Nawigacja

Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny 2014/2015 Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2007/2008

Kronika szkoły

Rok szkolny 2018/2019

              WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

  Jak co roku w naszej szkole odbyło się wspólne kolędowanie. Wszyscy uczniowie zebrali się w sali gimnastycznej i wraz z chórem odśpiewywaliśmy najbardziej znane świąteczne pieśni.

                 Kolędy przeplatane były  krótkimi scenkami poświęconymi tematyce bożonarodzeniowej. Tą, która podobała mi się najbardziej, była pierwsza z nich. Ukazywała, czym są święta  dla poszczególnych ludzi. Dla starszego pokolenia to czas przebaczania i pojednania, ale dla młodszego? Dwie młode dziewczyny w przedstawieniu uznały, że święta polegają na otrzymywaniu dużej ilości prezentów, a biznesmen stwierdził, że nie ma na nie czasu, ponieważ jest zbyt zapracowany. To gorzka refleksja! Wielu ludzi  dzisiaj nie potrafi zatrzymać się na chwilę i spędzić czasu z rodziną, zależy im tylko na rzeczach materialnych... To pęd w stronę tego, by mieć, a nie być. Zapominamy o prawdziwych wartościach i istocie życia. O tych uczuciach, które najpełniej i najpiękniej pojawiają się w czasie świąt Bożego Narodzenia.

                Uważam, że tegoroczne kolędowanie było bardzo udane . Pięknie udekorowana sala gimnastyczna, wspaniałe występy i zadowoleni z  klasowych spotkań opłatkowych uczniowie stworzyli niepowtarzalny, świąteczny klimat.

Nikodem Żurowski z klasy 8

 

Wyniki Konkursu na Najpiękniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową

Pod koniec grudnia  w klasach 1-3 odbył się Konkurs na Najpiękniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie. Wszystkie prace były ciekawe, ale w każdej klasie wybrano trzy najpiękniejsze. Oto wyniki:

 

 1. Laura Kozłowska
 2. Kinga Pokładnik
 3. Gloria Kosmaty

 

 

 1. Julia Nowak
 2. Lena Dyrek
 3. Maja Lasota

 

 

 1. Patryk Górka
 2. Karolina Tanistra
 3. Lena Słowiak

 

 

 1. Laura Nawrocka
 2. Nikola Tyrcha
 3. Barbara Wróbel

 

 

 1. Amelia Kubik
 2. Wojciech Sporysz
 3. Michał Bryja

 

 

            Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody, natomiast pozostali uczniowi na osłodę - cukierki. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy: Małgorzata Szwajkowska i Barbara Górka

Zakończenie zbiórki na rzecz Schroniska Reksio

16 listopada zakończyła się zbiórka darów na rzecz zwierząt ze Schroniska Reksio w Bielsku-Białej. Dzięki ofiarodawcom udało zebrać się wszystkie potrzebne rzeczy. Efekty zbiórki są widoczne na poniższych zdjęciach. Dary zostały dostarczone już do schroniska i mamy nadzieję, że pomogą bezdomnym zwierzętom przetrwać okres zimowy. Za ofiarowaną pomoc otrzymaliśmy od Schroniska „Podziękowania” w formie dyplomu, a każda grupa dostała „Kodeks przyjaciela psa” do swojej sali oraz naklejki z logo Schroniska.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bestwinie serdecznie dziękuje wszystkich rodzicom, którzy wzięli udział w akcji i zaangażowali się w zbiórkę darów dla bezdomnych zwierząt, a także za aktywne włączenie dzieci w pomoc. Każdy gest w stronę pomocy innym jest bezcenny!

Dziękujemy za włączenie się w akcję.

Opiekunowie: Paulina Zdeb i Karolina Ubych, Agnieszka Dutka i Maria Drewnia

Otwarcie „Zielonej pracowni”

            Zakończyliśmy prace związane z zagospodarowaniem pracowni nr 27 w naszej szkole, w ramach projektu „Zielona pracownia”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którego jesteśmy laureatami  Nasz projekt zatytułowany jest „Zrozumieć świat – odkrywamy i wiedzę zdobywamy”.

         W dniu  27 listopada odbyło się uroczyste otwarcie naszej pracowni, w obecności zaproszony gości z Urzędu Gminy, szkół naszej gminy oraz Rady Rodziców. Przecięcie wstęgi, powitanie gości i podziękowania Pani Dyrektor Agaty Rak wszystkim, dzięki którym udało się zrealizować projekt, zapoczątkowało warsztaty interdyscyplinarne, podczas których uczniowie zaprezentowali możliwości zakupionego sprzętu multimedialnego, pomocy dydaktycznych i kącików tematycznych. Teraz możemy wyposażać uczniów w wiedzę podczas lekcji przyrody, geografii i biologii. Możemy przeprowadzać obserwacje, eksperymenty i doświadczenia, rozbudzać zainteresowania i ciekawość uczniów, zachęcać do zdobywania nowych wiadomości, wykorzystywania wiedzy w praktyce.

        Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu.

      Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia „Zielonej pracowni” oraz zdjęcia są dostępne na stronie Urzędu Gminy.

http://bestwina.pl/aktualnosci/zielona-pracownia-w-bestwinie

 

 

Sztafety do mety! – VI Memoriał Anny Krystyan

            Wyremontowany parkiet sali gimnastycznej ZSP w Bestwinie aż prosił się o wypróbowanie. Sprawę w swoje ręce, a może bardziej nogi wzięli uczestnicy imprezy „Gry i zabawy ruchowe” poświęconej zmarłej nauczycielce wychowania fizycznego, popularyzatorce sportu Annie Krystyan. – To najgłośniejsze zawody w roku! – stwierdzili wuefiści i mieli dużo racji: zmaganiom uczniów z klas 5,4 i 3 a nawet i młodszych towarzyszył doping nie gorszy od tego z Camp Nou i Wembley.

