Jarecka z Bestwinki;  opiekun -  Barbara Niemczyk

Wyróżnienie: Milena Ziobro z Janowic; opiekun -  Marcelina Kubiczek

KLASY 1

1 miejsce: Amelia Pycia z Janowic; opiekun - Natalia Wójcik

2 miejsce: Justyna Klimczak z Bestwiny; opiekun - Małgorzata Szwajkowska

3 miejsce: Natalia Mynarska z Bestwinki; opiekun - Zofia Dąbrowiecka

Wyróżnienie: Laura Nawrocka z Bestwiny; opiekun – Bożena Fajferek

KLASY 2

1 miejsce: Miłosz Ochman z Janowic; opiekun - Elżbieta Żmij

2 miejsce: Sandra Furczyk z Bestwiny; opiekun - Urszula Pastusiak

3 miejsce: Wiktoria Tekieli z Bestwinki; opiekun - Krystyna Biłka

KLASY 3

1 miejsce: Maja Brach z Janowic; opiekun - Ewelina Olejak

2 miejsce: Mateusz Pilorz z Bestwinki; opiekun - Iwona Sieracka

3 miejsce: Julia Góra z Bestwiny; opiekun – Anna Krywult-Dyrek

Wyróżnienie: Katarzyna Litwinek z Bestwiny; opiekun – Anna Rezik

Wyróżnienie: Oliwia Słowińska z Bestwiny; opiekun – Magdalena Zarzyka

Serdecznie GRATULUJEMY!

Organizatorzy: Lilla Czernek i Agnieszka Wiewióra

Andrzejki zuchowe

21 listopada zuchy z Bestwiny zorganizowały andrzejki. Każdy miał za zadanie przebrać się za jakąś ciekawa dla siebie postać. Zaprezentowali się w swoich pięknych i oryginalnych strojach. Nie zabrakło także wesołej zabawy przy muzyce oraz  tradycyjnych wróżb. Na koniec był słodki poczęstunek oraz każdy otrzymał pamiątkową plakietkę andrzejkową.
 

„Kocham i rozumiem” -  99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Inscenizację z tej okazji w szkole podstawowej  wystawili uczniowie klasy 5a wraz z wychowawczynią panią Urszulą Kraus. Muzycznie przygotowała wykonawców pani Magdalena Wodniak-Foksińska, która także wykonała dekoracje wraz z panią Dorotą Surowiak. Tematyczną prezentację, która ilustrowała przedstawiane wydarzenia historyczne, ułożyła pani Kraus. Tłem muzycznym recytacji były utwory Fryderyka Chopina o motywach ludowych. W towarzystwie portretów twórców Niepodległej: Józefa Piłsudskiego,  Romana Dmowskiego i Józefa Hallera, prześledziliśmy „trudną i bolesną drogę Polaków do niepodległości” – jak wyraził się jeden z uczniów, będący narratorem przedstawienia. W inscenizacjach historycznych wydarzeń wystąpili uczniowie w pięknych strojach regionalnych, za których wypożyczenie składamy niniejszym serdeczne podziękowanie Zespołowi Regionalnemu „Bestwina”. Zatem przedstawienie mogło być barwne, kolorowe, bo przecież – żeby znów zacytować narratorów – „były też chwile wesołe”. Takim zabawnym akcentem był brawurowy występ chłopięcego kwartetu w piosence „Przybyli ułani pod okienko”. Wykonawcom wróżymy artystyczną karierę. Natomiast wykonawczynie patriotycznych piosenek i pieśni – tj. Tosia Foksińska, Julia Placach, Kamila Klasa i Wiktoria Polak swoimi wspaniałymi występami potwierdziły posiadane talenty. Trzeba na koniec zaznaczyć, że klasa 5a w roli chóru zaśpiewała wszystkie cztery zwrotki naszego hymnu, co w roku 2018 - Roku Niepodległości - mogłoby stać się chwalebną umiejętnością polskich uczniów.