            Na otwarciu w dniu 29 listopada gościły po raz pierwszy wszystkie cztery panie dyrektor szkół: Agata Rak, Urszula Kal, Agata Szypuła i Danuta Tekieli – Herman. Wójt Artur Beniowski życzył zwycięstwa tym najlepszym oraz rywalizacji w duchu fair – play. Miło było również powitać pana Jarosława Krystyana, męża śp. Anny a zarazem tatę Kuby, znanego z programu „Idol” wokalisty. Zawody poprowadziła główna organizatorka, pani Agnieszka Dutka. Pomagały jej wolontariuszki ze starszych klas.

Uczniowie pod względem waleczności nie ustępowali profesjonalnym sportowcom. O ostatecznych rezultatach decydowały dosłownie sekundy, zaważyć mogła zgubiona pałeczka sztafetowa czy niecelny rzut woreczkiem. Swoje umiejętności sprawdzili mistrzowie skakania na skakance albo toczenia piłki do koszykówki. Skoczność, zwinność, szybkość – to właśnie cechy, jakie rozwijają w podopiecznych ich nauczyciele.

Oto wyniki zawodów:

Klasy III i młodsi: I – Bestwina, II – Kaniów, III – Bestwinka, IV – Janowice
Klasy IV- I – Bestwinka i Bestwina, II – Kaniów, III – Janowice
Klasy V – I – Bestwina, II – Bestwinka, III – Kaniów, IV – Janowice

Klasyfikacja generalna: I – Bestwina, II – Bestwinka, III – Kaniów, IV - Janowice

Pamiątkowe dyplomy, medale i słodkie nagrody zostały wręczone na zakończenie memoriału. Wójt Artur Beniowski przekazał także każdej szkole sprzęt przydatny na zajęciach sportowych. Organizatorzy dziękują ponadto Radzie Rodziców ZSP Bestwina, firmie „Danone” z Bierunia, firmie „Solidarność” a szczególnie panu Andrzejowi Byrtek i pani Bogusławie Kubica. Medialny patronat nad imprezą objął „Magazyn Gminny”

 

Projekt – „Zielona pracownia”

Zakończenie drugiego etapu.

Konkurs pn. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018” organizowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz czwarty. Kierowany był on do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego.
Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

Celem konkursu było nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej.

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu, opracowała projekt pracowni, wypełniła wszystkie potrzebne dokumenty – i została laureatem. Jako laureat konkursu, szkoła otrzymała 6500 zł.

Nadesłane prace oceniono biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Jako laureat konkursu, szkoła otrzymała 6500 zł.  Następnie Fundusz ogłosił konkurs pn.  „Zielona Pracownia 2018”, który przeznaczony był  dla organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym te, które zostały nagrodzone w konkursie pn. "ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018".

Przystąpiliśmy do tego konkursu i po raz drugi znaleźliśmy się w gronie laureatów. Na realizację  projektu Zielona Pracownia 2018 otrzymaliśmy 30000 zł. Łącznie z WFOŚiGW oraz Urzędu Gminy Bestwina otrzymaliśmy na doposażenie  37500 zł.

Nadszedł czas na realizację kolejnego etapu konkursu – zakup mebli, pomocy dydaktycznych i na urządzanie pracowni.

W naszej pracowni uczniowie będą uczyć się na przedmiotach: przyroda, biologia i geografia. Czasami pracownia może być wykorzystana przez nauczyciela chemii. Treści nauczane w czasie lekcji będą wynikały z podstawy programowej i programów nauczania tych przedmiotów. Po lekcjach będą się odbywały zajęcia z uczniami zdolnymi, wykraczającymi wiadomościami ponad podstawę programową i z uczniami mającymi problemy w nauce. Ponadto realizowany będzie opracowany przez nauczyciela przyrody i geografii program edukacji ekologicznej. W tym celu zakupiliśmy sprzęt multimedialny: tablicę interaktywną i projektor,  tablicę białą,  komputer oraz wizualizer, a także mikroskop z kamerą.

Najważniejszą ideą  jaka nam przyświeca jest wdrażanie ucznia do zdobywania wiedzy poprzez własną działalność badawczą, eksperymentalną, odkrywczą i obserwacyjną. Stąd też pomysł wykonania w pracowni kącika eksperymentalnego nazwanego „laboratorium młodego badacza”.  Tutaj będą się odbywały podczas lekcji przyrody, geografii  i biologii  oraz w trakcie zajęć pozalekcyjnych  ćwiczenia badawcze, eksperymenty, doświadczenia i obserwacje. Pierwszą i długoterminową  pracą eksperymentalną i obserwacyjną , jaką przygotowaliśmy jest  ”las deszczowy w miniaturze”, wykonany w zamykanym, plastikowym pojemniku, a także dla porównania prawdziwa mała pustynia – rośliny pustynne, zasadzone w skrzynce.  Dopełnieniem tego kącika jest  dział mikroskopowy, w którym dzięki mikroskopom uczniowie poznają to, co nie da się zobaczyć gołym okiem.  Ponadto  obok zamieszczony został  kącik „ogródek w miniaturze”, w którym uczniowie pod okiem nauczycieli będą prowadzić uprawę ziół, kwiatów oczyszczających i nawilżających powietrze i innych roślin według pomysłu dzieci.

Zamieszczone na podwieszanych meblach globusy posłużą do lekcji ukazującej   budowę naszej planety, rozmieszczenie lądów i oceanów, rozumienia ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi, a także klimatów i krajobrazów.. Dopełnieniem tej tematyki (objętej podstawą programową) będzie model naszego układu słonecznego 3D , który został podwieszony na stałe pod sufitem.

Fototapety zamieszczone pomiędzy oknami,  przedstawiają  ekosystemy naszej planety. Są to:  wilgotny las równikowy, ekosystem rafy koralowej oraz sawanny afrykańskiej.  Pozwoli to uczniom poznać  ogromną bioróżnorodność Ziemi, a jednocześnie uświadomić jak podatne na wpływy działalności człowieka są obecnie wszystkie ekosystemy oraz jak niezwykle ważna jest konieczność ochrony przyrody i bioróżnorodności. Kwestie ekologiczne są bowiem naszym priorytetem .  Bierzemy udział w akcjach ekologicznych i konkursach gdzie osiągamy sukcesy. Dobrze wyposażona zielona pracownia z pewnością  pozwoli nam osiągnąć jeszcze więcej.

Kolejnym elementem naszej pracowni jest  fototapeta  przedstawiająca Babią Górę. Zakupiliśmy także wiele pomocy dydaktycznych, które z pewnością wykorzystamy podczas lekcji. Są to: elementy budowy człowieka – tors, model budowy ucha, skóry, serca, modele z geografii – model pagórka, zlewni i dorzecza, okazy roślin i zwierząt, skał i minerałów i wiele innych.

Zakupiliśmy również nowe  stoły i krzesła dla uczniów.

Teraz przed nami już tylko otwarcie pracowni i efektywne wykorzystanie jej podczas zajęć.

Maria Drewniak- nauczyciel przyrody i geografii

 

SUKCES AKCJI

100-lecie Niepodległości - wizyta Świętego Mikołaja na Kresach

            W październiku w ZSP w Bestwinie miała miejsce wspaniała akcja charytatywna dla  dzieci i ich rodzin na Litwie, Białorusi i Ukrainie. 15 listopada otrzymaliśmy informację, że Kuratorium w Częstochowie doceniło  zaangażowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i efekty naszej pracy. W nagrodę koordynator akcji 22 listopada będzie reprezentował województwo śląskie na Kresach. Pani Oliwia Sobieska uda się do Wilna, gdzie osobiście będzie mogła przekazać dary dzieciom.

            Z pamiętnika uczestnika gry…

            8.11.2018r. odbyła się w naszej szkole gra terenowa dotycząca odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy zabawy w trakcie spaceru po Bestwinie rozwiązywali różnego rodzaju zagadki i odpowiadali na pytania dotyczące żołnierzy pochodzących z naszej wsi.
            Pierwszym punktem, do którego należało się udać, był park koło Urzędu Gminy. Jednym z zadań było rozszyfrowanie kodu, a następnie odnalezienie ukrytej flagi. Po kilku minutach okazało się, że rozwiązanie pierwszej części tego zadania było niewykonalne. Szyfr okazał się niemożliwy do rozkodowania. Mimo to znaleźliśmy flagę i położyliśmy ją koło pomnika znajdującego się przy pałacu.
            Następnie musieliśmy pójść do "czworaków". Tam czekało nas trudniejsze zadanie. Musieliśmy napisać dawne nazwy regionów znajdujących się niedaleko Bestwiny. Mimo to poradziliśmy sobie bardzo dobrze i gotowi byliśmy się udać do następnego punktu. Kiedy dotarliśmy do strażnicy, poznaliśmy historię Towarzystwa "Sokół". Dowiedzieliśmy się, że było to najstarsze ugrupowanie gimnastyczne. Oczywiście otrzymaliśmy jeszcze masę trudnych pytań, na które trzeba było odpowiedzieć. Całe szczęście, że odpowiedzi zawarte były w tekście, który musieliśmy wcześniej przeczytać. Udało nam się odpowiedzieć na pytanie dodatkowe polegające na wskazaniu legionistów z Bestwiny (chodziło m.in. o Stanisława Pokładnika). Następnie udaliśmy się do naszego Muzeum Regionalnego. Tam czekało na nas najciekawsze zadanie. Musieliśmy znaleźć ukryty list, a następnie odpowiedzieć na pytania z nim związane. Pytania, mimo że ciężkie, udało nam się rozwiązać.
            Następnym punktem gry był cmentarz. Musieliśmy zlokalizować jeden z grobów na podstawie informacji, które uzyskaliśmy przy kaplicy cmentarnej. Na grobie leżała karteczka, która kazała nam udać się do głazu- pomnika i zapalić tam znicz. Dostaliśmy również dodatkowe punkty za stosowne zachowanie- niebieganie po cmentarzu oraz mówienie szeptem.
            Ostatnim punktem była restauracja Ryszkówka. Kiedy doszliśmy do byłego domu Józefa Ryszki, zobaczyliśmy omdlewającą dziewczynkę, której należało pomóc. Było to dodatkowe zadanie, o którym nie wiedzieliśmy. Okazało się, że tylko jedna z grup jej pomogła, niestety, nie była to nasza. Drugim zadaniem było zredagowanie wniosku o przyznanie Józefowi Ryszce Krzyża Niepodległej. Całość musiała zawierać min. 10 zdań. Moi młodsi koledzy szybko poradzili sobie z wyzwaniem i musieliśmy wracać do szkoły.
            Osobiście uważam, że tego typu zajęcia powinny być częściej organizowane. Uczą one współpracy i rozwijają wiedzę o naszej Małej Ojczyźnie.