Magdalena Piekarska

Konkurs plastyczny kl. I-III

 

W tym roku obchodzimy 150 rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. W związku z tym przed zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości klasy młodsze brały udział w konkursie plastycznym pt.: „Śladami historii – postać Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

Wszystkie dzieci wykonały piękne prace, ale najciekawsze zostały nagrodzone.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 

Klasa 1a

I m Kamila Gac

II m Justyna Klimczak

III m Nadia Mędrala

Klasa 1b

I m Milena Ślosarczyk

II m Zuzanna Urbańczyk

III m Zuzanna Honkisz

Klasa 2

I m Julia Furtek

II m Sandra Furczyk

III m Amelia Kubik

Klasa 3a

I m Martyna Goliasz

II m Wiktoria Mazur

III m Zuzanna Wnętrzak

Klasa 3b

I m Filip Ciepiela

II m Jakub Mazur

III m Karol Wojtuszek

Klasa 3c

I m Damian Jonkisz

II m Amelia Rezik

III m Mateusz Rusin

 

Gratulacje dla nagrodzonych !

 

 

Św. Jan Kanty- wzorem do naśladowania

Jak co roku uczniowie najmłodszych klas poznawali bliżej życiorys patrona naszej szkoły Św. Jana Kantego oraz wzięli udział w konkursie plastycznym przedstawiając jego sylwetkę i czyny, których dokonał.

             Wyniki konkursu: 

Klasa 1a Klasa 3a

1.Zuzanna Haręża

2.Kamila Gac

3.Wojciech Ogórek

1.Julia Maroszek

2.Jakub Jakubiec

3.Zuzanna Wnętrzak

Klasa 1b Klasa 3b

1.Zuzanna Prochownik

2.Amelia Sabuda

3.Nikola Tyrcha

1.Wiktoria Czyrpak

2.Laura Wiercigroch

3.Jakub Mazur

Klasa 2 Klasa 3c

1.Paweł Biedrawa

2.Maja Michałek

3.Wojciech Sporysz

1.Robert Czech

2.Damian Jonkisz

3.Katarzyna Litwinek

  20 października odbył się apel na którym klasa 5b pod kierunkiem p. Doroty Surowiak  przypomniała życiorys świętego w pantomimicznych scenkach. W czasie przedstawienia narratorzy opowiadali nam o tym, co jest przedstawiane: dzieciństwo bohatera, jego nauki, podróże, służba żakom, praca naukowa, pomoc słabym i ubogim, sława w Krakowie… Po przedstawieniu Pani  Surowiak przystąpiła do sprawdzania  uwagi dzieci i ich wiedzy . Poprosiła o delegacje z klas 1-3  by mogły pokazać swe wiadomościami o świętym. Na zakończenie naszego spotkania Pani Fajferek wręczyła dyplomy 18 uczniom klas 1-3, laureatom plastycznego konkursu o św. Janie Kantym. Nagrodzone prace można podziwiać na tablicy przy wejściu do szkoły. 

                                                                   Anna Krywult-Dyrek

III miejsce w piłce nożnej

         W dniu 25 października reprezentacja szkoły po zaciętej  walce ze szkołami z Czechowic i Rudzicy zdobyła III miejsce w finale powiatowym w piłce nożnej . Wcześniej chłopcy rywalizowali na etapie gminnym z Bestwinką  i w półfinale powiatu z Buczkowicami i Czechowicami  zwyciężając w każdym meczu.

 

 

„Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową”

 
         We wtorek, 24 października 2017 roku dzieci ze szkoły podstawowej wzięły udział w warsztatach zorganizowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Na początku prowadzący zaprezentowali filmik, w którym zostały pokazane, wyreżyserowane sytuacje, w których młodzi ludzie dają się zwieść manipulacji i oszustwom internetowym. Następnie prowadzący zainicjowali dyskusję, której celem było pozyskanie informacji, czy uczniowie spotkali się z takimi pojęciami jak: stalking, kradzież danych osobowych, firewall, sms premium itp. Okazało się, że gro młodych ludzi ma nielimitowany dostęp do sieci, założone konta na różnych portalach, stronach, regularnie korzystają ze smartfonów i spotkali się z podobnymi sytuacjami, które były ukazane w edukacyjnym filmiku. Przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektonicznej przekazali dzieciom cenne informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych. Wskazali także na ogromną rolę rodzica, gdyż to On dając dziecku dostęp do sieci, powinien zadbać o jego bezpieczeństwo, rozmawiać z nim na temat zagrożeń i postarać się o optymalne zabezpieczenie jego telefonu.
         Na koniec wszyscy słuchacze otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz ulotkę zawierającą informację, jak ochronić dziecko przed zagrożeniami w sieci.