kronikarz Nikodem Żurowski z klasy 8a

 

 UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI 100-lecia Niepodległości

  Dnia 9.11.2018r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Poświęcona była stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak jak wyjątkowa jest ta rocznica, tak wyjątkowa była akademia.
                Na samym początku Pani Dyrektor zapoznała nas z ogólnopolską akcją "Rekord dla Niepodległej", która polegała na tym, że o godzinie 11:11 w każdej szkole, która zdecydowała się wziąć w niej udział, uczniowie odśpiewają hymn narodowy. Kolejna kwestia dotyczyła używek. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że to młodzież kształtuje przyszłość naszego narodu i przestrzeganie jej przed nimi, jest dbaniem o dobro Polski.
                Po przemówieniu Pani Dyrektor przyszła kolej na występy związane z rocznicą. Ciężko byłoby mi wybrać ten najlepszy. Bardzo podobało mi się na przykład symboliczne rozszarpywanie Polski przez zaborców czy też piosenki, które przeplatały tańce.
                Czymś, co zasługuje na szczególną pochwałę, była chronologiczna kolejność występów i ich czytelność. Oglądając je, wiedzieliśmy, o jakie wydarzenie historyczne związane z dziejami Polski chodzi oraz to, które będzie następne.
                Ze wszystkich akademii związanych z odzyskaniem niepodległości ta zyskała największe uznanie w moich oczach. Jej autorką była Pani Magdalena Wodniak- Foksińska. Wszystko było idealnie przygotowane, a osoby występujące bardzo zaangażowane w widowisko.

            Ojczyzna to kraj dzieciństwa…

W dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 17:00 w naszej szkole odbyła się akademia z okazji zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na przedstawieniu zgromadzili się licznie zarówno uczniowie, jak i ich rodziny. Klasa siódma przygotowana przez panią Magdalenę Wodniak- Foksińską w poetycki sposób ukazała dzieje naszego kraju. Dziewczynki z klasy 5 zaprezentowały przejmujący taniecz kwiatami, który opracowała pani Maria Drewniak. Na scenie wystąpiły również dwa duety, trio i szkolny chór z piosenkami patriotycznymi. Tematyczną dekorację przygotowali pani Magdalena Wodniak- Foksińska, pani Magdalena Sierant oraz pan Wojciech Łysoń. Ten wieczór na pewno na długo zostanie w naszej pamięci.

Zuzanna Olesniewicz z kl. 8a

Finał Konkursu Ogólnopolskiego „Rówieśnicy Niepodległej”

Dziękujemy wszystkim za pomoc w dotarciu do 41 osób z Janowic podpisanych na Karcie Podziwu dla USA z okazji 150-lecia istnienia Deklaracji Praw Człowieka w 1926 roku. Przez 4 miesiące zbieraliśmy różne dokumenty związane nie tylko z osobami, ale także z życiem społecznym i kulturowym w Janowicach. Dotarliśmy do takich dokumentów jak: zdjęcia, świadectwa, a nawet zeszyty z tamtych czasów. Pod jednym podpisem kryły się dzieje rodzin. Było to cudowne uczucie docierać do nich, rozpoznawać, zgłębiać i analizować, nie raz ich trudne życie. Wśród nich byli także nasi krewni.

9 listopada 2018 roku zespół badaczy historii, który składał się z: Jakuba Dzika (Warszawa), Mai Dzik (Warszawa), Michała Dziergasa (Janowice, szkoła w Bestwinie), Mikołaja Szostaka (Bestwina), Nikodema Nycza (Bestwina), Patryka Góry (Bestwina) oraz opiekunów: Katarzyny Dzik (Warszawa) i Doroty Surowiak (Bestwina), uczestniczył w Finale Konkursu Ogólnopolskiego "Rówieśnicy Niepodległej" w Warszawie. Odbył się on w „Domu Spotkań z Historią” na Mokotowie. Na uroczystości był obecny przedstawiciel ambasady USA.

Na początku zostały pokazane krótkie prezentacje 10 prac. Członkowie Jury, każdej ekipie zadawali kilka pytań związanych z pracą, którą wykonali. Nasi, młodzi odkrywcy bardzo dobrze poradzili sobie z tym wyzwaniem. Po zakończeniu prezentacji prac nastąpił moment ogłoszenia wyników konkursu. Napięcie rosło, nasze serca przyśpieszały swoje bicie. Łzy i radość pojawiły się na naszych twarzach kiedy usłyszeliśmy, że mamy 1 miejsce. Przed naszymi oczami, pokazały się nazwiska i twarze osób, do których dotarliśmy oraz tych, którzy nam pomagali. Dziękujemy ich rodzinom, kustoszowi Muzeum Regionalnego w Bestwinie, panu Andrzejowi Wojtyle, pani Alicji Englert z Biblioteki w Janowicach, pani dyrektor Agacie Rak i wielu jeszcze innym osobom.

Pragniemy wydać publikację naszej pracy pt: "Janowiccy rówieśnicy Niepodległej, 100 lat w służbie małej i dużej Ojczyźnie" oraz zorganizować wystawę w Bestwinie i w Janowicach. Trzymajcie, za tych młodych ludzi, żeby im się to udało, a nam razem z nimi. Robimy to, nie dla nas, ale dla naszych przodków. Należy się to, Im.