 

Wyniki konkursu "Chcecie bajki...... oto bajka"

W dniu 21 października o godzinie 15.00 w siedzibie Sokolni w Buczkowicach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literackiego "Chcecie bajki... oto bajka", organizowanego w ramach przedsięwzięcia Jesienne Dni Książki. Uczniowie szkoły z Kalnej przygotowali na ten dzień specjalne przedstawienie pt: "Stańcowane pantofelki".
Na tegoroczny konkurs wpłynęły łącznie 144 prace. W rywalizacji wzięło udział łącznie 28 placówek oświatowych i ośrodków kulturalnych, w klasach 1-3 nagrodzono tylko 5 prac i wśród nich znalazły się bajki naszych uczniów z klasy 3b, którzy zostali laureatami konkursu literackiego:
III miejsce zajęła Wiktoria Czyrpak
wyróżnienie otrzymał Kajetan Kopeć
Praca plastyczna Wiktorii Czyrpak znalazła się również na wystawie prac konkursowych "Mój ulubiony bohater literacki".
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

Uniwersytet Dziecięcy Unikids

W dniu 23 października nasz szkolny próg, kolejny raz przekroczył Uniwersytet Dziecięcy Unikids z Bielska-Białej, oferując nam naukową zabawę w studiowanie.
Dziecięce wykłady z doświadczeniami będą odbywały się raz  w miesiącu przez około 1 godz. Nasi najmłodsi studenci mają zajęcia z ekspertami. Sposób prowadzenia oraz forma przekazu dostosowane są do wieku dzieci. Program zajęć obejmuje tematy z różnych dziedzin wiedzy, m.in: z  biologii, matematyki, fizyki, chemii i wielu innych.
 
Misją Uniwersytetów Dziecięcych jest rozbudzenie w dzieciach naukowej pasji poprzez pokazanie, że nauka to fascynująca przygoda, która może trwać przez całe życie…

                                                     Anna Krywult-Dyrek

 

Święto Patrona Szkoły – św. Jana Kantego

Czy wszyscy uczniowie bestwińskiej szkoły wiedzą, skąd pochodził ich patron? Czy znają jego naukowe osiągnięcia? Czy potrafią opowiedzieć o jego cechach charakteru?
O tym przekonaliśmy się podczas przedstawienia, które dla wszystkich uczniów przygotowała kl. 5b pod kierunkiem p. Doroty Surowiak. Najpierw przypomniany został życiorys świętego w pantomimicznych scenkach. Wybrani narratorzy opowiadali o tym, co zostało przedstawione: dzieciństwo bohatera, jego nauki, podróże, służba żakom, praca naukowa, pomoc słabym i ubogim, sława w Krakowie… Wszystko z zachowaniem realizmu historycznego, w dawnych strojach, na tle wypisanych  heroicznych i chwalebnych cnót Jana Kantego. Następnie pani  Surowiak przystąpiła do sprawdzania skutecznej uwagi dzieci i ich wiedzy . Delegacje klas 1-3 mogły popisać się wiadomościami o świętym. Natomiast podczas występu dla klas 4 – 6 wszyscy uczniowie otrzymali pisemne pytania, na które udzielą odpowiedzi podczas lekcji religii. Miłym zakończeniem uroczystości było wręczenie dyplomów 18 uczniom klas 1-3, laureatom plastycznego konkursu o św. Janie Kantym. Nagrodzone prace można podziwiać na tablicy przy wejściu do szkoły. „Gaude Mater Polonia”… - można by zaśpiewać tę dawną polską pieśń w tym miejscu i w tym momencie.
Magdalena Piekarska

 

Z biegiem dni, z biegiem lat… i z biegiem Wisły!

Tegoroczne Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyło się pod hasłem Roku Wisły.