JEST TO WSPÓLNY SUKCES WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI.

nauczyciel, Dorota Surowiak

Przyrodnicze gry planszowe

W październiku uczniowie klas młodszych mieli okazję poznać tajemnice wody podczas nietypowych zajęć przygotowanych przez starszych kolegów z gimnazjum. Każda z klas wzięła udział w grze planszowej. Poruszając się po wielkoformatowej planszy przedstawiającej jezioro uczniowie odpowiadali na pytania i rozwiązywali zagadki.

uczniowie klasy III gimnazjum

 

100-lecie Niepodległości - wizyta Świętego Mikołaja na Kresach

            W październiku ZSP w Bestwinie miała miejsce wspaniała akcja charytatywna dla  dzieci i ich rodzin na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Spotkała się ona z ogromnym entuzjazmem. Świadczy to o tym, że wśród nas jest wielu ludzi dobrej woli. W całą akcję zaangażowali się też uczestnicy kółka dziennikarskiego, którzy nie tylko wsparli akcję materialnie, ale wykonali plakaty, pomagali przy liczeniu artykułów, pakowaniu i pisaniu artykułu. Wcielili się też w rolę fotografów. Wszystkim z całego serca dziękujemy!

Artykuły, które znalazły się w 13 ogromnych kartonach:

181 maskotek, 9 piórników, 30 pisaków, 13 paczek farb, 19 gumek, 51 ołówków, 9 strugaczek, 13 paczek plasteliny, 7 plecaków, 20 paczek kredek, 15 linijek, 4 paczki kredy, 10 pędzli, 23 długopisy, 26 paczek kredek świecowych, 121 zeszytów, 4 paczki puzzli, 16 kolorowanek, 8 notesów, 57 artykułów żywnościowych

Oto wypowiedzi niektórych dziennikarzy:

"Przy pakowaniu była wesoła atmosfera. Mam nadzieję, że takie akcje będą odbywać się częściej" - Gabrysia

"Pakowanie się udało. Czułam się szczęśliwa" - Zuzia

"Akcja miała sens. Gdy zobaczyłam, że tak dużo jest tych rzeczy, to się zdziwiłam. Takich akcji powinno być więcej" - Natalia

"Przy pakowaniu czułam radość, ponieważ te dzieci będą szczęśliwe" - Wiktoria W.

"Uważam, że fajnie jest tak pomagać..." - Wiktoria M.

"Czułam się jakbym była św. Mikołajem" - Amelia G.

 

Konkurs plastyczny dla klas 1-3 „Nasz patron”

 

          W dniu 19 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona Szkoły. Jak co roku, w klasach młodszych obył się konkurs plastyczny. Zadaniem uczniów klas 1-3 było narysowanie Św. Jana Kantego. Pomimo, że zadanie to nie było łatwe, prace uczniów prezentowały się znakomicie. Jury wybrało po trzy prace z każdej klasy. Oto wyniki konkursu:

 

I miejsce - Gloria Kosmaty, Aleksandra Mróz, Kamila Gac, Laura Nawrocka, Julia Furtek

II miejsce – Kinga Pokładnik, Kornelia Bardzińska, Maja Płoskonka, Zuzanna Urbańczyk, Maja Michałek

III miejsce – Maria Olek, Laura Janicka, Dawid Bomba, Amelia Sabuda, Michał Bryja

 

Zwycięzcom gratulujemy!!!

 

Organizatorzy konkursu: mgr Magdalena Zarzyka, mgr Agnieszka Wiewióra

 

 

XVIII Dzien Papieski

           14 października 2018 roku w Kościele Parafialnym w Bestwinie już po raz XVIII świętowaliśmy Dzień Papieski. Tegorocznym obchodom towarzyszyło hasło: „Promieniowanie Ojcostwa”.
          W tym dniu życzeniem Św. Jana Pawła II, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wspiera poprzez organizację  kwesty  zdolną młodzież z ubogich rodzin. Obecnie pod opieką fundacji jest 2000 stypendystów. Już od 18 lat uczniowie naszej szkoły jako wolontariusze wspierają to dzieło oraz przygotowują wraz z chórem koncert. W tym roku zaprezentowaliśmy pieśni zespołu Małe TGD gdyż doskonale odpowiadały tematyce tego dnia. Kościół w Bestwinie wypełnił żółty kolor, obecny w naszych strojach i kwiatach – symbolizujący kolor papieski. Podczas wykonywania utworów integrowaliśmy się ze wspaniałą publicznością, która zachęcona przez Panią Magdalenę Wodniak-Foksińską –naszą dyrygentkę, włączyła się w śpiew. Pomiędzy pieśniami zostały przytoczone słowa Św. Jana Pawła II dotyczące powołania do ojcostwa.
           Na koniec tradycyjnie wykonaliśmy piękną Barkę, tak ukochaną przez naszego Papieża. Dzięki wsparciu  chóru Cantata, wolontariuszy oraz wszystkich ludzi dobrej woli zebraliśmy kwotę 3.218,09 złotych, która wesprze naszych rówieśników w realizacji marzeń związanych z nauką i pasjami. Dla nas, chórzystów takie koncerty są ogromnym przeżyciem. Łączą momenty radości ze wzruszeniem. Owacje otrzymane na stojąco przez entuzjastyczną publiczność były wspaniałą nagrodą za czas poświęcony na przygotowanie koncertu. Dodatkowo od Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej otrzymaliśmy słodkie prezenty. Był to dzień wyjątkowy również ze względu na datę-14 października, w którym święto obchodzili nasi nauczyciele. Utwór Barka mówiący o powołaniu na drodze życia, wyśpiewaliśmy także w prezencie dla wszystkich nauczycieli naszej szkoły, wdzięczni za poświęcony nam czas .