Ogłoszony w 2016 roku przez Sejm RP stał się inspiracją dla uczniów klas trzecich gimnazjum, którzy Wisłę obrali sobie za temat projektu edukacyjnego. Podsumowanie ich pracy stanowiło właśnie część artystyczną dzisiejszej uroczystości.
 A ponieważ uczniowie chcieli podziękować patronom tego przedsięwzięcia, dlatego powitali zaproszonych gości: wójta gminy Bestwina pana Artura Beniowskiego, starszego wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej panią Annę Augustyniak-Soj, radną gminy i sołtysa panią Marię Maroszek, kustosza Muzeum Regionalnego Bestwinie pana Andrzeja Wojtyłę, redaktora Magazynu Gminnego pana Sławomira Lewczaka, przewodniczącą Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej panią Dorotę Surowiak oraz dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach panią Urszulę Kal.
W sali gimnastycznej, w której zebraliśmy się, mogliśmy podziwiać prace uczniów, wykonane w ramach projektu: wystawy fotografii z wycieczek, gier edukacyjnych, prac plastycznych, ludowych wycinanek, makiet, wianków, sieci rybackich i w tym wszystkim - jakże pasujący -  herb Bestwiny.
Następnie obejrzeliśmy różnorodny w formie i treści program, który przygotowali uczniowie wraz z opiekunami projektu, wychowawcami: panią Anetą Pasierbek, panem Ireneuszem Sikorskim i panem Januszem Kucią, przy życzliwej pomocy rodziców. Obejrzeliśmy zatem w wykonaniu uczniów dwa tańce ludowe – kujawiak i krakowiak, film – fabularyzowaną legendę o Wiśle, nakręcony w parku w Pszczynie, piękny pokaz choreograficzny w wykonaniu jednej z uczennic, w wykonaniu dwóch innych – piosenek, związanych tematycznie z projektem.
Obejrzeliśmy też film dokumentalny, stanowiący kronikę wszystkich działań, podjętych w projekcie. Podczas tych prezentacji i wplatając się w słowa prowadzących uroczystość, co chwilę przemykały przez widownię a to postacie pod parasolami i w deszczowych pelerynach, a to saneczkarze i narciarze, a to wędrowcy z plecakami, a to rybacy, a to wreszcie przejechali rowerzyści. W poszczególnych zadaniach pomagali uczniom nauczyciele: pani Maria Drewniak i pani Katarzyna Krywult. Dekoracje przygotowali: pani Magdalena Sierant, pani Katarzyna Jonkisz, pani Magdalena Wodniak-Foksińska i pan Wojciech Łysoń. Nad stroną muzyczną czuwała pani Magdalena Wodniak-Foksińska. Zebrani widzowie z entuzjazmem oglądali wysiłki uczniów, chociaż, jak powiedziała jedna z prowadzących uczennic, ten wysiłek okazał się dla wykonawców przyjemnością. I tak to odebraliśmy. Za tę pasję, i za ten wysiłek podziękowała uczniom i współtworzącym projekt nauczycielom pani dyrektor Agata Rak. A za życzliwe wsparcie w tej pracy uczniowie podziękowali patronom projektu: przede wszystkim pani dyrektor Agacie Rak, honorowym patronom – wójtowi panu Arturowi Beniowskiemu oraz staroście powiatu bielskiego panu Andrzejowi Płonce.
Na zakończenie tego wydarzenia społeczność szkolna podziękowała odchodzącej na emeryturę pani Ewie Sierant, wieloletniej nauczycielce, wychowawczyni świetlicy szkolnej w Bestwinie, opiekunce drużyny harcerskiej. Panią Ewę żegnali wychowankowie w różnych wieku, tworząc szereg postaci z różami w rękach i przypominając wszystkim o nieubłagalnie upływającym czasie.
Z biegiem lat, z biegiem dni… i z biegiem Wisły, tym razem w szkole w Bestwinie.