 

Antonina Foksińska, kl.5 b

CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej odbyło się wręczenie nagród w Powiatowym konkursie: „człowiek a środowisko”. Laureatom nagrody wręczali: przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski, członkowie Zarządu Powiatu Katarzyna Adamiec i Stanisław Pięta, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Jacek Staszek, naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Beata Jura, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Edyta Szkorupa, kierownik Biura Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Jolanta Konior oraz członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy Kubik i Marcin Dziki. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Transportu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk ufundował specjalne nagrody.

W tym roku nagrody otrzymali również uczniowie naszej szkoły: Nikodem Żurowski, Gabriel Moczek, Aniela Gwóźdź, Maria Gwóźdź, Justyna Klimczak.

Opiekunami uczniów podczas przygotowywania prac byli: mgr Maria Drewniak, mgr Małgorzata Szwajkowska, mgr Agnieszka Wiewióra, mgr Oliwia Sobieska.

Wszystkim laureatom GRATULUJEMY!

 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

        
         Dnia 19 października w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Patrona- św. Jana Kantego oraz św. Jana Pawła II. Z tej okazji uczniowie klas 8 przygotowali akademię. Przedstawili scenki o przeszłości naszych Patronów, które zawierały morał i wywoływały głęboką refleksję wśród widzów. Uczniowie przypomnieli, że te postacie są godne naśladowania i powinny być naszymi autorytetami. Całość dopełniały piosenki chóru szkolnego, który przygotowała pani Magdalena Wodniak-Foksińska. 
Z. Oleśniewicz

 

ALLADYN

          Dnia 12 października 2018 r. w naszej szkole na małej sali gimnastycznej odbyło się przedstawienie pt. "Alladyn". Zostało ono przygotowane przez grupę teatralno-językową, której opiekunką jest pani Urszula Kraus. 

         Dzieci przedstawiły znaną historię o bohaterze jednej z opowieści "Księgi tysiąca i jednej nocy", w całości po angielsku. Zaprezentowały nie tylko zdolności aktorskie, ale też znajomość języka. Widownia była pod niemałym wrażeniem. 

         Całość dopełniały dekoracje wykonane przez panią Dorotę Surowiak, Magdalenę Sierant, Magdalenę Wodniak - Foksińską, a także muzyka, którą zajęła się pani Magdalena Wodniak-Foksińska. Wszystkim biorącym udział w tym wydarzeniu bardzo dziękujemy, a w szczególności pani Urszuli Kraus, która przygotowała małych aktorów.

         Dzieciom serdecznie gratulujemy występu oraz życzymy dalszych sukcesów! 

                                                             Zuzanna Oleśniewicz

 

Wycieczka do Krasiejowa

 

            W środę piątego października pojechaliśmy z piątymi klasami do Krasiejowa, do Parku Nauki i Rozrywki,  w którym znajdują się: JuraPark, Park Nauki i Ewolucji oraz Park Rozrywki. Spotkaliśmy się przy szkole i gdy pani nas wszystkich przeliczyła, wyszliśmy na dwór, gdzie czekał już na nas autobus. Każdy był podekscytowany i szczęśliwy.

            Po dotarciu na miejsce podziękowaliśmy panu kierowcy za to, że szczęśliwie dojechaliśmy, a następnie wyszliśmy z pojazdu. Najpierw weszliśmy do Parku Nauki iEwolucji. Pan przewodnik  porozdawał nam czepki, które musieliśmy założyć na głowę, a potem rozdał nam specjalne kaski, które się z nami „przywitały”. Ich niecodzienność polegała na tym, że „mówiły”.

Podzieliliśmy się na dwie grupy. Nasza grupa weszła pierwsza, a za nami druga. Przeszliśmy do części kina 5d i oglądaliśmy 10- minutowy film, który pokazał nam wydarzenie z początku powstania Ziemi. Po nim pan przewodnik zaprowadził nas do pomieszczenia przypominającego muzeum. Były tam np. wzory pradawnych czaszek, prehistoryczne i teraźniejsze wyroby ze szkła, gliny i metalu i wiele innych. Następnie (tym razem już bez pana przewodnika) weszliśmy do pierwszego sklepu z pamiątkami, oczekując na drugą grupę naszych koleżanek i kolegów. Po zakupieniu  pamiątek poszliśmy na pyszny obiad. Po posiłku każdy był już pełen energii i gotowy do dalszego zwiedzania. Wyszliśmy ze stołówki na dwór i udaliśmy się do kolejnego kina 5d. Niestety, musieliśmy poczekać 10 minut, gdyż inna klasa weszła  przed nami, lecz nikt się tym nie przejmował, bo wymienialiśmy się relacjami z wcześniejszych atrakcji i  robiliśmy sobie zdjęcia (które czasami nie wychodziły, więc wszyscy razem się śmialiśmy). Była bardzo miła atmosfera. Po 10 minutach weszliśmy do kina, gdzie była krótka bajka o dinozaurach. Potem (już z przewodnikiem), weszliśmy do nibypociągu i wjechaliśmy do Tunelu Czasu, który przeniósł nas w krajobrazy pradawnej Ziemi. Gdy z niego wyjechaliśmy, wysiedliśmy z pociągu i wędrowaliśmy  Ścieżką Edukacyjną, gdzie były sztuczne dinozaury. Niestety, zaczęło padać, więc szybko przebiegliśmy dalej i weszliśmy do Pawilonu Paleontologicznego, gdzie oglądaliśmy szczątki dinozaurów w Krasiejowie. Następnie weszliśmy na drugą część Ścieżki Edukacyjnej. Kolejnym etapem wycieczki było Prehistoryczne Oceanarium, w ktorym były wyświetlone na ścianach pływające dinozaury i prehistoryczne zwierzęta morskie. Na końcu oceanarium został wyświetlony ogromny rekin, którego prawie każdy się bał. Obserwowałam miny i zachowania innych i niektóre dzieci były przerażone jego widokiem, inne pełne wrażeń, a pozostałe bardzo szczęśliwe.

Po oceanarium był drugi sklep z pamiątkami oraz sklepik z goframi, lodami i różnymi napojami. Tam mieliśmy pół godziny czasu wolnego. Po minięciu wszystkich atrakcji, niestety, musieliśmy się pożegnać z  tym cudownym, pełnym wrażeń i edukacyjnym miejscem i wróciliśmy z powrotem do autobusu. Pan kierowca szczęśliwie dowiózł nas do szkoły, my mu za to jeszcze raz podziękowaliśmy. Wszyscy razem się pożegnaliśmy i wróciliśmy do swoich domów.

            Ta  wycieczka bardzo nam się podobała i myślę, że każdy będzie miał po niej miłe, wesołe i ciepłe wspomnienia.

 

Antonina Foksińska

Wizyta w Auschwitz- Birkenau

28 września nasza klasa była z  wizytą w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Wszyscy zebraliśmy się punktualnie o 6:30 i 15 minut później wyjechaliśmy. Jadąc do Oświęcimia, nie do końca wiedzieliśmy, czego się spodziewać i trochę się denerwowaliśmy czekającymi nas przeżyciami. Widzieliśmy wcześniej zdjęcia, a nawet film o Auschwitz, ale nie byliśmy pewni, jak zareagujemy, gdy zobaczymy to miejsce na własne oczy.

Gdy dotarliśmy do celu, przywitała nas pani przewodnik, z którą weszliśmy do Auschwitz I przez bramę z ironicznym napisem „Arbeit macht frei'', czyli „praca czyni wolnym”. Przechodzący przez nią ludzie nie mieli stać się wolnymi, a nieludzko ciężka praca nie była tutaj drogą do wyzwolenia. Następnie oprowadzająca nas pani opowiedziała nam o tym, dlaczego i w jakich okolicznościach Trzecia Rzesza założyła obóz, a także jak bardzo okrutni byli hitlerowcy. Szczególnie poruszył nas opis apeli, podczas których więźniowie musieli stać na placu aż do momentu, gdy SS-mani ich policzą, zachowując porządek w swoich statystykach. Podczas tych zebrań ludzie osłabieni ciężką pracą i pozbawieni odpowiednich do pory roku ubrań często umierali z wyczerpania, gdyż niejednokrotnie stali w ogromnym mrozie bez jedzenia i picia. Chwilę potem udaliśmy się do budynku, w którym zobaczyliśmy rzeczy codziennego użytku więźniów. Deportowani tu ludzie zabrali ze sobą najcenniejsze przedmioty, sądząc, że zmieniają miejsce zamieszkania i pracę. Po przyjeździe wszystko zostało im odebrane i wysłane do Trzeciej Rzeszy. Obejrzeliśmy również zdjęcia więźniów. Zostały one zrobione kilka dni po wyzwoleniu, lecz ludzie na nich przedstawieni przypominali bardziej szkielety. Byli w tak złym stanie, że jeszcze kilka tygodni po przejęciu niemieckiego obozu umierali z wycieńczenia lub w skutek urazów psychicznych. Następnie przeszliśmy przez korytarz obwieszony zdjęciami więźniów (hitlerowcy początkowo skrupulatnie robili je osadzonym zaraz po przyjeździe do obozu). Niesamowite było to, jak różne przejawiali emocje- na twarzach niektórych można było zobaczyć strach, smutek, a na innych złość i pogardę. Później udaliśmy się pod ścianę śmierci znajdującą się pomiędzy blokiem 10 a 11. Pani przewodnik opowiedziała nam o Maksymilianie Marii Kolbe, który oddał swoje życie, ratując tym drugą, zupełnie obcą mu osobę. Na koniec wizyty w Auschwitz I przeszliśmy do krematorium znajdującego się poza ścisłym ogrodzeniem obozu. Zobaczyliśmy tam piece służące do spalania ludzkich zwłok.

W poważnych nastrojach pojechaliśmy do oddalonego o 3 kilometry byłego obozu w Brzezince, gdzie pani przewodnik pokazała nam bydlęce wagony, którymi przewożeni byli przyszli więźniowie. Zdarzało się, że po przyjeździe wyjmowano z nich martwe z braku powietrza czy wody ciała. Opowiedziała też o tym, jak lekarze tylko na podstawie wyglądu i wieku osądzali, czy osadzony jest zdolny do pracy czy nie. W tym drugim przypadku skazany pod pretekstem kąpieli w łaźni był skierowany ruchem ręki na śmierć poprzez zagazowanie cyklonem B. Na sam koniec udaliśmy sie do jednego z dziecięcych baraków, w którym ludzie często mieli zbyt mało miejsca aby sie położyć. W barakach takich jak ten niejednokrotnie panowała wszawica, czy też powszechny głód.

Trochę przytłoczeni ciężarem poznanych faktów, przejęci obrazem bólu i cierpienia jaki roztaczał się wokół nas tego dnia, ruszyliśmy w drogę powrotną. Pochłonięci własnymi refleksjami wracaliśmy do swoich domów wdzięczni, że możemy żyć w świecie, który pozwala nam się rozwijać, dążyć do celów i marzyć.