                                                                                   Magdalena Piekarska

Wyjazd do kina klas 1-3

W dniu 6.X.2017r. klasy 1-3 wyjechały do kina Helios w Bielsku-Białej na film pt."Tarapaty". Film opowiada o tym, że przyjaźń to wcale nie jest taka prosta sprawa i Julka, główna bohaterka doskonale o tym wie. Dziewczynka ma 12 lat, chodzi do szkoły z internatem i jeszcze nigdy nie miała prawdziwej przyjaciółki. Zaczynają się wakacje, a razem z nimi kłopoty. Julka zamiast do rodziców w Kanadzie, trafia do ciotki w Warszawie. W tej samej kamienicy mieszka Olek. Kiedy dzieciakom wpada w ręce plan prowadzący do skarbu zaczyna się przygoda. Na drodze do rozwiązania zagadki staje złodziejska szajka, niania - nałogowa palaczka i podejrzany pożeracz cukierków. Nikt nie jest tym za kogo się podaje, a wyścig z czasem trwa. Żeby wyjść cało z tej historii, Julka musi pokonać nieufność i odważyć się na przyjaźń.

                                                                  Anna Krywult-Dyrek

Dzień Chłopaka w ZSP w Bestwinie

 

         Dzień Chłopaka nie ma zbyt długiej tradycji, a jego geneza i historia nie są do końca jasne. Wiadomo, że obchody tego dnia zapoczątkowano na wyspach Trinidad i Tobago w 1999 r. zapewne nie było tam wtedy tak wesoło jak w naszej szkole 29 września. W tym dniu dziewczynki w dowód sympatii i przyjaźni  wręczyły chłopcom własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami oraz słodkie upominki, które wykonały na zajęciach świetlicowych. Żeńska część grona pedagogicznego dla wszystkich mężczyzn przygotowała szaloną loterię. Pod hasłami: słodkie lenistwo, kreatywność, zabawa, wyzwanie, fortuna, słodycze, święty spokój, uśmiech, podróże  -  ukryte były rzeczy praktyczne, zabawne, przydatne i mniej przydatne. Wydarzeniu temu towarzyszył śmiech, radość i doskonała zabawa. Jesteśmy pewne, że takie inicjatywy pozwalają  nawiązać pozytywne relacje wśród uczniów i integrują całą społeczność szkolną.

Magdalena Sierant

 

UROCZYSTE ROZPOCZECIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

        Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18  odbyło się w szkole podstawowej – już ośmioklasowej, chociaż powiększonej na razie o dwie klasy siódme. Zebranych uczniów, nauczycieli i rodziców na dużej sali gimnastycznej tuż po godz. 9 powitała pani dyrektor Agata Rak. Szczególnie serdecznie pani dyrektor  przywitała nowych nauczycieli  oraz przyjętych do nas uczniów. Przy dźwiękach hymnu państwowego wprowadzono sztandar szkoły, a pani dyrektor wygłosiła okolicznościowe przemówienie. Odniosła się w nim do najważniejszego dzisiaj wydarzenia, czyli wprowadzanej zmiany w trybie szkolnym – po 17 latach ponownie mamy klasy siódme w ośmioklasowej szkole podstawowej. W związku z wprowadzaniem reformy uległy zmianie również sale lekcyjne. W wielu przeprowadzono konieczne remonty czy malowania, w czym wydatnie pomogli rodzice uczniów, za co pani dyrektor serdecznie im w tym miejscu podziękowała. Pokrótce następnie scharakteryzowała najistotniejsze zmiany w regulaminie szkolnym, a to m.in. całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły. Wiąże się to z jednym z najważniejszych zadań szkoły, a mianowicie z rozwijaniem u uczniów umiejętności współpracy. W swoim przemówieniu pani dyrektor podkreśliła również rolę prymatu rodziny w wychowaniu dzieci oraz współdziałającą i wspierającą rolę szkoły w tych działaniach. Nauczycielom pani dyrektor życzyła, aby postępy uczniów były dla nich źródłem radości.. Na koniec odniosła się do słów ks. katechety, który podkreślał role uważnego słuchania procesie kształcenia i wychowania. Ostatnim, ale niezwykle istotnym punktem rozpoczęcia roku szkolnego była uroczystość pasowania 39 uczniów klas pierwszych, którzy następnie wygłosili stosowne ślubowanie na sztandar szkoły.    

                                                                                                     Magdalena Piekarska

Aktualności

Kontakt

 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINIE
  ul. Szkolna 11
 • 32 215 71 21

Galeria zdjęć