                                                                                                                                              Hubert Fajkis z kl. III b

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

28 września 2018r. uczniowie klas 4-5 naszej szkoły świętowali Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Na tę okazję chętni uczniowie przygotowali wspaniałe plakaty, które pięknie ozdobiły naszą szkołę. Podczas lekcji matematyki w klasach 4-5 został przeprowadzony klasowy konkurs Mistrza Tabliczki Mnożenia, oto zwycięzcy: Szymon Kubik, Filip Ciepiela, Amelia Rezik, Kamila Wróbel, Marta Markiel, Krzysztof Kubik. Ponadto, w pracowni komputerowej, podczas dwóch długich przerw, chętni uczniowie brali udział w zmaganiach z Matzoo – tabliczce mnożenia na czas. Wśród uczniów biorących udział w tych potyczkach wyłoniliśmy zwycięzców, i tak: w kategorii klas czwartych najlepsza była Paulina Jankowska, oraz Antonina Radzik.
Działania te wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji i pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Mamy nadzieję, że to matematyczne święto, wejdzie na stałe do naszego szkolnego kalendarza.
Gratulujemy zwycięzcom.

Nauczyciele matematyki

Akcja „Odblaski - dziecko bezpieczne na drodze”

 

            W bieżącym roku szkolnym PZU zorganizowało ogólnopolską kampanię społeczną, której celem jest poprawa widoczności dzieci na drodze i ograniczenie wypadków z udziałem uczniów.

            We wrześniu w klasach 1-3 naszej szkoły odbyły się zajęcia, których głównym celem była poprawa bezpieczeństwa dzieci na drodze przez zaopatrzenie ich w odblaski. W realizacji celu pomógł nam odblaskowy Niestraszek, bohater, który łączy temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym z bajkowym światem, do którego dzieci tak chętnie się przenoszą. 

            Uczniowie udali się na wycieczki na skrzyżowanie, gdzie utrwalili poznane zasady dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwiązywali tematyczne krzyżówki, kolorowali Stacha Tracha, słuchali piosenki „Niestraszki” i nie tylko. Na zakończenie wszyscy otrzymali „Niestraszkowe odblaski”, które będą używać zawsze poruszając się po drodze, zwłaszcza po zmroku. Chętne dzieci wzięły też udział w tematycznym konkursie plastycznym.

Kamila w Korei

28.08.2018 wyjechałam z tatą, koleżanką i dziewięcioma zawodnikami z innych klubów jako reprezentacja Polski do Korei Południowej na 19. Otwarte Mistrzostwa Świata Radioorientacji Sportowej. Mistrzostwa rozpoczynały się 2 września, więc mieliśmy 4 dni na zaaklimatyzowanie się i poznanie okolicy na wyspie Incheon. Dużym utrudnieniem była dla nas różnica czasu, ponieważ przylatując do Korei, trzeba przestawić wskazówki zegara o 7 godzin do przodu.

Drugiego września pojechaliśmy do hotelu w mieście Sokcho zapewnionego przez organizatora. Dzień później wieczorem odbyła ceremonia otwarcia, na której były reprezentacje 32 państw (około 400 zawodników). Startowałam w kategorii 19 lat, ponieważ młodszych uczestników nie było. Warunki na trasie były bardzo trudne. Pogoda wcale nie ułatwiała biegu-  było bardzo duszno i wilgotno. Na trasie zdziwiły mnie najbardziej pająki wielkości dłoni, później dowiedziałam się, że niektóre gatunki są jadowite.

Startowałem w 4 biegach i najlepsze miejsce jakie zajęłam to 11 na 36.

W czasie pobytu w Korei zawarłam dużo znajomości z ludźmi z całego świata. Kraj ten zachwycił mnie wysoko rozwiniętą techniką, nowoczesnymi budynkami i mnóstwem kolorów. Jedzenie było tam dobre, którego głównym składnikiem dań były owoce morza i ryż. 

Było to dla mnie niesamowite przeżycie. Na pewno tego nie zapomnę. 

Kamila Wiśniewska z klasy III b gimnazjum

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Dzisiejszy poranek w częściowo odnowionej sali gimnastycznej naszej szkoły był wyjątkowo uroczysty. Zebranych uczniów, nauczycieli, rodziców oraz gości przywitała pani dyrektor Agata Rak, ogłaszając oficjalnie rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/ 2019. Pani dyrektor przedstawiła nową panią wicedyrektor- Katarzynę Przewoźnik oraz nowego księdza- Szymona Czaudernę.

Pani dyrektor podczas okolicznościowego przemówienia przypomniała o trwającej reformie oświaty, zwróciła uwagę na specyfikę nowego roku szkolnego, w którym będziemy obchodzić stulecie odzyskania niepodległości oraz sześćdziesięciolecie oddania budynku szkoły społeczności Bestwiny.

Szczególnie ciepłe słowa skierowała pani dyrektor pod adresem pierwszoklasistów, którzy dzisiaj zostali włączeni do szkolnej braci: złożyli uroczyste ślubowanie, a po pasowaniu „magicznym ołówkiem” na ucznia Szkoły Podstawowej w Bestwinie otrzymali pełne słodkości rogi obfitości.

Podczas uroczystości pani dyrektor Agata Rak zwróciła uwagę na bardzo ważną rolę rodzica w procesie kształcenia dzieci oraz podkreślała wspierające znaczenie szkoły w procesie wychowania młodego człowieka. Po okolicznościowym krótkim wystąpieniu pana przewodniczącego Rady Gminy, Jerzego Stanclika,  pani dyrektor złożyła wszystkim życzenia  samych sukcesów i radości w podążaniu ścieżkami wiedzy i nauki.

Ireneusz Sikorski

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINIE
  ul. Szkolna 11
 • 32 215 71 21

Galeria zdjęć